ترجمه مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با مدل کانو و تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با مدل کانو و تحلیل سلسله مراتبی
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اولویت بندی عوامل موثر بر مشتریان بانک با استفاده از مدل کانو و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
عنوان انگلیسی
Prioritizing Factors Affecting Bank Customers Using Kano Model and Analytical Hierarchy Process
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
IJAFM
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5441
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار
مجله
مجله بین المللی حسابداری و مدیریت مالی
دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
کلمات کلیدی
رضایت مشتری، AHP، کانو، اولویت بندی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور ادبیات
مدل کانو
فرآیند سلسله مراتبی
روش شناسی
نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study intend to prioritize the factors affecting customer satisfaction of the quality of services provided by EGHTESADE NOVIN BANK, in order to gain more competitive advantage .Because the funding is dependent on the private bank customers ,Customer satisfaction Lead to increased investment in the bank. This is a practical research and its method is descriptive .Using literature research and expert opinion, 24 factors identified, then by using the Kano model, these factors were classified into three groups: Basic needs, Expected needs and Excitement needs. Each Group got respectively 5,9& 7 factors. The there remaining factors are Indifferent requirements. Then by using AHP in EXPERT CHOICE software, the weight of agents within Kano groups calculated. Finally, results from the two methods ( kano & AHP) in prioritizing the needs of customers, are compared.The results of both methods are largely similar and following the rules and employees skills ,indicated as the most important factors in customer satisfaction.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه قصد دارد عوامل موثر بر رضایت مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک اقتصاد نوین را اولویت بندی کند، به منظور به دست آوردن سود رقابتی بیشتر. از آنجا که منابع مالی وابسته به مشتریان بانک خصوصی هستند، رضایت مشتری منجر به افزایش سرمایه گذاری در بانک می‌شود. این پژوهش عملی است و روش آن توصیفی است. با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان، 24 عامل شناسایی، و سپس با استفاده از مدل کانو، این عوامل به سه گروه تقسیم شدند: نیازهای اولیه، نیازهای پیش‌بینی شده و نیازهای تحریک کننده. هر گروه به ترتیب ۵، ۹ و ۷ فاکتور دارد. عوامل باقیمانده موجود، الزامات مختلفی دارند. سپس با استفاده از AHP در نرم افزار Expert Choice، وزن عوامل در درون گروه های کانو محاسبه می شود. در نهایت، نتایج از دو روش (کانو و AHP) در اولویت بندی نیازهای مشتریان، مقایسه می‌شوند. نتایج هر دو روش تا حد زیادی مشابه هستند و بعد از قوانین و مهارت‌های کارکنان، به عنوان مهم‌ترین عوامل در رضایت مشتری نشان داده شده است.

بدون دیدگاه