ترجمه مقاله پائولا رادکلیف : بررسی بازنمودهای بارداری و مادر بودن دونده ممتاز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پائولا رادکلیف : بررسی بازنمودهای بارداری و مادر بودن دونده ممتاز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پائولا رادکلیف : بررسی بازنمودهای بارداری و مادر بودن دونده ممتاز از طریق روانشناسی ورزشی فرهنگی
عنوان انگلیسی
(De)Constructing Paula Radcliffe: Exploring media representations of elite running, pregnancy and motherhood through cultural sport psychology
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5250
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی ورزشی
مجله
روانشناسی ورزش و تمرین
دانشگاه
دانشگاه Laurentian، کانادا
کلمات کلیدی
کیفی، در حال اجرا، مادری، بافت فرهنگی، روانشناسی ورزشی فرهنگی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روانشناسی ورزشی فرهنگی: قرين ساختن هویت‌هاي ورزشکار و مادر
رسانه‌هاي ورزشي: گسترش درک تجسم‌هاي ورزشکار و مادر بودن
هدف و سؤالات پژوهش
روش انجام تحقيق
ورزشكار مشهور: پائولا رادکلیف
محتواي رسانه‌هاي ورزشي: مجله جهانی دوندگان
جمع آوری داده‌ها
تجزيه و تحليل متنی
تجزیه و تحلیل بصری
بحث و نتایج
بارداری و مادر بودن به عنوان رها كردن همه چيز
ورزشکار نخبه و مادر به عنوان یک فرد

بیش از یک نخبه ورزشکار، اول و قبل از هر چیز مادر بودن
نتیجه‌گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Objectives: Little is known about elite athletes who are mothers within the context of sociocultural expectations concerning motherhood and sport. The aim of this study was to extend such understanding by examining how the media manages and constructs one elite athlete’s (Paula Radcliffe) identities within the context of motherhood and sport. Design: A qualitative approach grounded in cultural sport psychology was used to explore motherhood and athletic identity as socio-cultural creations shaped by cultural narratives (i.e., media). The psychological and behavioural implications were of interest. Method: A textual analysis (see McKee, 2003) of two issues of Runner’s World magazine (March 2008, October, 2010) surrounding elite British marathon runner Paula Radcliffe’s pregnancies was conducted. Visual data analysis of 37 images (see Griffin, 2010) further contextualized textual meaning(s). Results: Radcliffe’s identities were constructed within a higher order narrative: pregnancy and motherhood as redemption. This narrative had fluid meanings depending on how it framed two contrasting identities: 1. athlete and mother as one and 2. primarily a mother; athlete as secondary. An athlete and mother as one identity reinforced an elite athlete identity and high performance narrative. A primarily mother, athlete as secondary identity was linked to athletic accomplishments being downplayed and/or sacrificed in favour of motherhood. Conclusions: This study opens a new window of cultural understanding and possibility for research and application concerning motherhood and athletic identities. These findings add to the cultural sport psychology and qualitative literature exploring elite mothering athletes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: در مورد ورزشکاران ممتازي که مادراني در چارچوب انتظارات فرهنگی هستند كه درگير مادر بودن و ورزش هستند، مطالب كمي موجود است. هدف از این پژوهش، افزايش آگاهي در اين مورد با بررسی این است که چگونه رسانه‌ها هویت یکی از نخبگان ورزشکار (پائولا رادکلیف) را در زمینه مادر بودن و ورزش مدیریت کرده و شكل داده‌اند..
طرح پژوهش: یک رویکرد کیفی مبتنی بر روانشناسی ورزشی فرهنگی برای کشف هویت مادر بودن و ورزش به عنوان خلاقیت فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته با روایت‌های فرهنگی (به عنوان مثال، رسانه‌ها) مورد استفاده قرار گرفته است. پیامدهای روانی و رفتاری مدنظر قرار گرفته‌اند.
روش پژوهش: تجزیه و تحلیل متنی از دو مجله دنیای دونده‌ها (مارس 2008، اکتبر 2010) در مورد بارداري پائولا رادکلیف دونده ماراتن ممتاز بریتانیايي (مک کی، 2003) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌هاي بصري از 37 عکس (گریفین، 2010) بیشتر از مفاهيم محتواي متني است..
نتایج: هویت رادکلیف در يك روایت ترتيبي عالي ساخته شده است: بارداری و مادری به عنوان عمل فداكارانه. این روایت، بسته به چگونگي شكل‌گيري دو هویت متضاد معانی مبهمي دارد: 1. ورزشکار و مادر به عنوان یک نفر و 2. در درجه اول یک مادر و در درجه دوم به عنوان ورزشکار. یک ورزشکار و مادر به عنوان یک فرد، روایت هويت ورزشکار ممتاز و با عملكرد عالي. را تقویت مي‌كند. مادر بودن در درجه اول، و ورزشکار بودن به عنوان هویت ثانویه با موفقیت‌های ورزشی در ارتباط بوده، چنانچه کم اهمیت جلوه داده شده و به نفع مادر بودن قربانی شده است.
نتیجه‌گیری: این پژوهش روزنه‌ي جدیدي از آگاهي فرهنگی گشوده و امکان تحقیق و كار در مورد هویت مادر و ورزشكار بودن را فراهم مي‌آورد. این یافته‌ها به روانشناسی ورزشی فرهنگی و مطالب بررسی کیفی ورزشکاران مادر موفق اضافه شده است.

بدون دیدگاه