تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله غشاهای نانوکومپوزینی رسانای پروتون جدید مبتنی بر پلی وینیل الکل/پلی وینیل پیرولیدون/ BaZrO3 – نشریه الزویر

عنوان فارسی: غشاهای نانوکومپوزینی رسانای پروتون جدید مبتنی بر پلی وینیل الکل/پلی وینیل پیرولیدون/ BaZrO3 برای پیل های سوختی غشای تبادل پروتون
عنوان انگلیسی: New proton conducting nanocomposite membranes based on poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/BaZrO3 for proton exchange membrane fuel cells
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.889 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 175 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.813 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 0167-2738
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : 9630
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.57Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی کاربردی، شیمی فیزیک و مهندسی الکترونیک
مجله: یون های حالت جامد - Solid State Ionics
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه پیام نور (PNU)، تهران، ایران
کلمات کلیدی: PEMFC، پلی (وینیل الکل)، پلی (وینیل پیرولیدون)، نانوکومپوزیت، غشاری تبادل پروتون، رسانندگی پروتون
کلمات کلیدی انگلیسی: PEMFC - Poly(vinyl alcohol) - Poly(vinyl pyrrolidone) - Nanocomposite - Proton exchange membrane - Proton conductivity
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2014.11.003
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

شیوۀ آزمایشی

مواد

سنتز نانوذرات BaZrO3

اماده سازی غشا

جذب آب و دوام اکسایشی غشاها

اندازه گیری جذب آب نانوذرات

اندازه گیری رسانندگی پروتون

طیف FT-IR ATR

اندازه گیری SEM و EDX

ویژگی های گرمایی و مکانیکی

آزمایشات پیل سوختی و MEA

نتایج و بحث

اندازه گیری رسانندگی پروتون و جذب آب

دوام اکسایشی

طیف FT-IR ATR

خواص گرمایی

ویژگی های مکانیکی

عملکرد پیل سوختی

آزمون حیات MEA

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study for the first time, BaZrO3 nanoparticles as mixed metal oxides, with provision of strong acid sites and good hydrophilic nature were used for the preparation of organic–inorganic proton exchange membranes. Poly(vinyl alcohol)–BaZrO3 (PB) and poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone)–BaZrO3 (PPB) nanocomposite membranes have been prepared. PPB nanocomposite membranes containing 1 wt.% of BaZrO3 nanoparticles demonstrated high proton conductivity (6.01 × 10− 2 S/cm) at 70 °C. The highest peak power density of 28.98 mW/cm2 at Ep,max of 0.14 V with a peak current density (ip,max) of 201 mA/cm2 was achieved for the PEMFC which included PPB nanocomposite membranes at 70 °C.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، برای اولین بار از نانوذرات BaZrO3 به عنوان اکسید آهن ترکیبی با تهیۀ سایت های قوی اسید و ماهیت خوب هیدروفیلی برای آماده سازی غشاهای تبادل پروتون عالی-غیرآلی استفاده شد. غشای نانوکومپوزیتی پلی(وینیل الکل)- BaZrO3 (PB) و پلی وینیل (وینیل الکل)/پلی (وینیل پیرولیدون- BaZrO3(PPB) تهیه شد. غشای نانوکومپوزیتی PPB حاوی 1 wt.% نانوذرات BaZrO3 رسانندگی بالای پروتون (6.01 × 10−2 S/cm) را در دمای 70 °C نشان داد. بیشترین پیک چگالی قدرت 28.98mW/cm2 در Ep,max 0.14 V با چگالی پیک جریان (ip,max) 201 mA/cm2 برای PEMFC بدست آمد که شامل غشاهای نانوکومپوزیتی PPB در دمای 70 °C بود.