ترجمه مقاله نظریه قیمت در اقتصاد

ترجمه مقاله نظریه قیمت در اقتصاد
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نظریه قیمت در اقتصاد
عنوان انگلیسی
Price Theory in Economics
صفحات مقاله فارسی
77
صفحات مقاله انگلیسی
60
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5085
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد پولی
دانشگاه
مدیریت قیمت گذاری، انتشارات دانشگاه آکسفورد
فهرست مطالب
1.منشاء ارزش و قیمت ها
2.رفتار و انتخاب قیمت گیری
2.1.ترجیحات منطقی
2.2.حداکثر سازی مطلوبیت
2.3.سکون شناسی قیاسی
2.4.تاثیر عدم قطعیت
3.کشف قیمت در بازارها
3.1.مبادله خالص
3.2.بازارهای رقابتی
3.3.بازارهای کامل
3.4.بازارهای ناقص
4 .عدم تعادل و تعدیل قمیت
Tatonnement4.1 والراسی
4.2. انتقال اطلاعات در بازار
5 اثرات جانبی و کالاهای غیربازار
5.1 اثرات خارجی
5.2 کالاهای بدون بازار
6 قیمت گذاری راهبردی با اطلاعات کامل
6.1. قیمت گذاری انحصاری
6.2 قیمت گذاری انحصار چندجانبه
6.3 بازداری ورود و قمیت گذاری محدود
7 قیمت گذاری راهبردی با اطلاعات ناقص
7.1 غربالگری
7.2 هشداردهی کردن
7.3 طرح مکانیزم
7.4 قیمت گذاری چندانحصاری با اطلاعات نامنقارن
8 قیمت گذاری پویا
9 ناهنجاری های رفتاری
موارد آزاد
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1 Origin of Value and Prices Price theory is concerned with explaining economic activity in terms of the creation and transfer of value, which includes the trade of goods and services between different economic agents. A puzzling question addressed by price theory is, for example: why is water so cheap and diamonds are so expensive, even though water is critical for survival and diamonds are not? In a discussion of this well-known ‘Diamond-Water Paradox,’ Adam Smith (1776) observes that [t]he word value, it is to be observed, has two different meanings, and sometimes expresses the utility of some particular object, and sometimes the power of purchasing other goods which the possession of that object conveys. The one may be called “value in use;” the other, “value in exchange.” (p. 31) For him, diamonds and other precious stones derive their value from their relative scarcity and the intensity of labor required to extract them. Labor therefore forms the basic unit of the exchange value of goods (or ‘items’), which determines therefore their ‘real prices.’ The ‘nominal price’ of an item in Smith’s view is connected to the value of the currency used to trade it and might therefore fluctuate. In this labor theory of value the Diamond-Water Paradox is resolved by noting that it is much more difficult, in terms of labor, to acquire one kilogram of diamonds than one kilogram of water.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. منشاء ارزش و قیمت ها
نظریه قیمت با توضیح فعالیت اقتصادی در قالب خلق و انتقال ارزش مرتبط است که شامل تجارت کالا و خدمات بین عوامل اقتصادی مختلف می شود. یک پرسش گیج کننده که توسط نظریه قیمت بوجود آمد برای مثال بدین شرح می باشد: چرا بااینکهآببرایبقاحیاتیاستاماالماسنیست، آب اینقدر ارزان است و الماس اینقدر گران؟ در بحث شناخته شده ی "تناقض آب و الماس" Adam Smith (1776) مشاهده می کند که
کلمه ی ارزش دو معنی متفاوت داشته باشد و گاهی اوقات بیانگر کاربرد شی خاص، و قدرت خرید کالاهای دیگر می باشد که مالکیت دیگر اشیا آن را منتقل می سازد. این ممکن است "ارزش مورد استفاده" و دیگری " ارزش تبادل" نامیده شود (صفحه 31).
از نظر او، ارزش الماس و دیگر سنگ های قیمتی ناشیاز کمیابی نسبی و شدت کار مورد نیاز برای استخراجشان می باشد. بنابراین شدت کار واحد اساسی ارزش تبادل کالا (یا اقلام) است که از این جهت "قیمت های واقعی" شان را تعیین می کنند. از دیدگاه Smith "قیمت عددی" یک جنس به ارزش پول رایج مورد استفاده برای تجارت آن مرتبط است و بنابراین ممکن است نوسان داشته باشد. در این نظریه ی کارارزش، تناقض الماس-آب با توجه به اینکه از نظر کاری کسب یک کیلوگرم الماس سخت تر از یک کیلوگرم آب است حل می شود.

بدون دیدگاه