ترجمه مقاله یک مرور کلی بر رادیوداروهای Ga-68 با کاربردهای توموگرافی انتشار پوزیترون

ترجمه مقاله یک مرور کلی بر رادیوداروهای Ga-68 با کاربردهای توموگرافی انتشار پوزیترون
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مرور کلی بر رادیوداروهای Ga-68 با کاربردهای توموگرافی انتشار پوزیترون
عنوان انگلیسی
An overview on Ga-68 radiopharmaceuticals for positron emission tomography applications
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7762
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پزشکی هسته ای و فیزیک پزشکی
دانشگاه
موسسه تحقیقات علوم و فناوری هسته ای (NSTRI)، تهران، ایران
کلمات کلیدی
68Ga، توموگرافی انتشار پوزیترون، ترانوستیک، رادیودارویی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شیمی کئوردیناسیون گالیم
خواص ترانوستیک
رادیو داروهای 68Ga در درمان استفاده شدند
68Ga-سیترات
مشتقات پپتیدی 68Ga-سوماتوستاتین
68Ga-DOTATOC
68Ga-DOTATATE
68Ga-DOTANOC
68Ga رادیو داروها در آزمایشات بالینی
رادیوداروهای 68Ga در مطالعات پیش بالینی
ردیابهای دیگر 68Ga
چشم اندازهای آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Gallium-68 a positron emitter radionuclide, with great impact on the nuclear medicine, has been widely used in positron emission tomography (PET) diagnosis of various malignancies in humans during more recent years especially in neuroendocrine tumors (NETs). The vast number of 68Ge/68Ga related generator productions, targeting molecule design (proteins, antibody fragments, affibodies, peptides and small molecules), as well as existing numerous human clinical trials at the registration, continuation and completion levels, are indicative of great importance and future impact of gallium-68 radiopharmaceuticals in human health. A concise review on the recent production and application of 68Ga-tracers with the emphasis on the peptides, biomolecules and also small molecules available for clinical applications, clinical trials or preclinical studies are presented. The importance of Ga-68 radionuclide as a theranostic radionuclide with potential coupling application with therapeutic radioisotopes (such as 90Y and 177Lu) is increasing appreciated. This review describes the present status of availability, application and future horizons on the development of 68Ga-radiopharmaceuticals worldwide.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رادیونوکلئید ناشر پوزیترون 68a، تاثیر زیادی روی پزشکی هسته ای دارد، در سال های اخیر به طور گسترده ای توسط توموگرافی انتشار پوزیترون (PET)، در تشخیص غده های بدخیم در انسانها به ویژه تومورهای عصبی عضلانی (NETs) مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد زیادی از تولیدات مربوط به مولد 68Ge/68Ga، طراحی مولکول (پروتئین ها، قطعات آنتی بادی، آفی بادی ها، پپتیدها و مولکول های کوچک) و همچنین آزمایشات بالینی متعدد موجود در سطح ثبت، ادامه و تکمیل را هدف قرار می دهد که نشان دهنده اهمیت زیاد و تاثیر بعدی رادیوداروهای گالیم-68 در سلامت انسان است. اخیراً بررسی مختصر روی تولید و استفاده از ردیابهای 68Ga با تاکید بر پپتیدها، بیومولکول ها و همچنین مولکول های کوچک موجود برای کاربردهای بالینی، آزمایش های بالینی یا مطالعات پیش بالینی ارائه شده است. اهمیت رادیونوکلئید Ga-68 به عنوان یک رادیونوکلئید ترانوستیک در کنار کاربردهای بالقوه ایزوتوپ درمانی (مانند 90Y و 177Lu) افزایش می یابد. این بررسی وضعیت فعلی در دسترس بودن، کاربرد و افقهای آینده را در زمینه توسعه رادیوداروهای 68Ga در سراسر جهان توصیف می کند.

بدون دیدگاه