ترجمه مقاله اثرات سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای
عنوان انگلیسی
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5880
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد، مدیریت پروژه و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مجله
مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه
دانشکده علوم مدیریت، دانشگاه آزاد هلند
کلمات کلیدی
مدیریت پروژه، سیستم های اطلاعاتی، محیط چندپروژه ای
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر مطالعات
2-1 مدیریت پروژه (چندگانه)
2-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS)
3.مدل و فرضیات تحقیق
3-1 اضافه بار پروژه
3-2 اضافه بار اطلاعات
3-3 کیفیت اطلاعات PMIS
3-4 رضایت مدیر پروژه از PMIS
3-5 استفاده از اطلاعات PMIS
3-6 چگونگی تصمیم گیری
4.روش
4-1 نمونه و گردآوری داده ها
4-2 معیارها
5.نتایج
5-1 قابلیت اطمینان و قابل قبول بودن
5-2 مدل ساختاری
6.تشریح مطالب و نتیجه گیری
6-1 محدودیت ها و موضوعات برای تحقیق آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Project Management Information Systems (PMIS) should provide project managers with decision making support for planning, organizing and controlling projects. Most project managers are dissatisfied with the information produced by PMIS. Based on a survey among 101 project managers the interactions between six factors related to PMIS information quality and usage and their effect on decision making are examined in a multi project environment. Using structural equation modeling, new insights were gained in these complex relationships. Results indicate that the use of a project management information system is advantageous to project managers, while no adverse effects were observed due to project and information overload. PMIS information quality is positively related to quality of the decisions, satisfaction of project managers with PMIS and use of PMIS information. Simultaneous handling of multiple projects causes project managers to extend conclusions about the information quality for one project to all projects at hand.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) باید به مدیران پروژه جهت تصمیم گیری برای برنامه ریزی، سامان دهی و کنترل پروژه ها کمک نماید. اغلب مدیران پروژه از اطلاعاتی که PMIS تولید می کند، ناراضی هستند. براساس برآوردی بین 101 مدیر پروژه، روابط متقابل بین 6 فاکتور مرتبط با کیفیت اطلاعات و کاربرد PMIS و اثر آن بر تصمیم گیری، در یک محیط چند پروژه ای بررسی شده است. با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری، دیدهایی جدید نسبت به این معادلات پیچیده حاصل شد. نتایج نشان می دهند که کاربرد یک سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه برای مدیران پروژه سودمند است، در حالیکه هیچ اثر نامطلوبی ناشی از اضافه بار پروژه و اطلاعات مشاهده نشد. کیفیت اطلاعات PMIS ارتباط مثبتی با چگونگی تصمیم گیری، رضایت مدیران پروژه از PMIS و کاربرد اطلاعات PMIS دارد. کنترل همزمان چند پروژه سبب می شود که مدیران پروژه نتایج گرفته شده در مورد کیفیت اطلاعات برای یک پروژه را برای کلیه پروژه های در دست اقدام تعمیم دهند.

بدون دیدگاه