تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بهبود صحت پیش بینی پروژه با تلفیق مدیریت ارزش کسب شده و پیشگویی کلاس مرجع – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بهبود صحت پیش بینی پروژه با تلفیق مدیریت ارزش کسب شده با برآورد (هموار سازی) نمایی و پیشگویی کلاس مرجع
عنوان انگلیسی: Improving project forecast accuracy by integrating earned value management with exponential smoothing and reference class forecasting
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 38
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F551 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.53Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت پروژه
مجله: مجله بین المللی مدیریت پروژه - International Journal of Project Management
دانشگاه: دانشکده مدیریت اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه گنت، بلژیک
کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، پیش بینی سری های زمانی، پیش بینی مدت زمان، پیش بینی هزینه، کنترل پروژه، دیتابیس تجربی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-توسعه XSM

2.1.محدودیت های روش های پیش بینی مدیریت ارزش کسب شده قدیمی

2-2 استخراج فرمول های XSM

2-2-1 پیش بینی زمان: XSM(t)

2-2-2 پیش بینی هزینه: XSM($)

2-2-3 کاربرد دینامیک XSM

3.رویکرد ارزیابی

3-1 داده های پروژه

3-3 رویکرد دینامیک

3-4 ارزیابی صحت پیش بینی

4.نتایج و بحث

4-1 پیش بینی زمان: XSM(t)

4-1-1 رویکرد استاتیک: XSM(t)- βopt, XSM(t)- βopt,oa, XSM(t)- βopt,rc

4-1-2 رویکرد دینامیک: XSM(t)- βdyn

4-2 پیش بینی هزینه: XSM($)

4-2-1 رویکرد استاتیک: XSM($)- βopt, XSM($)- βopt,oa, XSM($)- βopt,r

4-2-2 رویکرد دینامیک:

5-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, the earned value management (EVM) project control methodology is integrated with the exponential smoothing forecasting approach. This results in an extension of the known EVM and earned schedule (ES) cost and time forecasting formulas. A clear correspondence between the established approaches and the newly introduced method – called the XSM – is identified, which could facilitate future implementation. More specifically, only one smoothing parameter is needed to calculate the enhanced EVM performance factor. Moreover, this parameter can be dynamically adjusted during project progress based on information of past performance and/or anticipated management actions. Additionally, the reference class forecasting (RCF) technique can be incorporated into the XSM. Results from 23 real-life projects show that, for both time and cost forecasting, the XSM exhibits a considerable overall performance improvement with respect to the most accurate project forecasting methods identified by previous research, especially when incorporating the RCF concept.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله روش کنترل پروژه مدیریت ارزش کسب شده(EVM) با رویکرد پیش بینی هموارسازی نمایی تلفیق شده است. این تلفیق منجر به توسعه فرمول های EVM شناخته شده، هزینه زمان بندی کسب شده(ES) و پیش بینی زمانی می شود. یک ارتباط شفاف بین رویکرد های قدیمی و روش جدیدا معرفی شده موسوم به XSM شناسایی شد که این ارتباط می تواند موجب تسهیل پیاده سازی آینده شود. به طور ویژه، تنها یک پارامتر هموارسازی برای محاسبه ضریب عملکرد EVM پیشرفته نیاز است.، به علاوه، این پارامتر را می توان در طی پیشرفت پروژه براساس اطلاعات عملکرد گذشته و اقدامات مدیریتی پیش بینی شده به طور دینامیکی تعدیل کرد. به علاوه، روش پیش گویی کلاس مرجع(RCF) را می توان با XSM تلفیق کرد. نتایج حاصل از 23 پروژه واقعی نشان می دهد که برای هر دو پیش بینی زمان و هزینه، XSM، یک بهبود عملکرد کلی قابل توجه را با توجه به صحیح ترین روش های پیش بینی پروژه شناسایی شده توسط تحقیقات قبلی، به خصوص در زمان به کارگیری مفهوم RCF نشان می دهد.