ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دینام یا مولد موج اقیانوس: یک منبع نوسانات میدان مغناطیسی
عنوان انگلیسی
The ocean wave dynamo: a source of magnetic field fluctuations
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
1998
نشریه
Annalsofgeophysics
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7635
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ژئوفیزیک و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیک کاربردی و مغناطیس سنجی
مجله
تاریخچه ژئوفیزیک - Annals of Geophysics
کلمات کلیدی
امواج اقیانوس، دینام یا مولد موج سطحی، نوسانات میدان مغناطیسی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. ارزیابی ها
3. تجزیه و تحلیل طیفی
4. بحث
5. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The alternating magnetic dynamo field of sea surface waves, a consequence of their Lorentz electric field, has been observed with a pair of simultaneously operated, closely spaced tri-axial magnetometers. Measurements from a magnetometer located in the centre of a tiny, uninhabited island served to compensate measurements from a near-shore magnetometer for magnetic pulsations of ionospheric origin, leaving the ocean wave dynamo field, effective close to shore only, as the dominant residual magnetic field. Amplitude and frequency of waves and swell were recorded with a vertical accelerometer (wave rider buoy) floating nearby on the sea surface. A spectral analysis was performed on ten nighttime intervals of three hours length each, and for every interval, the peak power of the surface waves (obtained from the wave rider) was compared with the peak power of the residual horizontal magnetic field (after the background field had been removed). The results suggest that the dual-sensor magnetic field observations yield, within the limits of statistical significance, a good quantitative description of the amplitude and frequency of sea surface waves and swell.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
میدان مغناطیسی متناوب دینام یا مولد امواج سطحی دریا، به عنوان پیامدی از میدان الکتریکی لورنتس (Lorentz) آن ها، با یک جفت مغناطیس سنج سه محوری (tri-axial) با کارکرد همزمان و با فاصله نزدیک، مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری های حاصل از یک مغناطیس سنج مستقر در مرکز یک جزیره کوچک و خالی از سکنه به منظور تامین جبران اندازه گیری های حاصل از یک مغناطیس سنج مستقر در نزدیکی ساحل برای ارتعاشات مغناطیسی با منشاء یونسفری، میدان دینام موج اقیانوس را به عنوان تنها میدان مغناطیسی باقیمانده غالب و موثر نزدیک به ساحل، بر جای می گذارد. دامنه و فرکانس امواج و خیزآب با شتاب سنج عمودی (شناور یا بویه [buoy] سوار بر موج) شناور نزدیک به سطح دریا ثبت گردید. یک تجزیه و تحلیل طیفی در ده حد فاصل شبانه که هر یک سه ساعت به طول می انجامید، اجرا گردید و به ازای هر حد فاصل، نقطه اوج یا پیک قدرت امواج سطحی (به دست آمده از این موج سوار) با اوج قدرت میدان مغناطیسی افقی باقیمانده (پس از حذف میدان پس میدان) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که مشاهدات مربوط به میدان مغناطیسی حسگر دوگانه، در محدوده معنی داری آماری، منتج به توصیف کمی مطلوب دامنه و فرکانس امواج و خیزآب سطح دریا می گردد.

بدون دیدگاه