تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله واکنش جامعه پلانکتون در حوضچه پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم کوددهی مختلف – نشریه الزویر

عنوان فارسی: واکنش جامعه پلانکتون در حوضچه های پرورش گربه ماهی آبراهه خاکی تحت رژیم های کوددهی مختلف
عنوان انگلیسی: Plankton community responses in earthen channel catfish nursery ponds under various fertilization regimes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2004 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7281 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیلات، آبزی پروری و علوم جانوری
مجله: آبزی پروری - Aquaculture
دانشگاه: ایالت میسیسیپی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: گربه ماهی آبراهه، پرورش بچه ماهی، کوددهی یا بارورسازی حوضچه، پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون، مواد غذایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش ها

3. نتایج

3.1. مواد مغذی

3.2. رنگدانه های گیاهی

3.3. پلانکتون جانوری یا زئوپلانکتون

4. بحث

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

We evaluated fertilizer effects on phytoplankton and zooplankton concentrations in channel catfish Ictalurus punctatus nursery ponds. In 2001, three ponds were not fertilized and three ponds were fertilized with inorganic (8.4 kg/ha N, 2.0 kg/ha P followed by twice a week applications at half the initial rate) and organic fertilizer (224 kg/ha cottonseed meal followed by once a week applications of 28 kg/ha) for 4 weeks. Total P and soluble reactive P (SRP) were significantly higher in fertilized ponds ( P < 0.05), however no differences in algal populations resulted. Of the zooplankton, only copepod nauplii were higher in fertilized ponds. In 2002, 26 ponds were used. Sixteen ponds were newly constructed; 10 ponds were old (>10 years). Within each age group, treatments of no fertilizer (controls), organic fertilizer only, inorganic fertilizer only, or both organic and inorganic fertilizers were used for 3 weeks.

نمونه متن ترجمه

چکیــــده

ما اثرات کود را بر غلظت های پلانکتون های گیاهی یا فیتوپلانکتون و پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون در حوضچه های پرورش آبراهه یا کانال گربه ماهی Ictalurus punctatus ارزیابی نمودیم. در سال 2001، سه حوضچه کوددهی یا بارور نشده بودند و سه حوضچه با کودهای غیر آلی یا غیرارگانیک (8.4 کیلوگرم در هکتار نیتروژن N)، 2.0) کیلوگرم در هکتار فسفر (P) با استعمال به صورت دو بار در هفته به مقدار نیمی از میزان اولیه، و کود آلی (224 کیلوگرم در هکتار کنجاله پنبه دانه با استعمال 28 کیلوگرم در هکتار به صورت یک بار در هفته) به مدت 4 هفته کوددهی یا بارور شدند. کل فسفر (P) و فسفر (P) واکنشی محلول یا SRP (soluble reactive P) در حوضچه های بارور به صورت معنی داری (P <0.05) بیش تر بودند، با این وجود منتج به هیچ گونه تفاوتی از نظر جمعیت های جلبکی (algal) نشده بود. از پلانکتون های جانوری یا زئوپلانکتون ها، تنها ناپلیوس ها (لیسه سخت پوستان) یا ناپلی های پاروپا در حوضچه های بارور بیش تر بودند. در سال 2002 میلادی، 26 حوضچه مورد استفاده قرار گرفتند. شانزده حوضچه به تازگی ساخته شده بودند؛ 10 حوضچه قدیمی بودند (بیش تر از 10 سال قدمت داشتند). در هر گروه سنی، تیمارهای بدون کود (گروه شاهد یا کنترل)، تنها کود غیر آلی یا معدنی و یا هر دو نوع کود آلی و غیر آلی به مدت 3 هفته مورد استفاده قرار گرفتند.