ترجمه مقاله غشاهای نانوکومپوزینی رسانای پروتون جدید مبتنی بر پلی وینیل الکل/پلی وینیل پیرولیدون/ BaZrO3 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غشاهای نانوکومپوزینی رسانای پروتون جدید مبتنی بر پلی وینیل الکل/پلی وینیل پیرولیدون/ BaZrO3 - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
غشاهای نانوکومپوزینی رسانای پروتون جدید مبتنی بر پلی وینیل الکل/پلی وینیل پیرولیدون/ BaZrO3 برای پیل های سوختی غشای تبادل پروتون
عنوان انگلیسی
New proton conducting nanocomposite membranes based on poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/BaZrO3 for proton exchange membrane fuel cells
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.889 در سال 2018
شاخص H_index مجله
175 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.813 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
0167-2738
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2018
کد محصول
9630
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی فیزیک و مهندسی الکترونیک
مجله
یون های حالت جامد - Solid State Ionics
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (PNU)، تهران، ایران
کلمات کلیدی
PEMFC، پلی (وینیل الکل)، پلی (وینیل پیرولیدون)، نانوکومپوزیت، غشاری تبادل پروتون، رسانندگی پروتون
کلمات کلیدی انگلیسی
PEMFC - Poly(vinyl alcohol) - Poly(vinyl pyrrolidone) - Nanocomposite - Proton exchange membrane - Proton conductivity
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.ssi.2014.11.003
فهرست مطالب
مقدمه
شیوۀ آزمایشی
مواد
سنتز نانوذرات BaZrO3
اماده سازی غشا
جذب آب و دوام اکسایشی غشاها
اندازه گیری جذب آب نانوذرات
اندازه گیری رسانندگی پروتون
طیف FT-IR ATR
اندازه گیری SEM و EDX
ویژگی های گرمایی و مکانیکی
آزمایشات پیل سوختی و MEA
نتایج و بحث
اندازه گیری رسانندگی پروتون و جذب آب
دوام اکسایشی
طیف FT-IR ATR
خواص گرمایی
ویژگی های مکانیکی
عملکرد پیل سوختی
آزمون حیات MEA
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study for the first time, BaZrO3 nanoparticles as mixed metal oxides, with provision of strong acid sites and good hydrophilic nature were used for the preparation of organic–inorganic proton exchange membranes. Poly(vinyl alcohol)–BaZrO3 (PB) and poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone)–BaZrO3 (PPB) nanocomposite membranes have been prepared. PPB nanocomposite membranes containing 1 wt.% of BaZrO3 nanoparticles demonstrated high proton conductivity (6.01 × 10− 2 S/cm) at 70 °C. The highest peak power density of 28.98 mW/cm2 at Ep,max of 0.14 V with a peak current density (ip,max) of 201 mA/cm2 was achieved for the PEMFC which included PPB nanocomposite membranes at 70 °C.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، برای اولین بار از نانوذرات BaZrO3 به عنوان اکسید آهن ترکیبی با تهیۀ سایت های قوی اسید و ماهیت خوب هیدروفیلی برای آماده سازی غشاهای تبادل پروتون عالی-غیرآلی استفاده شد. غشای نانوکومپوزیتی پلی(وینیل الکل)- BaZrO3 (PB) و پلی وینیل (وینیل الکل)/پلی (وینیل پیرولیدون- BaZrO3(PPB) تهیه شد. غشای نانوکومپوزیتی PPB حاوی 1 wt.% نانوذرات BaZrO3 رسانندگی بالای پروتون (6.01 × 10−2 S/cm) را در دمای 70 °C نشان داد. بیشترین پیک چگالی قدرت 28.98mW/cm2 در Ep,max 0.14 V با چگالی پیک جریان (ip,max) 201 mA/cm2 برای PEMFC بدست آمد که شامل غشاهای نانوکومپوزیتی PPB در دمای 70 °C بود.

بدون دیدگاه