ترجمه مقاله ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه
عنوان انگلیسی
Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
33
سال انتشار
2017
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
17
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی و اقتصاد مالی
مجله
مجله حسابداری در اقتصادهای نوظهور - Journal of Accounting in Emerging Economies
کلمات کلیدی
IFRS، پیاده سازی، حسابرس، کشور در حال توسعه، سیاست گذاران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی منابع
چارچوب تئوریکی
همریختی اجباری
همریختی تقلیدی
همریختی هنجاری
متدولوژی تحقیق
نتایج و بحث
مصاحبات
هزینه های پائین حسابرسی
فقدان حسابداران واجد شرایط
فرهنگ محرمانگی
بخش خصوصی مبتنی برخانواده
آنالیز اسنادی
نتیجه گیری ها و محدودیت ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Purpose – The International Financial Reporting Standards (IFRS) have been adopted by 140 countries around the globe, including the G20 countries. Most of the prior literature focuses on adoption issues in developed countries. Due to the paucity of research on implementation issues in developing countries, this study explores the impediments of IFRS implementation in a developing country from 1998 to 2014 based on the auditors’ perceptions and documentary analyses. Design/methodology/approach – Three rounds of interviews (2010, 2012, and 2014) from a total of 75 auditors (including 12 internal auditors and 13 external auditors) were conducted and enforcement documents from 1998 to 2010 were evaluated. The purpose of the three rounds of interviews was to explore the reflection on the changes which the interviewees have experienced over a five year period. Findings – Using institutional isomorphism, the results suggest that policy-makers should focus on several factors to implement IFRS effectively, including low audit fees, a lack of qualified accountants, a lack of interest in IFRS by managers of some companies, a culture of secrecy, and a family-based private sector. Surprisingly, chartered accountancy firms are able to continue their work because of a culture of non-punishment for violating rules and the absence of any reliable exercising of due care or professional ethics in Bangladesh. Regulators such as the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) are not inclined to enforce actions against corrupt Chartered Accountant (CA) firms. This raises question about the professional integrity of auditors as well as regulators. Unlike, Albu et al. (2011) (World Bank as coercive) and Hassan et al. (2014) (Western influence as coercive), the findings of this study imply that coercive isomorphism (regulatory authorities in Bangladesh) should be more proactive to ensure a successful implementation of IFRS.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی (IFRS) توسط 140 کشور در سراسر جهان از جمله کشورهای گروه 20 اتخاذ شده است. بسیاری از منابع قبلی در مورد موضوعات اتخاذ بر کشورهای در حال توسعه تمرکز می کنند. با توجه به مقدار کم تحقیقات در مورد موضوعات پیاده سازی در کشورهای در حال توسعه، این مطالعه به بررسی موانع پیاده سازی IFRS در یک کشور در حال توسعه از سال 1998 تا سال 2014 بر اساس ادراک حسابرسان و آنالیزهای استنادی می پردازد.
طراحی/ متدولوژی/ رویکرد: سه دور مصاحبه (2010، 2012 و 2014) از مجموعه 75 نفر حسابرس (از جمله 12 حسابرس داخلی و 13 حسابرس خارجی) انجام می شود و اسناد اجرائی از سال 1998 تا 2010 ارزیابی می شود. هدف از سه دور مصاحبه بررسی بازتاب بر روی تغییرات است که مصاحبه شوندگان در طول یک دوره پنج ساله تجربه کرده اند.
یافته ها: با استفاده از یکریختی، نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران باید در چندین عامل برای پیاده سازی موثر IFRS، از جمله حق الزحمه پائین حسابرسی، فقدان حسابداران واجد شرایط، نبود علاقه در IFRS توسط مدیران برخی از شرکت ها، فرهنگ محرمانگی، و بخش خصوصی مبتنی بر خانواده تمرکز کنند. در کمال تعجب، شرکت های خبره حسابداری به دلیل فرهنگ بدون مجازات برای نقض قوانین و نبود هر گونه عمل قابل اعتماد ناشی از مراقبت یا اخلاق حرفه ای در بنگلادش قادر به ادامه کار خودشان هستند. نهادهای مقرراتی همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار بنگلادش (BSEC) و موسسه حسابداران خبره بنگلادش (ICAB) تمایل ندارند تا اقداماتی را علیه شرکت های حسابداری خبره (CA) فاسد اجرا کنند. این سوالی را درباره صداقت حرفه ای حسابرسان و همچنین تنظیم کنندگان مطرح می کند. برخلاف البو و همکاران (2011) (بانک جهانی از روی اجبار) و حسن و همکاران (2014) (نفوذ غرب بالاجبار)، یافته های این مطالعه نشان می دهد که یکریختی اجباری (مقامات نظارتی) در بنگلادش می بایست برای اطمینان از پیاده سازی موفقیت آمیز IFRS فعال تر باشند.

بدون دیدگاه