تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدیریت برنامه برای بودجه عمومی و سیاست مالیاتی
عنوان انگلیسی: Programme management for public budgeting and fiscal policy
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6081 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 368.50Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بودجه و مالی عمومی، مدیریت مالی و اقتصاد مالی
مجله: بیست و هفتمین کنگره جهانی IPMA
دانشگاه: دانشگاه معماری Kyiv، اوکراین
کلمات کلیدی: مدیریت برنامه، بودجه بندی عمومی، ساز و کار مالی، سیاست های مالی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. سابقه و هدف از مطالعه مدیریت برنامه های عمومی

3. روش مطالعه

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The implementation of programme-targeted method in the budget process in Ukraine demonstrates the difference between public administration using programs (budget programs) and based on programme management. The budget program has the structure of a programme document, but the content corresponds to the reformatting line-item budget. There are two main problems of application of the programme management methodology in fiscal policy: a sequence of programme objectives and heterogeneity of time. For fiscal policy the selection and distribution of programme objectives (results, effects) in space and time is a key component of management. Despite the complexity and uncertainty of any calculation of the programme product cost should take into account that the sequence of the outcomes affects the total programme result. In this context, the choice of performance, productivity and efficiency indicators based on different time of occurrence and characteristics of the result, product and effect of the financial instruments use to govern financial mechanism as part of the programme management. Results should be evaluated on the ability to become a product that takes effect. The effect of the financial tools application is spaced in time from the result. Efficiency should not be understood as a ratio, but as the correlation with the anticipated cost (value) remote effect, which does not coincide with the result of the programme delivered on time.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اجرای هدفمند برنامه در روند بودجه در اوکراین نشان می دهد که بین برنامه های اجرایی عمومی (برنامه بودجه) مورد استفاده با برنامه های اجرایی عمومی بر اساس مدیریت برنامه تفاوت وجود دارد.

برنامه بودجه ساختار یک سند در برنامه را دارد، اما محتوا با اصلاح مفاد بودجه مشابه است.دو مشکل اساسی در استفاده روش مدیریت برنامه در سیاست های مالیاتی وجود دارد: ترتیب اهداف برنامه و ناهمگونی زمان. برای سیاست های مالیاتی، انتخاب و توزیع اهداف برنامه (نتایج، اثر) در زمان و مکان، یک جزء کلیدی مدیریت است.با وجود پیچیدگی و عدم اطمینان از هر گونه محاسبه هزینه محصول برنامه بایدبه حساب برده شود که ترتیب نتایج بر نتیجه کل برنامه تاثیر میگذارد.در این زمینه، انتخاب شاخص های عملکرد،بهره وری و کارایی بر اساس زمان وقوع مختلف و ویژگی های نتیجه، محصول و اثر ابزارهای مالی،برای ساز و کار مالیاتی حکومت به عنوان بخشی از مدیریت برنامه مورد استفاده قرار میگیرد.نتایج در توانایی تبدیل شدن به یک محصول تاثیر گرفته، باید ارزیابی شده باشند. اثر برنامه درزمانی از نتیجه فاصله دارند.کاربرد ابزارهای مالی بهره وری نبایستی به عنوان یک نسبت شناخته شده باشد، بلکه باید به عنوان همبستگی با اثر جزئی هزینه(ارزش) پیش بینی شده ، که با نتیجه برنامه به موقع تحویل داده شده منطبق نیست، باشد.