ترجمه مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM: ترکیب، ساختارها، خواص مغناطیسی، تجزیه نوری و جذب انتخابی رنگ های آلی
عنوان انگلیسی
Two novel POM-based inorganic–organic hybrid compounds: synthesis, structures, magnetic properties, photodegradation and selective absorption of organic dyes
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2015
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F586
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی، شیمی کاتالیست، شیمی تجزیه و شیمی پلیمر
مجله
انجمن سلطنتی شیمی - The Royal Society of Chemistry
دانشگاه
آزمایشگاه طراحی و مونتاژ نانوساختارهای عملکردی، موسسه تحقیقات ساختار مواد فوجیان، آکادمی علوم چینی، چین
فهرست مطالب
مقدمه
ازمایشی
مواد و روش ها
بلورشناسی اشعه ایکس
تجزیه نوری MO و MB با استفاده از 1
تجزیه ساختار
ساختار بلور 2
بحث
طیف های جذب نوری، تحلیل TGA و مشخصات PXRD 1 و 2
خواص فتوکاتالیزوری 1
جذب انتخابی مولکول رنگ بر روی 1
خواص مغناطیسی 1-2
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The hydrothermal reactions of a mixture of (NH4)6Mo7O24·4H2O, Cu(Ac)2·H2O and 3-bpo ligands at different temperatures result in the isolation of two novel inorganic–organic hybrid materials containing different but related isopolymolybdate units, [Cu(3-bpo)(H2O)(Mo4O13)]·3H2O (1) and [Cu2(3- bpo)2(Mo6O20)] (2). The {Mo4O13}n chains in 1 and unprecedented [Mo6O20] 4− isopolyhexamolybdate anions in 2 are linked by octahedral Cu2+ ions into two-dimensional hybrid layers. Interestingly, 3-bpo ligands in both 1 and 2 are located on either side of these hybrid layers and serve as arched footbridges to link Cu(II) ions in the layer via pyridyl N-donors, and at the same time connect these hybrid layers into 3D supramolecular frameworks via weak Mo⋯Noxadiazole bonds. Another important point for 1 is that water clusters are filled in the 1D channels surrounded by isopolytetramolybdate units. In addition, dye adsorption and photocatalytic properties of 1 and magnetic properties of 1–2 have been investigated. The results indicated that complex 1 is not only a good heterogeneous photocatalyst in the degradation of methyl orange (MO) and methylene blue (MB), but also has high absorption capacity of MB at room temperature and can selectively capture MB molecules from binary mixtures of MB/MO or MB/RhB. All MB molecules absorbed on 1 can be completely released and photodegraded in the presence of adequate peroxide. The temperature dependence of magnetic susceptibility revealed that complex 2 exhibits antiferromagnetic ordering at about 5 K, and a spin-flop transition was observed at about 5.8 T at 2 K, indicating metamagnetic-like behaviour from antiferromagnetic to ferromagnetic phases.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
واکنش های هیدروترمال ترکیب (NH4)6Mo7O24·4H2O, Cu(Ac)2·H2O و لیگاند های 3-bpo در دما های مختلف منجر به تفکیک و ایزولاسیون مواد هیبریدی آلی- غیر آلی جدید حاوی واحد های مختلف ولی مرتبط ایزپلی مولیبدات [Cu(3-bpo)(H2O)(Mo4O13)]·3H2O (1) و [Cu2(3- bpo)2(Mo6O20)] (2) می شود. زنجیره {Mo4O13}n در 1 و انیون های [Mo6O20]4- ایزو پلی هکزامولیبدات در 2 با یون های مس اکتاهدرال به لایه هیبرید دو بعدی متصل می شوند. نکته جالب این است که لیگاند های 3-bpo در هر دو 1 و 2 در اطراف این لایه های هیبریدی قرار گرفته و به عنوان پل های قوی برای یون های لینک Cu(II) در لایه از طریق دهنده های N پیریدیل عمل کرده و در عین حال این لایه های هیبریدی را به چارچوب های ابر مولکول سه بعدی از طریق پیوندهای  Mo⋯Noxadiazole مرتبط می کنند. یک نکته مهم دیگر برای 1 این است که  خوشه های آب در کانال های یک بعدی پر شده و توسط واحد های ایزوپلی تترامولیبدات احاطه می شوند. به علاوه، جذب رنگ و خواص فتوکاتالیستی 1 و خواص معناطیسی  1-2 بررسی شده است. نتایج نشان داد که کمپلکس 1 نه تنها یک فتوکاتالیزور ناهمگن خوب در تجزیه متیل اورنج و متیل بلو می باشد، بلکه دارای ظرفیت جذب بالای MB در دمای اتاق بوده و به طور انتخابی مولکول های  متیل بلو را از ترکیبات دو گانه MB/MO یا MB/RhB جذب می کند. همه مولکول های متیلن بلو یا متیلن آبی جذب شده بر روی 1 می توانند به طور کامل آزاد شوند و در حضور پروکسید کافی تجزیه نوری گردند. همه مولکول های متیلن بلو جذب شده بر روی 1 به طور  کامل در حضور پروکسید کافی آزاد می شوند. وابستگی دمایی حساسیت مغناطیسی نشان داد که کمپلکس 2 یک ترتیب و نظم آنتی فرومغناطیسی در حدود 5 K را نشان می دهد و یک انتقال چرخش-فلاپ در حدود 5.8 t در 2k مشاهده شد و نشان دهنده رفتار متا مغناطیسی از فاز های انتی فرومغناطیسی تا فرومغناطیسی است.

بدون دیدگاه