تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

عنوان فارسی: دینام یا مولد موج اقیانوس: یک منبع نوسانات میدان مغناطیسی
عنوان انگلیسی: The ocean wave dynamo: a source of magnetic field fluctuations
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 1998 نشریه : Annalsofgeophysics
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7635 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.41Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: ژئوفیزیک و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیک کاربردی و مغناطیس سنجی
مجله: تاریخچه ژئوفیزیک - Annals of Geophysics
کلمات کلیدی: امواج اقیانوس، دینام یا مولد موج سطحی، نوسانات میدان مغناطیسی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. ارزیابی ها

3. تجزیه و تحلیل طیفی

4. بحث

5. نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The alternating magnetic dynamo field of sea surface waves, a consequence of their Lorentz electric field, has been observed with a pair of simultaneously operated, closely spaced tri-axial magnetometers. Measurements from a magnetometer located in the centre of a tiny, uninhabited island served to compensate measurements from a near-shore magnetometer for magnetic pulsations of ionospheric origin, leaving the ocean wave dynamo field, effective close to shore only, as the dominant residual magnetic field. Amplitude and frequency of waves and swell were recorded with a vertical accelerometer (wave rider buoy) floating nearby on the sea surface. A spectral analysis was performed on ten nighttime intervals of three hours length each, and for every interval, the peak power of the surface waves (obtained from the wave rider) was compared with the peak power of the residual horizontal magnetic field (after the background field had been removed). The results suggest that the dual-sensor magnetic field observations yield, within the limits of statistical significance, a good quantitative description of the amplitude and frequency of sea surface waves and swell.

نمونه متن ترجمه

چکیده

میدان مغناطیسی متناوب دینام یا مولد امواج سطحی دریا، به عنوان پیامدی از میدان الکتریکی لورنتس (Lorentz) آن ها، با یک جفت مغناطیس سنج سه محوری (tri-axial) با کارکرد همزمان و با فاصله نزدیک، مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری های حاصل از یک مغناطیس سنج مستقر در مرکز یک جزیره کوچک و خالی از سکنه به منظور تامین جبران اندازه گیری های حاصل از یک مغناطیس سنج مستقر در نزدیکی ساحل برای ارتعاشات مغناطیسی با منشاء یونسفری، میدان دینام موج اقیانوس را به عنوان تنها میدان مغناطیسی باقیمانده غالب و موثر نزدیک به ساحل، بر جای می گذارد. دامنه و فرکانس امواج و خیزآب با شتاب سنج عمودی (شناور یا بویه [buoy] سوار بر موج) شناور نزدیک به سطح دریا ثبت گردید. یک تجزیه و تحلیل طیفی در ده حد فاصل شبانه که هر یک سه ساعت به طول می انجامید، اجرا گردید و به ازای هر حد فاصل، نقطه اوج یا پیک قدرت امواج سطحی (به دست آمده از این موج سوار) با اوج قدرت میدان مغناطیسی افقی باقیمانده (پس از حذف میدان پس میدان) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که مشاهدات مربوط به میدان مغناطیسی حسگر دوگانه، در محدوده معنی داری آماری، منتج به توصیف کمی مطلوب دامنه و فرکانس امواج و خیزآب سطح دریا می گردد.