ترجمه مقاله بهینه سازی پریبیوتیک بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهینه سازی پریبیوتیک بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی پریبیوتیک های بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده برای ایجاد پوشش ریز در پروبیوتیک
عنوان انگلیسی
Optimization of Incorporated Prebiotics as Coating Materials for Probiotic Microencapsulation
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2005
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5898
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و میکروبی، علوم جانوری، میکروبیولوژی و بیوشیمی
مجله
مجله علوم و صنایع غذایی - JOURNAL OF FOOD SCIENCE
دانشگاه
گروه علوم دامی، دانشگاه ملی تایوان، تایپه
کلمات کلیدی
ایجاد پوشش ریز، پریبیوتیک ها، پروبیوتیک ها، روش سطح پاسخ
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
طرح آزمایشگاهی
1- طرح آزمایشگاهی با استفاده از BBD
2- ایجاد پوشش ریز در پروبیوتیک ها براساس طرح آزمایشگاهی
الف. شرایط کشت
ب- ایجاد پوش ریز در پروبیوتیک
3- مدلسازی و بهینه سازی مواد پوشش دهنده در ریزکپسول های پروبیوتیک
4- بازبینی مدل
5- بقای پروبیوتیک های دارای پوشش ریز در شیر
6- آزمایش ذخیره سازی
روش های تحلیل
بقای پروبیوتیک های پوشش دار در SGFT و شرایط نمک صفراوی
تعیین زیست پذیری پروبیوتیک
ذره بین اسکن کننده الکترون
نتایج و تشریح مطالب
مدل سازی سطح پاسخ
بهینه سازی ترکیب های مواد پوشش دهنده
بازبینی آزمایشگاهی
ریزساختار ریزکپسول های پروبیوتیک
بقای پروبیوتیک های آزاد و پوشش دار در شیر
آزمایشات ذخیره سازی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The purpose of this research was to improve probiotic microencapsulation using prebiotics and modern optimization techniques to determine optimal processing conditions, performance, and survival rates. modern optimization techniques to determine optimal processing conditions, performance, and survival rates. Prebiotics (fructooligosaccharides or isomaltooligosaccharides), growth promoter (peptide), and sodium alginate were incorporated as coating materials to microencapsulate 4 probiotics (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, and Bifidobacterium longum). The proportion of the prebiotics, peptide, and sodium alginate was optimized using response surface methodology (RSM) to 1st construct a surface model, with sequential quadratic programming (SQP) subsequently adopted to optimize the model and evaluate the survival of microencapsulated probiotics under simulated gastric fluid test. Optimization results indicated that 1% sodium alginate mixed with 1% peptide and 3% fructooligosaccharides as coating materials would produce the highest survival in terms of probiotic count. The verification experiment yielded a result close to the predicted values, with no significant difference (P > 0.05). The storage results also demonstrated that addition of prebiotics in the walls of probiotic microcapsules provided improved protection for the active organisms. of prebiotics in the walls of probiotic microcapsules provided improved protection for the active organisms. These probiotic counts remained at 106 to 107 colony-forming units (CFU)/g for microcapsules stored for 1 mo and then treated in simulated gastric fluid test and bile salt test. and then treated in simulated gastric fluid test and bile salt test

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این تحقیق، بهبود پوشش ریز پروبیوتیک با استفاده از پریبیوتیک ها و شیوه های بهینه سازی جدید جهت تعیین شرایط بهینه پردازش، عملکرد و سرعت هایی بقا می باشد. پریبیوتیک ها (فراکتولی گوساکاریدها یا ایزوماتولی گوساکاریدها)، افزایش دهنده های رشد (پپتید) و سدیم الگینات به عنوان مواد پوشش دهنده برای ایجاد پوشش ریز در 4 پروبیوتیک به کار گرفته شدند (لاکتوباسیلیوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلیوس کاسی، بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم و بیفیدوباکتریوم لانگوم). نسبت پریبیوتیک ها، پپتید و سدیم آلگینات با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) برای ساخت یک مدل سطحی با برنامه نویسی درجه دوی متوالی (SQP) بهینه شد تا در نتیجه برای بهینه سازی مدل و ارزیابی بقای پریبیوتیک های پوشش دار تحت آزمایش سیال معده ای شبیه سازی شده پذیرفته شوند. نتایج بهینه سازی نشان داد که 1% سدیم آلگینات ترکیب شده با 1% پپتید و 3% فراکتولی گوساکاریدها به عنوان مواد پوشش دهنده، بیشترین بقا را از نظر تعداد پروبیوتیک بوجود می آورند. آزمایش بازبینی نتیجه ای نزدیک به مقادیر پیش بینی شده بدون هیچ اختلاف چشم گیری (P<0.05) نتیجه داد. نتایج ذخیره سازی نیز این امر را به اثبات رساندند که افزودن پریبوتیک ها در جداره ها ریزکپسول های پروبیوتیک، حفاظتی مهمی را برای ارگانیزم های فعال فراهم کرده است. این تعداد پریبیوتیک در 106 تا 107 واحد تشکیل دهنده کلونی (CFU)/g برای ریزکپسول هایی باقی ماندند که برای 1 مول ذخیره شده بودند و سپس در آزمایش سیال گاستری شبیه سازی شده و آزمایش نمک صفراوی تیمار شدند.

بدون دیدگاه