تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

عنوان فارسی: مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو
عنوان انگلیسی: COMPARISON OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CAMEL MILK WITH COW MILK AND BUFFALO MILK
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2014 نشریه : Indianjournals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
کد محصول : 9364 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 745.97Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم تغذیه
مجله: مجله پژوهش و پرورش شتر - Journal of Camel Practice and Research
دانشگاه: گروه علوم لبنی، دانشکده علوم لبنی SMC، دانشگاه کشاورزی آناند (آنا)، گجرات، هند
کلمات کلیدی: قدرت اسیدی، شیر شتر، هدایت الکتریکی، نقطه انجماد، وزن مخصوص، ویسکوزیته
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: http://dx.doi.org/10.5958/2277-8934.2014.00045.9
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مواد و روشها

خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر

نتیجه و بحث

قدرت اسیدی (اسیدیته)

وزن مخصوص

ویسکوزیته

کشش سطحی

ضریب شکست

نقطه انجماد

هدایت الکتریکی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The comparison was made between various physico-chemical properties of camel milk with cow and buffalo milk. The mean acidity in camel milk was 0.144% lactic acid. Similarly, in cow milk and buffalo milk, it was 0.136% and 0.133% lactic acid, respectively. The mean specific gravity of camel milk was 1.029. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 1.029 and 1.033, respectively. The specific gravity of camel milk was significantly lower than that of the buffalo milk. The viscosity of camel milk was significantly higher than that of the cow milk but lower than buffalo milk. The mean surface tension of camel milk was 58.39 dyne/cm. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 51.77 dyne/cm and 50.78, dyne/cm, respectively. The mean refractive index of camel, cow and buffalo milk was value 1.3423, 1.3459 and 1.3464, respectively. The freezing point of camel milk was -0.518°C which was higher than the cow and buffalo milk. The electrical conductivity of camel milk was significantly higher than the cow as well as buffalo milk.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در اینجا خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و بوفالو مقایسه شده است. قدرت اسیدی (اسیدیته) متوسط شیر شتر 0.144 درصد اسید لاکتیک بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، به ترتیب 0.136 و 0.133 درصد اسید لاکتیک بود. گرانی ویژه یا وزن مخصوص متوسط شیر شتر 1.029، شیر گاو 1.029 و شیر بوفالو 1.033 بود. وزن مخصوص یا گرانی ویژه شیر شتر به طور قابل توجهی پائین تر از شیر بوفالو بود. ویسکوزیته شیر شتر به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و پائین تر از شیر بوفالو بود. کشش سطحی متوسط متوسط شیر شتار 58.39 dyne/cm بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، وزن مخصوص متوسط به ترتیب 51.77 dyne/cm و 50.78, dyne/cm بود. ضریب شکست متوسط شیر شتر، گاو و بوفالو به ترتیب 1.3423، 1.3459 و 1.3464 بود. نقطه انجماد شیر شتر، -0.518°C بود که بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود. هدایت الکتریکی شیر شتر، به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود.