تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی

عنوان فارسی: رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی
عنوان انگلیسی: The Relationship between Forgiveness and Marital Satisfaction
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2011 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 9088
محتوای فایل : zip حجم فایل : 727.54Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی عمومی
مجله: مجله علوم زیستی و بیومدیکال - Journal of Life Science and Biomedicine
دانشگاه: گروه روانشناسی، دانشگاه هرمزگان، ایران
کلمات کلیدی: بخشش، رضایت زناشویی، زنان متأهل
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

لوازم و روش ها

مقیاس ها

نتایج

بحث

محدودیت‌های پژوهش

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The study examined the relationship between forgiveness and marital satisfaction in BandAbbas married women. The sample included 200 persons who were selected through stratified sampling. Data collection tools, including 3 measure of Demographic Questionnaire, The Enright Forgiveness Inventory [EFI], was translated and adopted into Persian by Ghobari et al and the ENRICH Marital Satisfaction scale [EMS], was translated and adopted into Persian by Soleymanian. This type Pearson correlation and multiple regression analysis of data (P<0.001) saying that a significant positive relationship between marital satisfaction and forgiveness. Results of multiple correlation analysis also suggests the existence of multiple relationships between forgiveness marital satisfaction and forgiveness was the best predictor of marital satisfaction

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی در میان زنان متأهل بندرعباس پرداخت. نمونه شامل 200 نفر بود که از طریق نمونه گیری لایه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل سه مؤلفه پرسشنامه جمعیت‌شناسی، پرسشنامه بخشش انرایت [EFI]، توسط غباری و همکارانش و مقیاس رضایت زناشویی انریچ [EMS] توسط سلیمانیان به زبان فارسی ترجمه و پذیرفته شد. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه داده‌ها (P<0.001) بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین رضایت زناشویی و بخشش است. نتایج تحلیل همبستگی چندگانه نیز بیانگر وجود روابط چندگانه بین رضایت زناشویی و بخشش است و بخشش بهترین عامل پیش‌بینی برای رضایت زناشویی بود.