ترجمه مقاله مدل سازی انتقال پیش تنیده در عناصر بتن پیش کشیده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی انتقال پیش تنیده در عناصر بتن پیش کشیده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی انتقال پیش تنیده در عناصر بتن پیش کشیده
عنوان انگلیسی
Modelling the prestress transfer in pre-tensioned concrete elements
صفحات مقاله فارسی
42
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7581
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
عناصر محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی - Finite Elements in Analysis and Design
دانشگاه
دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ناتینگهام، دانشگاه پارک، انگلستان
کلمات کلیدی
بتن پیش تنیده، طول ارسال، طول انتقال، پیوند، مدلسازی، عنصر محدود
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. پیش زمینه
2.1 پیش زمینه مدلسازی تحلیلی
2.2 پیش زمینه مدلسازی عنصر محدود
3. انتقال پیش تنیده
4. مدلسازی تحلیلی
4.1 معادله موازنه
4.2 معادله پیوند
4.3 معادله سازگاری
4.4 راه حل مدل
5. مدلسازی تقارن محوری FE بتن پیش کشیده
5.1 اثبات مدل تحلیلی
5.2 تنش پیش بینی شده در بتن
6. مدلسازی FE غیر خطی 3D بتن پیش کشیده
6.1 مدلهای مادی
6.1.1 فولاد
6.1.2 بتن
6.1.3 قالب پذیری آسیب بتن (CDP)
6.1.4 تابع تسلیم
6.1.5 قانون جریان
6.1.6 چروکیدگی بتن
6.2 مدلسازی پیوند و راه حل مدل
6.3 حساسیت شبکه
6.4 بحث نتایج مدل 3D FE
6.4.2 ترک خوردگی بتن در راستای طول ارسال
6.5 اعتبار یابی مدلها
7. مطالعه ی پارامتری
7.1 قطر
7.2 مقاومت بتن
7.3 پیش تنیدگی اولیه
7.4 پوشش بتن
7.5 سطح مقطع بتن
7.6 زمان آزاد سازی
7.7 زبری سطحی فولاد پیش تنیده
7.8 طول عضو پیش کشیده
8. ارزیابی استفاده از مفهوم استوانه دیواره ضخیم در مدلسازی انتقال پیش تنیده
9. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Three models were developed to simulate the transfer of prestress force from steel to concrete in pretensioned concrete elements. The first is an analytical model based on the thick-walled cylinder theory and considers linear material properties for both steel and concrete. The second is an axi-symmetric finite element (FE) model with linear material properties; it is used to verify the analytical model. The third model is a three dimensional nonlinear FE model. This model considers the post-cracking behaviour of concrete as well as concrete shrinkage and the time of prestress releasing. A new expression from the analytical model is developed to estimate the transmission length as well as the stress distribution along the tendon. The paper also presents a parametric study to illustrate the impact of diameter of prestressing steel, concrete cover, concrete strength, initial prestress, section size, surface roughness of prestressing steel, time of prestress release, and the member length on the transfer of stress in pre-tensioned concrete elements.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سه مدل برای شبیه سازی انتقال نیروی پیش تنیدگی از فولاد به بتن در عناصر بتن پیش کشیده توسعه یافت. اولی، یک مدل تحلیلی مبتنی بر نظریه ی استوانه ی دیواره ضخیم است و خواص مواد خطی هم برای فولاد و هم بتن را بررسی میکند. دومی، یک مدل عنصر محدود متقارن محوری (FE) با خواص مادی خطی است؛ برای اثبات مدل تحلیلی بکار میرود. مدل سوم، یک مدل FE غیر خطی سه بعدی است. این مدل، رفتار پسا ترک خوردگی بتن، هم چنین چروکیدگی بتن و زمان رهاسازی پیش تنیده را بررسی میکند. یک جلوه ی جدید این مدل تحلیلی برای تخمین طول ارسال هم چنین توزیع استرس در طول وتر توسعه می یابد. هم چنین این مقاله یک مطالعه ی پارامتری را برای نشان دادن اثر قطر فولاد پیش تنیده، پوشش بتن، مقاومت بتن ، پیش تنیدگی اولیه، اندازه مقطع، زبری سطحی فولاد پیش تنیده، زمان رهاسازی پیش تنیده و طول عضو روی انتقال تنش در عناصر بتنی پیش کشیده.

بدون دیدگاه