ترجمه مقاله ارزیابی فروپاشی تدریجی سازه‌ های بتن مسلح چند طبقه در معرض کنش‌ های زلزله - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی فروپاشی تدریجی سازه‌ های بتن مسلح چند طبقه در معرض کنش‌ های زلزله - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی فروپاشی تدریجی سازه‌ های بتن مسلح چند طبقه در معرض کنش‌ های زلزله
عنوان انگلیسی
Progressive Collapse Assessment of Multistory Reinforced Concrete Structures Subjected To Seismic Actions
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8574
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و زلزله
مجله
KSCE مجله مهندسی عمران
دانشگاه
دانشگاه قاهره، مصر
کلمات کلیدی
فروپاشی تدریجی، بارهای زلزله، المان‌های کاربردی، عملگر‌های زنجیره ای، UFC
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اهداف
راهنمای UFC
روش المان کاربردی (AEM)
رویکرد تحلیلی
5.1 مورد بارگذاری گرانش
5.2 مورد بارگذاری زلزله
مورد مطالعاتی
6.1 جزییات سازه ای
6.2 ویژگی‌های مواد
نتایج و بحث
7.1 حساسیت شبکه
7.2 چرخش اجزای سازه ای
7.3 رفتار سیستم قاب تنها و سیستم قاب-دال
7.4 بررسی رضایت از الزامات راهنمای UFC
7.5 تاثیر کنش لرزه‌‌ای بر روی فاکتور ایمنی فروپاشی تدریجی
7.6 تاثیر موقعیت ستون حذف شده بر روی انحراف سازه مورد مطالعه
7.7 تاثیر تراز ستون حذف شده بر روی انحراف سازه‌‌ای و فاکتور ایمنی فروپاشی تدریجی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Progressive collapse is a catastrophic partial or total failure of a structure that mostly occurs when a structure loses a primary component like a column. Some international standards have started to consider progressive collapse resistance in various approaches. In this study, the ‘Unified Facilities Criterion’ guidelines were used in assessing the structure; these guidelines represent one of the codes that discuss progressive collapse using sophisticated approaches. Three-dimensional nonlinear dynamic analyses using the ‘Applied Element Method’ were performed for a structure that lost a column during a seismic action. A parametric study was made to investigate the effect of different parameters on progressive collapse. In this study, a primary structural component was assumed lost during an earthquake. The studied parameters were the location of the removed column in plan, the level of the removed column, the case of loading, and the consideration of the slabs. For the study cases, it was concluded that the buildings designed according to the Egyptian code satisfies the progressive collapse requirements stated by ‘Unified Facilities Criteria’ (UFC) guidelines requirements with a safety factor of 1.97. Also, it was found that losing a column during a seismic action is more critical for progressive collapse than under gravity load. Finally, this study elaborated the importance of considering the slab in progressive collapse analysis of multistory buildings in order to include the significant catenary action developed by the slabs.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فروپاشی تدریجی یک شکست فاجعه آمیز جزیی یا کلی یک سازه است که اغلب هنگامی که یک سازه یک جزء اولیه خود را مثل یک ستون از دست می‌دهد، اتفاق می‌افتد. برخی استاندارد‌های بین المللی شروع به در نظر گرفتن مقاومت فروپاشی با روش‌های مختلفی کرده اند. در این مطالعه، راهنمای " ضابطه تسهیلات یکپارچه" در ارزیابی سازه استفاده شده است؛ این راهنماها یکی از این کد‌ها را ارائه می‌کند که درباره فروپاشی تدریجی با استفاده از رویکردهای پیچیده بحث می‌کند. تحلیل‌های دینامیک غیر خطی سه بعدی با استفاده از روش اجزای کاربردی برای یک سازه که یکی از ستون‌هایش را در طول بار زلزله از دست داده است، اجرا شده است. یک مطالعه پارامتری برای بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی فروپاشی تدریجی انجام شده است. در این مطالعه، فرض شده است که یک جزء سازه‌‌ای اولیه در حین یک زمین لرزه، از دست رفته است. پارامتر‌های مطالعه شده، موقعیت ستون حذف شده در پلان، تراز ستون حذف شده، حالت بارگذاری، و ارزیابی دال‌ها، هستند. برای مورد مطالعاتی، نتیجه گرفته شده است که الزامات طراحی ساختمان مربوط به کد مصر، الزامات فروپاشی تدریجی بیان شده توسط الزامات راهنمای ضابطه تسهیلات یکپارچه (UFC) با فاکتور ایمنی 1.97 را ارضاء می‌کند. همچنین، دریافتیم که از دست رفتن یک ستون حین کنش زلزله نسبت به بار گرانش زمین، برای فروپاشی تدریجی، بحرانی تر است. در آخر، این مطالعه اهمیت توجه به دال در تحلیل فروپاشی تدریجی سازه‌های چند طبقه را به منظور در برداشتن عملگرهای زنجیره‌‌ای قابل توجهی که توسط دال‌ها ایجاد می‌شود، به دقت شرح میدهد.

بدون دیدگاه