ترجمه مقاله پیش بینی مدت پروژه با استفاده از مدیریت مدت حاصل شده با راهبردهای هموارسازی نمایی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله پیش بینی مدت پروژه با استفاده از مدیریت مدت حاصل شده با راهبردهای هموارسازی نمایی - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیش بینی مدت پروژه با استفاده از مدیریت مدت حاصل شده با راهبردهای هموارسازی نمایی
عنوان انگلیسی
Project Duration Forecasting Using Earned Duration Management with Exponential Smoothing Techniques
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7808
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت پروژه و مدیریت کسب وکار
مجله
مجله مدیریت در مهندسی - Journal of Management in Engineering
دانشگاه
گروه علوم تصمیم گیری، دانشکده کسب و کار، دانشگاه جورج واشنگتن
کلمات کلیدی
پیش بینی، پروژه، مدت، عملکرد، یکنواخت سازی تصاعدی، مدیریت مدت حاصل شده، شاخص مدت حاصل شده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور کلی بر راهبردها
راهبرد پیش بینی مدیریت ارزش حاصل شده
راهبرد پیش بینی زمانبندی به دست آمده
راهبرد پیش بینی مدیریت مدت حاصل شده
مرور بر ادبیات
تحقیقات قبلی در پیش بینی مدت مدیریت ارزش حاصل شده
تحقیقات قبلی در پیش بینی مدت زمانبندی حاصل شده
دیگر رویکردهای آماری
ساختاربندی و طرح مدل
یکنواخت سازی تصاعدی
یکنواخت سازی تصاعدی ساده
یکنواخت سازی تصاعدی خطی
روش تحلیل تطبیقی
ارزیابی دقت پیش بینی
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

For decades the project management community has been using forecasting models based on the schedule performance index (SPI) and recently SPIðtÞ, duration based schedule performance index, to predict the duration and completion of an in-progress project. In this paper, the authors have used and recommend the earned duration index (EDI), developed as part of earned duration management (EDM) in conjunction with the well-established exponential smoothing forecasting technique to predict the completion of a project. The study compares several models and provides a comparative analysis of performance of these models using variety of projects at multiple stages of completion. The research findings suggest that using EDI of earned duration management is a preferred option compared to SPIðtÞ. In addition, when EDI is used together with exponential smoothing techniques, the results become even better.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در طی چند دهه، جامعه مدیریت پروژه از مدل های پیش بینی پروژه بر اساس شاخص عملکرد زمان بندی و اخیرا SPI(t) ، شاخص عملکرد زمانبندی مدت محور استفاده می کنند تا مدت و تکمیل پروژه در دست اقدام را پیش بینی کنند.  در این مقاله، مولفین از شاخص مدت حاصل شده استفاده کرده و آن را توصیه می کنند و به عنوان بخشی از مدیریت مدت حاصل شده به همراه راهبرد پیش بینی یکنواخت تصاعدی خوب نهادینه شده مطرح نمودند تا تکمیل پروژه را پیش بینی کنند. این مقاله به مقایسه چند مدل پرداخته و تحلیل تطبیقی از عملکرد این مدل ها با استفاده از انواع پژه در مراحل چندگانه تکمیل فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهند که استفاده از شاخص مدت حاصل شده مدیریت مدت حاصل شده گزینه مورد ترجیح در مقایسه با  SPI(t)می باشد. علاوه بر این، هنگامی که شاخص مدت حاصل شده به همراه راهبردهای یکنواخت سازی تصاعدی به کار می رود، نتایج بهتر می شوند.


بدون دیدگاه