ترجمه مقاله افشای بهینه و تلاش برای جلب توجه

ترجمه مقاله افشای بهینه و تلاش برای جلب توجه
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
افشای بهینه و تلاش برای جلب توجه
عنوان انگلیسی
Optimal Disclosure and Fight for Attention
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
33
سال انتشار
2017
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F587
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، مدیریت مالی و مدیریت اجرایی
دانشگاه
هیات مدیره فدرال رزرو
کلمات کلیدی
تخصیص توجه، سرمایه گذاری شرکت، افشا، هزینه سرمایه، پاداش مدیریتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل پایه
شرایط مطالعه
مجموعه های اطلاعاتی
ر اه حل
تعادل بازار مالی و سرمایه گذاری تعادل
مبارزه بر ای جلب توجه از طریق افشای بهینه
هزینه سرمایه و کار ایی قیمت
محرک های مدیریتی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper shows that managers can compete for speculators’ scarce attention by withholding private information about their firm. By raising speculators’ uncertainty regarding the future payoff, a firm becomes a more attractive target for speculators who allocate more attention to it, in turn. Each firm has an incentive to do this because more attention implies more informative prices, which allows firm managers to extract more information and to invest more efficiently. In a setting with endogenous capital, the firms’ fight for attention is inefficient, i.e. all firms would be better off if they instead disclosed their private information to speculators. Surprisingly, giving each firm manager a myopic contract that rewards increases in the short-run asset price, encourages disclosure and implements the first-best outcome.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله نشان می دهد که مدیر ان می توانند بر سر جلب توجه واسطه ها با حفظ اطلاعات خصوصی د ر مورد شرکت خود رقابت کنند. با افزایش عدم قطعیت واسطه ها د ر خصوص پرداخت ها ی آینده، یک شرکت به یک هدف جذاب تر بر ای واسطه ها یی که توجه زیادی ر ا به آن معطوف می کنند تبدیل می شود. هر شرکت دار ای یک محرک بر ای انجام این کار است زیر ا توجه بیشتر از ارزش زیادی برخوردار است که به مدیر ان شرکت امکان استخر اج اطلاعات بیشتر و سرمایه گذار ای کار امد تر ر ا می دهد. د ر تعیین سرمایه د رونزا، تلاش شرکت ها بر ای جلب توجه ناکار امد است یعنی همه شرکت ها د ر صورتی بهتر عمل می کنند که اطلاعات خود ر ا به واسطه ها منتشر کنند. از این روی داشتن یک ارتباط محرمانه با مدیر هر شرکت که موجب افزایش قیمت دار ایی کوتاه مدت شود، موجب افزایش افشا و بر ایند ها ی بهتر می شود.