ترجمه مقاله رفتار فازی ترکیب {دی اکسید کربن + [bmim] [AC]} - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار فازی ترکیب {دی اکسید کربن + [bmim] [AC]} - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رفتار فازی ترکیب {دی اکسید کربن + [bmim] [AC]}
عنوان انگلیسی
Phase behavior of {carbon dioxide + [bmim][Ac]} mixtures
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F925
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
مجله ترمودینامیکی شیمیایی - The Journal of Chemical Thermodynamics
دانشگاه
تحقیق و توسعه مرکزی DuPont، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
دی اکسید کربن، حلالیت، مایع یونی، معادله حالت، تعادل فاز، جدایی مایع مایع، تشکیل مجتمع مولکولی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jct.2007.06.003
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. آزمایشی
1.2. مواد
2.2. دستگاه VLE
3.2. دستگاه VLLE
4.2. دستگاه جریان دی اکسید کربن و [bmim] [AC]
5.2. تجزیه و تحلیل H NMR
6.2. تجزیه و تحلیل TGA-IR
7.2. تجزیه و تحلیل FT-IR
8.2. تجزیه و تحلیل ATR-IR
3. تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی های محلول EOS
4. بحث
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Carbon dioxide solubility {(vapor + liquid) equilibria: VLE} in ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium acetate ([bmim][Ac]), has been measured with a gravimetric microbalance at four isotherms about (283, 298, 323, and 348) K up to about 2 MPa. (Vapor + liquid + liquid) equilibria (VLLE: or liquid–liquid separations) have also been investigated with a volumetric method used in our previous works, since the present analysis of the VLE data using our equation-of-state model has predicted the VLLE at CO2-rich side solutions. The prediction for the VLLE has been confirmed experimentally. CO2 solubilities at the ionic liquid-rich side show extremely unusual behaviors; CO2 dissolves in the ionic liquid to a great degree, but there is hardly any vapor pressure above these mixtures up to about 20 mol% of CO2. It indicates that CO2 may have formed a non-volatile or very low vapor pressure molecular complex with the ionic liquid. The thermodynamic excess properties (enthalpy, entropy, and Gibbs free energy) of the present system do support such a complex formation. We have conducted several other experiments to investigate the complex formation (or chemical reactions), and conclude that a minor chemical reaction occurs but the complex formation is reversible without much degradation of the ionic liquid.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
حلالیت دی اکسید کربن {(بخار + مایع) تعادل: VLE} در مایع یونی، 1- butyl -3 متیلیمیدازولیوم استات ([bmim] [AC]) ، با یک ترازوی وزن سنجی در چهار ایزوترم (283، 298، 323 و 348) کلوین تا حدود 2 مگاپاسکال اندازه گیری شده است. (بخار + مایع + مایع) تعادل (VLLE: یا جداسازی مایع مایع) نیز با استفاده از روش حجمی در آثار قبلی ما بررسی شده است، تجزیه و تحلیل موجود از داده VLE با استفاده از معادله حالت مدل VLLE راه حل های غنی دی اکسید کربن را پیش بینی کرده است. پیش بینی برای VLLE به صورت آزمایشگاهی انجام شده است. حلالیت دی اکسید کربن یونی غنی از مایع رفتارهای بسیار غیر معمول را نشان می دهد ؛ دی اکسید کربن حل شده در مایع یونی با درجه بزرگ است، اما به سختی در هر فشار بخار بالای این ترکیب تا حدود 20 درصد گاز دی اکسید کربن وجود دارد. این نشان می دهد که دی اکسید کربن ممکن است غیر فرار باشد و یا بسیار کم با مایع یونی تشکیل شده است. خواص ترمودینامیکی اضافی (آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس) از سیستم موجود حمایت می کند. ما چندین آزمایش دیگر برای بررسی تشکیل ترکیب (یا واکنش های شیمیایی) انجام داده ایم ، نتیجه گرفت که یک واکنش شیمیایی ضعیف رخ داده ولی تشکیل کمپلکس بدون تجزیه بیشتر مایع یونی، برگشت پذیر است.

بدون دیدگاه