تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کیفیت شیوه های آموزشی معلمان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کیفیت شیوه های آموزشی معلمان: روایی درونی و کاربردهای یک پرسشنامه خود ارزیابی جدید
عنوان انگلیسی: The Quality Of Teachers’ Educational Practices: Internal Validity And Applications Of A New Self-Evaluation Questionnaire
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F948 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 485.04Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری - Social and Behavioral Sciences
دانشگاه: دانشگاه روما، گروه آموزش ، رم، ایتالیا
کلمات کلیدی: شیوه های آموزشی، پرسشنامه خود ارزیابی، مدیریت کلاس، آموزش معلمان قبل از خدمت
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.080
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- روش ها

2-1 توسعه و توصیف ابزار

2-2 شرکت کننده ها

2-3 روش

3-نتایج

4-بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This research investigates teachers’ educational practices in kindergarten and primary schools. Teachers should be able to ensure effective teaching-learning processes, but also to support a positive school climate thanks to a good classroom management. Selfevaluation instruments can help teachers to reflect on their own educational practices and to improve professional skills. The aims of this study are (1) to analyse the internal validity of a new self-evaluation instrument, named Teachers' Educational Practices Questionnaire (TEP-Q) and (2) to examine the possible use of this instrument in pre-service teacher training. The sample consists of 307 in-service teachers of Northern, Central and Southern Italy. The results of three distinct Principal Axis Factor Analysis with Promax Rotation revealed two-factor structure for Communication and Classroom Organization areas and one-factor structure for Relationship. Significant differences emerged for type of school, type of teacher and years of teaching. As to the second aim, the TEP-Q was used for different groups of pre-service and in-service teachers training resulting effective for the improvement of professional skills’ range through shared reflection on educational practices.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق به بررسی شیوه های آموزشی معلمان در مدارس ابتدایی و مهد کودک می پردازد. معلمان بایستی از فرایند های آموزشی- یادگیری موثر اطمینان حاصل کنند و در عین حال از فضای مثبت مدرسه در سایه یک مدیریت خوب کلاسی پشتیبانی کنند. ابزار های خود ارزیابی می توانند به معلمان در تامل بر روی شیوه های آموزشی خود و بهبود مهارت های حرفه ای کمک کنند. هدف این مطالعه به شرح زیر است:1- تحلیل روایی درونی یک ابزار خود ارزیای جدید موسوم پرسشنامه شیوه های آموزشی معلمان(TEP-Q) و 2- بررسی کاربرد احتمالی این ابزار در آموزش معلمان قبل از خدمت. این نمونه متشکل از 307 معلم قبل از خدمت شمال، مرکز و جنوب ایتالیا می باشد. نتایج سه تحلیل عامل محور اصلی با چرخش پروماکس، ساختار دو عاملی را برای زمینه های سازمان دهی کلاس و ارتباطات و ساختار یک عاملی برای ارتباط نشان داد. تفاوت های معنی دار برای نوع مدرسه، نوع معلم و سال های آموزش مشاهده شد. در رابطه با هدف دوم،TEP-Q برای گروه های مختلف آموزش معلمان قبل از خدمت و ضمن خدمت استفاده شده و منجر به بهبود دامنه مهارت های تخصصی از طریق تامل مشترک بر روی شیوه های آموزشی شد.