ترجمه مقاله کاربرد نظریه اورم

ترجمه مقاله کاربرد نظریه اورم
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد نظریه اورم
عنوان انگلیسی
Orem’s Theory Usage
صفحات مقاله فارسی
4
صفحات مقاله انگلیسی
2
سال انتشار
2016
نشریه
Ommegaonline
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8399
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت حرفه ای
مجله
مجله بین المللی سرطان و انکولوژی - International Journal of Cancer and Oncology
دانشگاه
گروه پرستاری، دانشگاه زرقا، اردن
کلمات کلیدی
سرطان (Cancer)، شیوه های خودمراقبتی (Self-care practices)، شیوه های مراقبت وابسته (Dependent-care practices)
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هدف
ایده های اصلی
کاربرد نظریه
استفاده نویسندگان از نظریه
اهداف کاربرد نظریه
بازتاب نویسنده
اقتضای کاربرد نظریه
چهار حوزه
نظرات نویسنده
نقاط قوت و ضعف کاربرد نظریه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The self-care practices of children with cancer and the dependent-care practices of their parents are important. These practices were systematic based on Orem’s theory of self-care. The notion of this question was to mark the abilities of participants when self-care deficits occurred. In this paper, a critique for a qualitative study was conducted. The contribution was focused mainly on the appropriateness of using Orem theory with this study. Overall, the concepts, propositions and assumptions were well used and applied. Although some weakness was found, it is recommended to make more investigations about the appropriate usage on nursing theories in research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شیوه های خودمراقبتی کودکان مبتلا به سرطان و شیوه های مراقبت وابسته والدین آنان حائز اهمیت می باشد. این شیوه ها نظام مند و مبتنی بر نظریه خودمراقبتی اورم می باشند. مفهوم این پرسش مشخص نمودن توانایی های شرکت کنندگان در هنگام نارسایی در خودمراقبتی است. در مقاله حاضر، نقدی برای یک مطالعه کیفی صورت پذیرفت. نقش آفرینی پژوهش حاضر عمدتاً بر تناسب بکارگیری نظریه اورم با این مطالعه متمرکز می باشد. به طور کلی، مفاهیم، گزاره ها و فرضیات به خوبی به کار گرفته و اِعمال شدند. اگر چه ضعف هایی نیز مشاهده گشت اما انجام تحقیقات بیشتری درباره کاربردهای مقتضی نظریات پرستاری در تحقیقات توصیه می شود.

بدون دیدگاه