ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی – یک روش جدید
عنوان انگلیسی
Quantifying Gas Saturation with Pulsed Neutron logging-An Innovative Approach
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
(SPE (Onepetro
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7343
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی نفت و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیک کاربردی و مهندسی حفاری
مجله
جامعه مهندسان نفت - Society of Petroleum Engineers
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش جدید
اصول و روش تحلیل
نتایج
خلاصه
پیوست الف
آنالیز عدم قطعیت اندازه گیری سنتی سیگما
پیوست ب
آنالیز عدم قطعیت در تکنولوژی جدید
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In reservoir surveillance, gas saturation is routinely monitored both in gas reservoirs for reservoir performance and in saturated oil reservoirs to prevent gas coning or to optimize infill drilling well placement. This paper presents a new pulsed neutron technology and method that enable the quantitative monitoring of the gas saturation variations to address these reservoir management issues. One of the key features of the newly designed pulsed neutron tool is the new type of Lanthanum Bromide (LaBr3) detectors. The extra-long spacing of the far detectors provides a larger volume of investigation that is more representative of the actual reservoir condition. The quantitative aspect of the measurement is achieved by using the ratios of the detector counts, so that the rock matrix effects are diminished, as opposed to the traditional sigma measurement, which can be influenced significantly by the rock matrix properties. This new tool and data interpretation methodology have been tested in both clastic and carbonate reservoirs with encouraging results. This paper presents an overview of the technology and some field application examples.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در بررسی مخزن، اشباع گاز به صورت عادی هم در مخازن گازی برای عملکرد مخزن و هم در مخازن نفت اشباع برای جلوگیری از پدیده ی gas coning یا برای بهینه کردن جایگذاری چاه ها در infill drilling، بررسی می شود. این مقاله یک فناوری جدیدِ نوترونی ضربه ای و یک روش برای بررسی کمیِ تغییراتِ اشباع گاز ارائه می دهد که برای مدیریت مشکلات مخزن استفاده می شود. یکی از ویژگی های مهمِ ابزار طراحی شده ی جدیدِ نوترونی ضربه ای، نوع جدیدِ گیرنده های لانتانیوم برمید (LaBr3) می باشد. فاصله گذاریِ خیلی زیادِ گیرنده های دور، فراهم آورنده ی یک حجم بزرگی از تحقیق می باشد که بیشتر نمایانگرِ شرایط واقعیِ مخزن می باشد. جنبه ی مقداریِ اندازه گیری به وسیله ی سهم شمارش توسط هر گیرنده بدست می آید، بنابراین اثرات ماتریسِ سنگ ها کاهش می یابد، برخلافِ اندازه گیری سنتی سیگما، که می تواند به صورت قابل توجهی به وسیله ی ویژگی های ماتریس سنگ تحت تاثیر قرار بگیرد. این ابزار جدید و روش تفسیر داده ها، در مخازن آواری و کربناته به همراهِ نتایج خوبی، تست شده است. این مقاله یک مرور از فناوری و چندین مثال منطقه ای کاربردی را ارائه می دهد.

بدون دیدگاه