تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نظریه چشم انداز و رفتار ریسک پذیر توسط شرکت های مشکل دار – نشریه تیلور و فرانسیس

عنوان فارسی: نظریه چشم انداز و رفتار ریسک پذیر توسط شرکت های مشکل دار
عنوان انگلیسی: Prospect Theory and Risk-Seeking Behavior by Troubled Firms
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2011 نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی : pdf فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
نوع ارائه مقاله : ژورنال ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 1.225 در سال 2019
شاخص H_index مجله : 17 در سال 2020 شاخص SJR مجله : 0.346 در سال 2019
شناسه ISSN مجله : 1542-7560 شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q3 در سال 2019
کد محصول : 11098 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.28Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار
مجله: مجله امور مالی رفتاری - The Journal Of Behavioral Finance
دانشگاه: دانشگاه حیفا و تکنیون
کلمات کلیدی: نظریه چشم انداز، سطح سازمانی، نقطه مرجع، ترجیحات ریسک، تصمیم گیری استراتژیک
کلمات کلیدی انگلیسی: Prospect theory - Organization level - Reference point - Risk preferences - Strategic decision making
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: دارد اما ترجمه نشده است ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1080/15427560.2011.555028
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1. مقدمه

2. بررسی سوابق پژوهشی

2.1 تعیین نقطه مرجع

3. تنظیم و فرضیه های قابل آزمایش

4. داده و تحلیل تجربی

4.1 داده ها

4.2 اندازه گیری ها

4.3 تحلیل تجربی

5. نتایج

5.1 تحلیل رگرسیون همگرا

5.2 تحلیل رگرسیون صنعت

5.3 تحلیل رگرسیون بخش عرضی

5.4 تحلیل استحکام

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

We employ Prospect Theory (PT, Kahneman and Tversky [1979]) to explain the relationship between risk and return at the organization level. Our modeling approach addresses shortcomings in previous research approaches. We suggest an alternative approach for inferring the reference point, a key element of PT, and measuring risk, as well as a different representation of the risk-return association taking into consideration a timeline of the firm’s state, its state dependent action, and consequences. Consistent with PT, results using COMPUSTAT data show that firms with returns above their reference levels take less risk than firms with returns below their reference levels.

1. INTRODUCTION

Economic and financial research has been dealing with the risk-return tradeoff for decades, with Expected Utility Theory (EUT, Von Neumann and Morgenstern [1944]) as the main tool for analyzing decision making under risk. The conventional assumption of risk aversion, a basic premise of EUT, suggests a positive relationship between risk and return. Indeed, early empirical research at the organizational level supported this relationship. Nevertheless, while EUT explains many economic occurrences, a substantial body of evidence shows that decision makers systematically violate its basic tenets.

6. CONCLUSION

This research employed Prospect Theory (Kahneman and Tversky [1979]) to explain the relationship between risk and return at the organization level. Our research addressed shortcomings in the modeling approach used in previous research and suggested an approach aimed at resolving these problems. We suggested an alternative view for inferring the reference point, one of the key elements of PT, and the way of measuring risk, as well as a different representation of the risk-return association taking into consideration a timeline of a firm’s state, its state dependent action, and consequences. Previous studies estimated a firm’s reference points and risk and return position based on its time series of returns over the time period under study (usually 5–10 years). The underlying assumption in the approach taken by these studies was that a firm’s behavior and situation are time invariant. The main criticism regarding this approach is that the use of the suggested measures may be appropriate only if the return distribution is constant over the studied time period. This criticism is especially noteworthy in the context of PT, as a firm’s position relative to the reference level and hence its actions are state dependent.

نمونه متن ترجمه

ما از نظریه چشم انداز (PT, Kahneman and Tversky [1979]) به منظور توضیح رابطه میان خطر و بازده در سطح سازمانی بهره می بریم. روش مدلسازی ما به نقایص روش های پشین اشاره می کند. ما روش جایگزینی را برای دستیابی به نقطه مرجع، یک عنصر کلیدی PT، و ارزیابی ریسک ، همچنین ارائه ای متفاوت از رابطه ریسک – بازده که جدول زمانی شرکت را در نظر می گیرد، اقدامی مبتنی بر حالت بوده و عواقب آن را پیشنهاد می کنیم. مطابق با PT، نتایج با استفاده از اطلاعات COMPUSTAT نشان می دهد که شرکت های دارای بازده فراتر از سطوح مرجع خود ریسک کمتری را می پذیرند نسبت به شرکت هایی که بازده ای پایین تر از سطوح مرجع خود دارند.

1. مقدمه

با توجه به نظریه سودآوری پیش بینی شده (EUT, Von Neumann and Morgenstern [1944]) به عنوان ابزار اصلی برای تحلیل تصمیم گیری تحت ریسک تحقیقاتی اقتصادی و مالی برای دهه ها با معامله ریسک – بازده مواجه بوده اند. فرضیات معمول در رابطه با احتمال ریسک، فرضی اساسی از EUT، رابطه مثبتی را میاتن ریسک و بازده نشان می دهد. البته، تحقیقاتی تجربی اولیه در سطح سازمانی این رابطه را تایید می کند. با این حال، در حالی که EUT بسیاری از رخدادهای اقتصادی را توضیح می دهد اما بخش مهمی از شواهد نشان می دهند که تصمیم گیران به صورت سیستماتیک اصول اولیه آن را نقض می کنند.

6. نتیجه گیری

این تحقیق از نظریه چشم انداز (9, Kahneman and Tversky [197) به منظور توضیح رابطه میان ریسک و بازده در سطح سازمانی بهره می برد. روش مدلسازی ما به نقایص روش های پشین اشاره کرده و روشی را برای حل این مشکل ارائه می نماید. ما دیدگاهی جایگزین را برای دستیابی به نقطه مرجع، یکی از عناصر کلیدی PT و روشی برای ارزیابی ریسک، و همچنین ارائه متفاوتی را از رابطه ریسک بازده که جدول زمانی شرکت، اقدامات مبتنی بر حالت، و عواقب آن را در نظر می گیرد، ارائه می نماییم. تحقیقات پیشین یک نقطه مرجع و موقعیت ریسک و بازده را برای بر اساس مجموعه های زمانی بازده در طول دوره مورد بررسی پیشنهاد کردند (معمولاً 5 تا 10 سال). فرض موجود در روش مورد استفاده توسط این تحقیقات این بود که رفتار و موقعیت شرکت نسبت به زمان ثابت است. انتقاد اصلی نسبت به این روش این است که استفاده از اقدامات پیشنهادی ممکن است تنها در صورتی مناسب باشد که توزیع بازده در طول دوره تحقیق ثابت باقی بماند. این انتقاد به ویژه در زمینه PT قابل توجه است که در آن موقعیت نسبی شرکت نسبت به سطح مرجع و از این روی اقدامات وابسته به حالت هستند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

11098-IranArze     11098-IranArze1    11098-IranArze2