ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین: یک مرور
عنوان انگلیسی
Palaeozoic oil–source correlation in the Tarim Basin, NW China: A review
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7758
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی و مهندسی نفت
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی یا پترولوژی، زمین شناسی مهندسی
مجله
ژئوشیمی ارگانیک - Organic Geochemistry
دانشگاه
دانشکده منابع انرژی، دانشگاه علوم زمین چین
کلمات کلیدی
مفاصل پرتو، ستون، قاب های بتنی تقویت شده، تغییر شکل برشی، ساختارهای با انعطاف پذیری کم
فهرست مطالب
چکیده
1. معرفی
2. سنگ های منشا
2.1. سنگ های منشا کامبرین
2.2. سنگ های منشا اردویسین کمتر
2.3. سنگ های منشا اردویسین بالا-میانه
3. همبستگی منشا-نفت و انتخاب عضو انتهایی
3.1. عضو انتهایی کامبرین
3.2. الگوی توزیع n آلکان
3.3. نشانگر های زیستی
3.4. هیدروکربن های معطر
3.5. ترکیبات ایزوتوپیک
4. اثرات تغییر ثانویه بر همبستگی منشا-نفت
4.1. تاثیر بلوغ حرارتی عادی و غیر عادی
4.1.1. غلبه زوج/فرد
4.1.2. نشانگرهای زیستی
4.1.3. هیدروکربن های معطر
4.1.4. ترکیبات ایزوتوپیک کربن
4.2. تجزیه زیستی
4.3. کاهش سولفات ترمومکانیکی (TSR)
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Oil–source correlation in the cratonic region of the Tarim Basin, NW China has long been controversial. Current knowledge of the potential source rock distribution, end-member selection, oil–source correlation and impacts of secondary alteration processes have been reviewed. Two source rock systems from the Cambrian–Lower Ordovician (Є–O1) and Middle–Upper Ordovician (O2–3) potentially contributed to oil accumulations in the cratonic region. Geochemical correlations suggest that oils are dominantly derived from the O2–3 source rocks, while geological evidence and sulfur isotopic compositions supports the Є–O1 source rocks as a main contributor. Such inconsistency is rooted in the selection of endmembers and their characterization. Changes in some biomarker parameters, such as sterane distribution, gammacerane index and ratio of tricyclic terpanes to pentacyclic terpanes, are mainly controlled by thermal maturation and biodegradation rather than source input and depositional environment variation. No clear boundary between the two source systems can be established using biomarkers except for a few diagnostic components. Some Є–O1 source signatures, such as even/odd predominance of n-alkanes, unusual tricyclic terpane distribution, unusually enriched 13C carbon isotopic compositions of oils and kerogens, and the occurrence of combustion related polycyclic aromatic hydrocarbons, largely result from an abnormal heating influence either from igneous intrusion or hydrothermal fluid activity. Local thermochemical sulfate reduction can also remove most source-related signatures. These so-called markers in currently selected end-members result from extensive secondary alteration processes and do not reflect source input differences. While more research is needed for full reconstruction of oil–source correlation in the cratonic region of the Tarim Basin, the main source rocks most likely reside in the Є–O1 succession rather than O2–3.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
همبستگی منشا – نفت در منطقه کراتونی حوضه تاریم ، NW چین ، برای مدت های طولانی بحث برانگیز بوده است. دانش کنونی توزیع سنگ منشا بالقوه ، انتخاب عضو انتهایی ، همبستگی منشا – نفت و تاثیرات فرایندهای تغییر ثانویه مرور می شوند. دو سیستم سنگ منشا از اردویسین کامبرین پایین (Є–O1) و اردویسین بالای میانه (O2–3) به طور بالقوه در تجمعات نفتی در منطقه کراتونیک نقش داشتند. همبستگی های ژئو شیمیایی بیان می دارند که نفت ها غالبا از منشا های سنگی O2–3 نشات می گیرند ، درحالیکه شواهد زمین شناسی و ترکیبات ایزوتوپی گوگرد سنگ منشاهای Є–O1 را به عنوان یک عامل اصلی معرفی می کنند. این تناقض از انتخاب اعضای پایانی و مشخصه های آنها نشات می گیرد. تغییرات در برخی پارامترهای نشانگر مانند توزیع استرین ، شاخص گاماکرین و نسبت ترپانس سه حلقه ای به ترپانس پنج حلقه ای ، عمدتا با بلوغ حرارتی و تجزیه بیوتکنولوژیکی کنترل می شوند تا تغییر محیط رسوبی . جز برای چند مولفه تشخیصی ، با استفاده از نشانگرها نمی توان مرز روشنی بین دو سیستم منشا ایجاد کرد. برخی اثرات منشا Є–O1 مانند غلبه زوج/فرد n-آلکان ها ، توزیع معمول ترپان سه حلقه ای ، ترکیبات ایزوتوپیک کربن 13C غیر معمول غنی شده نفت ها و کروژن ها و وقوع احتراق هیدروکربن های معطر چند حلقه ای مربوطه تا اندازه زیادی از تاثیر حرارت غیر عادی مربوط به نفوذ آتش نشانی یا فعالیت سیال حرارتی نشات می گیرد. کاهش سولفات ترموشیمیایی محلی نیز می تواند اغلب اثرات مربوط به منشا را حذف کند. این نشانگرهای مطرح شده در اعضای انتهایی به تازگی انتخاب شده از فرآیندهای تغییر ثانویه شدید نشات گرفته و اختلاف های ورودی منشا را منعکس نمی کنند. اگرچه برای بازسازی همبستگی منشا-نفت در منطقه کراتونیک حوضه تاریم نیاز به تحقیق بیشتری است ، احتمال اینکه سنگهای منشا اصلی در سلسله Є–O1 ساکن بوده باشند قویتر است تا در سلسله O2–3.

بدون دیدگاه