ترجمه مقاله تاثیر شرایط آماده سازی کاتالیزورهای اکسیدی بر توانایی سولفیداسیون - نشریه ACS

ترجمه مقاله تاثیر شرایط آماده سازی کاتالیزورهای اکسیدی بر توانایی سولفیداسیون - نشریه ACS
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر شرایط آماده سازی کاتالیزورهای اکسیدی بر توانایی سولفیداسیون: مطالعه طیف سنجی رامان و XAS سریع
عنوان انگلیسی
Influence of the Preparation Conditions of Oxidic NiMo/Al2O3 Catalysts on the Sulfidation Ability: A Quick-XAS and Raman Spectroscopic Study
صفحات مقاله فارسی
37
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2015
نشریه
ACS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6783
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک، شیمی کاتالیست، شیمی محیط زیست و شیمی تجزیه
مجله
مجله شیمی فیزیک - The Journal Of Phisical Chemistry
دانشگاه
فرانسه
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بخش آزمایشی
3. نتایج
4. بحث
5. نتیجه گیری
اطلاعات تأیید کننده
اختصارات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The structure of oxidic precursors of supported NiMo hydrodesulfurization catalysts has been investigated indepth by the combination of laser Raman spectroscopy and Xray absorption spectroscopy measured at the Mo and Ni K edges at the different stages of the preparation. The oxidic catalysts were prepared by incipient wetness impregnation of δ-alumina with a solution obtained by dissolving MoO3 in H2O2 and subsequently adding Ni(NO3)2·6H2O in this asprepared solution (8 wt % MoO3; 2 wt % NiO). The formation of the 6-molybdoaluminate Anderson-type heteropolyanion (AlMo6O24H6) 3− and of a mixture of oxo−hydroxo nickel species and bulk and/or surface NiAl-layered double hydroxide dispersed at the surface of the support has been identified after drying. Upon further thermal treatment at 723 K under dried air, calcined dehydrated catalyst is constituted of highly distorted isolated or partially condensed tetrahedral Mo units with terminal mono-oxo groups and of bulk and/or surface NiAl2O4-type and NiO-type species. After further exposure of the calcined catalyst to air moisture, a partial recovery of the Anderson-type molybdenum heteropolyanion and NiAl-layered double hydroxide species is evidenced by X-ray absorption spectroscopy. The nature and dispersion of active species formed after sulfidation under H2S/H2 of the different oxidic catalysts (dried-NiMo, dehydrated-calcined NiMo, and calcined-NiMo samples) are finally discussed in light of the structure of the parent oxidic precursors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

ساختار پیش ماده های اکسیدی گوگردزدایی کاتالیزورهای آبی پشتیبانی شده با NiMo از طریق ترکیب طیف بینی رامان لیزری و    طیف بینی جذب پرتو ایکسِ اندازه گیری شده در لبه های Mo و Ni K در مراحل مختلف آماده سازی به صورت تفصیلی بررسی شده است. کاتالیزورهای اکسیدی از طریق اشباع رطوبت اولیه آلومینا δ- با استفاده از محلول به دست آمده از حل کردن MoO3 در H2O2 و سپس اضافه کردن Ni(NO3)2·6H2O در این محلول آماده شده، تهیه شدند (8 wt % MoO3; 2 wt % NiO). تشکیل پلی آنیون های مختلف نوع 6-مولیبدن آلومینات اندرسون (AlMo6O24H6) 3− و مخلوط گونه های نیکل اکسو- هیدروکسو و توده و یا هیدروکسید دو لایه NiAl سطحیِ پراکنده شده در سطح پشتیبان بعد از خشک شدن شناسایی شده است. به علاوه به محض عملیات گرمایی در K 723 تحت هوای خشک، کاتالیزور بی آبِ آهکی شده (کلسینه) از واحدهای Mo چهار وجهیِ به طور جزئی چگالیده (فشرده) یا واحدهای مجزای به شدت واپیچیده با  گروه های مونو- اکسو پایانی و گونه های نوع NiAl2O4- و نوع NiO حجمی و یا سطحی تشکیل می شود. بعد از درمعرض گیری بیشتر کاتالیزور آهکی شده در مقابل رطوبت هوا، بهبود نسبی پلی آنیون های مختلف مولیبدن نوع اندرسون و گونه های هیدروکسید دو لایه NiAl از طریق طیف بینی جذب پرتو ایکس مشهود است. طبیعت و پراکندگیِ گونه های فعال تشکیل شده بعد از سولفیداسیون تحت H2S/H2 از کاتالیزورهای اکسیدی مختلف (نمونه های NiMo خشک، NiMo بی آبِ کلسینه و NiMo کلسینه) در نهایت هم راستا با ساختار پیش ماده های اکسیدی والد مورد بحث قرار می گیرند.


بدون دیدگاه