ترجمه مقاله تصمیمات خرید مشتریان یونانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصمیمات خرید مشتریان یونانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تصمیمات خرید مشتریان یونانی: یک مطالعه تجربی
عنوان انگلیسی
Purchase Decisions of Greek Consumers: An Empirical Study
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
کد محصول
F1288
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی و مدیریت منابع انسانی
مجله
Procedia Economics and Finance
دانشگاه
موسسه فناوری Kavala، گروه حسابداری، یونان
کلمات کلیدی
تصمیمات خرید، فاکتورهای زمینه ای، تعویض برند، وفاداری به برند، مطالعه تجربی، یونان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00047-1
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-مرور بر مطالعه
2-1- واقعیت اقتصادی یونان
2-2- فاکتورهای زمینه ای
2-3-وفاداری به برند
2-4-تعویض برند
3-فرضیه های تحقیق/چارچوب مفهومی
4-روش شناسی تحقیق
5-نتایج
5-1-انالیز عامل
5-2-ازمون فرضیه
عوامل زمینه ای و وفاداری به برند (فرضیه اول)
عوامل زمینه ای و تعویض برند (فرضیه دوم)
عوامل زمینه ای و تصمیمات خرید (فرضیه سوم)
وفاداری به برند و تصمیمات خرید (فرضیه چهارم)
تعویض برند و تصمیمات خرید (فرضیه پنجم)
6-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present study empirically investigates the shopping culture and behavior of Greek consumers, taking under consideration various factors that affect their purchase decisions. Consumer culture has become one of the most powerful characteristics that influence both individual and groups decisions. Even though consumer behavior and purchase intention models are continuing to dominate the academic research and everyday practice of the management science, they could not imprint the whole picture of today's culture evolution. Today, consumers operate in a dynamic and constantly changing environment that dictates the constant re-evaluation of purchase intentions and decisions. In order to investigate the impact of contextual factors, brand loyalty and brand switching on consumer purchase decisions a empirical survey was conducted with the use of a structured questionnaire on a sample of Greek consumers, aged between eighteen (18) and fifty five years (55). The size of the sample was four hundred and fifty (450) questionnaires. The findings reveal that contextual factors have the strongest influence on purchase decisions and have an impact on both brand loyalty and brand switching. Moreover, the findings provide important insights rega rding the factors that practitioners should enhance in order to tailor their marketing approaches. In general, the present study offers knowledge to managers and researchers on the issues of purchase decisions, brand loyalty, brand switching, and contextual factors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه کنونی به لحاظ تجربی روی فرهنگ خرید و رفتار مشتریان یونانی با درنظرگیری عوامل مختلفی که بر تصمیمات خرید ایشان اثر دارد، تحقیق می کند. فرهنگ مشتری یکی از قوی ترین مشخصاتی است که هم بر تصمیمات فردی و هم گروهی اثر دارد. هرچند مدلهای رفتار مشتری و نیت خرید همچنان بر تحقیقات دانشگاهی و عملکرد روزمره علم مدیریت نفوذ دارد، نمی تواند کل تصویر تکامل فرهنگ امروزی را برداشت گذاری کند. امروزه، مشتریان در یک محیط در حال تغییر پویا و مرتب در حال تغییر عمل می کنند که ارزیابی مجدد و مرتب نیت ها و تصمیمات خرید را دیکته می کند. برای تحقیق روی اثر فاکتورهای زمینه ای، وفاداری به برند و تعویض برند روی تصمیمات خرید مشتری، یک تحقیق تجربی با استفاده از یک پرسشنامه ساختاری درباره نمونه ای از مشتریان یونانی به سن بین 18 و 55 سال اجرا گردید. اندازه نمونه چهارصد و پنجاه پرسشنامه بود. یافته ها اشکار کرد که فاکتورهای زمینه ای قوی ترین تاثیر را روی تصمیمات خرید دراد و یک اثری روی هم وفاداری به برند و هم تعویض برند دارد. وانگهی یافته ها بینش های مهمی را راجع به فاکتورهایی فراهم می کند که دست اندرکاران باید برای سازگاری رهیافتهای بازاریابی شان تقویت کنند. در کل، مطالعه کنونی دانشی را برای مدیران ومحققان روی مسائل تصمیمات خرید، وفاداری برند، تعویض برند و فاکتورهای زمینه ای فراهم می کند.

بدون دیدگاه