ترجمه مقاله مدیریت انرژی بهینه گلخانه ها در شبکه های هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت انرژی بهینه گلخانه ها در شبکه های هوشمند - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت انرژی بهینه گلخانه ها در شبکه های هوشمند
عنوان انگلیسی
Optimal Energy Management of Greenhouses in Smart Grids
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9023
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی کنترل
مجله
یافته ها در حوزه شبکه هوشمند - TRANSACTIONS ON SMART GRID
دانشگاه
گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه واترلو، کانادا
کلمات کلیدی
قطب های انرژی، سیستم های مدیریت انرژی (EMS)، گلخانه ها، مدلسازی ریاضی، بهینه سازی، شبکه های هوشمند.
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. EMS موجود و پیشنهادی گلخانه ها
آ) EMS موجود
ب) استراتژی عملیات نظارتی پیشنهادی
3. مدلسازی ریاضیاتی گلخانه ها
آ) توابع هدف
ب) قید های مدل
ج) معادل خطی دقیق عبارات دوخطی (Bi-linear terms)
4. نتایج عددی مدل گلخانه
آ. شبیه سازی ها
ب. شبیه سازی های مونت کارلو (MCS)
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This work presents a novel hierarchical control approach and new mathematical optimization models of greenhouses, which can be readily incorporated into Energy Hub Management Systems (EHMSs) in the context of smart grids, to optimize the operation of their energy systems. In greenhouses, artificial lighting, CO2 production, and climate control systems consume considerable energy; thus, a mathematical model of greenhouses appropriate for their optimal operation is proposed, so that it can be implemented as a supervisory control in existing greenhouse control systems. The objective is to minimize total energy costs and demand charges while considering important parameters of greenhouses; in particular, inside temperature and humidity, CO2 concentration, and lighting levels should be kept within acceptable ranges.Therefore, the proposed model incorporates weather forecasts, electricity price information, and the end-user preferences to optimally operate existing control systems in greenhouses. Effects of uncertainty in electricity price and weather forecast on optimal operation of the storage facilities are studied through Monte Carlo simulations.The presented simulation results show the effectiveness of the proposed model to reduce total energy costs while maintaining required operational constraints.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده:
این مقاله یک روش کنترل سلسله مراتبی جدید و مدل های بهینه سازی ریاضی جدید برای گلخانه ها ارائه می دهد که می تواند در حال حاضر در زمینه شبکه های هوشمند در سیستم های مدیریت قطب انرژی (EHMS) برای بهینه سازی عملیات سیستم های انرژی، گنجانده شود. در گلخانه ها، نوردهی مصنوعی، تولید CO2، و سیستم های کنترل آب و هوا انرژی قابل ملاحظه ای مصرف می کنند. در نتیجه یک مدل ریاضی گلخانه ها، که برای عملیات بهینه آنها مناسب است، پیشنهاد داده شده است که بتواند به عنوان کنترل نظارتی در سیستم های کنترل موجود گلخانه ها به کار رود. هدف به حداقل رساندن هزینه انرژی و تقاضا همراه با در نظر گرفتن پارامترهای مهم گلخانه است. به طور خاص، دما و رطوبت داخل، تجمع CO2 و مراحل نوردهی باید در بازه مناسب نگاه داشته شوند. بنابراین، مدل پیشنهادی از پیش بینی هوا، اطلاعات هزینه برق، و اولویت های کاربر برای عملکرد بهینه سیستم های کنترل فعلی در گلخانه ها استفاده می کند. تاثیرات عدم اطمینان در هزینه برق و پیش بینی هوا در عملکرد بهینه تسهیلات ذخیره سازی از طریق شبیه سازی های مونت کارلو مطالعه شده است. نتایج ارائه شده شبیه سازی، موثر بودن مدل پیشنهادی برای کاهش هزینه انرژی کل، در عین نگهداری قید های عملیاتی مورد نیاز، را نشان می دهد.

بدون دیدگاه