ترجمه مقاله بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه در آینده شبکه های توزیع هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه در آینده شبکه های توزیع هوشمند - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی نیرو در ریز شبکه چندلایه در آینده شبکه های توزیع هوشمند
عنوان انگلیسی
Optimal Power Dispatch of Multi-Microgrids at Future Smart Distribution Grids
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7445
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تولید، انتقال و توزیع، سیستم های قدرت، فناوری های انرژی و مهندسی الکترونیک
مجله
یافته ها در زمینه شبکه هوشمند - Transactions on Smart Grid
دانشگاه
آزمایشگاه شبکه توزیع هوشمند، گروه مهندسی برق، دانشگاه آذربایجان شهید مدنی، تبریز، ایران
کلمات کلیدی
شرایط اقتصادی ارسال، تقاضای بار، ریزشبکه(MG)، بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)، احتمال، منابع انرژی در مقیاس کوچک (SSER)
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
II. معماری MG
III. روش تجزیه و تحلیل احتمالی
IV. مدل سیستم
A مدل قدرت
V. فرموله سازی مشکلات
VI. بررسی الگوریتم PSO
VII. نتایج شبیه سازی و بحث
VIII. نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, future distribution network operation is discussed under assumption of multimicrogrids (MMGs) concept. The economic operation of MMGs is formulated as an optimization problem. A stochastically and probabilistic modeling of both small-scale energy resources (SSERs) and load demand at each microgrids (MGs) is done to determine the optimal economic operation of each MGs with minimum cost based on the power transaction between the MGs and main grids. The balance between the total power generation in each MGs and the load demand is determined regarding the sold or purchase power either by MG or by main grid. Based on the results, the mean, standard deviation, and probability density function of each generated power with SSERs is determined considering optimization constraints. A statistical analysis for generated power and costs is given. The power interchange between MGs is considered. The particle swarm optimization is applied to minimize the cost function as an optimization algorithm. Results show that it is possible to regulate the power demand and power transaction between each MGs and the main grid. Moreover, it is indicated that the power sharing between MGs with main grid can reduce the total operation cost of the future distribution network.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله، آینده عملیات توزیع برق در فرضیه‌ی ریز شبکه چندلایه (MMGs) مفهوم مورد بحث است. صرفه  اقتصادی این عملیات MMGs به عنوان یک مسئله برای بهینه سازی تنظیم شده است.یک نمونه ی تصادفی و احتمالی از هر دو منبع یعنی انرژی (SSERs) و تقاضای بار در مقیاس کوچک در هر ریز شبکه (MGS) ساخته می شود تا  این عملیات از لحاظ صرفه اقتصادی هر MGS با در نظر گرفتن حداقل هزینه بر اساس تبادل نیرو بین MGS و شبکه های اصلی مشخص شود.تعادل و بالانس بین کل انرژی تولیدی و بار مورد تقاضا به وسیله خرید یا فروش برق مشخص می شود که یا با  MG یا شبکه های اصلی صورت می‌پذیرد. بر اساس نتایج، میانگین انحراف استاندارد، و احتمال تابع چگالی هر یک از برق تولید شده  با SSERs با  توجه به محدودیت های بهینه سازی تعیین می شود. تجزیه و تحلیل آماری برای برق تولید شده و هزینه ها داده شده است. تبادل برق با MGS  مناسب تراست.بهینه سازی انبوه ذرات برای به حداقل رساندن تابع هزینه به عنوان یک الگوریتم برای بهینه سازی اعمال می شود.نتایج نشان می دهد که تنظیم کردن تقاضای نیرو  و تبادل نیرو بین هر MGS و شبکه اصلی ممکن است.علاوه بر این، نشان داده شد که تقسیم نیرو بین MGS با شبکه اصلی می تواند هزینه عملیات کل شبکه توزیع برق در آینده را کاهش دهد.


بدون دیدگاه