ترجمه مقاله تحلیل المان محدود غیرخطی دالهای بتن آرمه تقویت شده با FRP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل المان محدود غیرخطی دالهای بتن آرمه تقویت شده با FRP - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل المان محدود غیرخطی دال های بتن آرمه تقویت شده با FRP با استفاده از یک المان صفحه ای کامپوزیت لایه بندی شده جدید
عنوان انگلیسی
Nonlinear finite element analyses of FRP-strengthened reinforced concrete slabs using a new layered composite plate element
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
38
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5939
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
کامپوزیت، سازه و مدیریت ساخت
مجله
سازه های کامپوزیت - Composite Structures
دانشگاه
دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات، دانشگاه نیو ساوت ولز، کانبرا، استرالیا
کلمات کلیدی
المان صفحه ای کامپوزیت، تحلیل المان محدود غیرخطی، دال های بتنی
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- یک المان صفحه ای کامپوزیت لایه بندی شده جدید و روابط پایه
2-1 توابع تیر کامپوزیت تیموشنکو
2-2 کرنش خمشی
2-3 کرنش غشایی
2-4 کرنش برشی عرضی
3- رابطه ساختاری عمومی
4- مدل های مصالح
4-1 مدل فولاد، FRP و چسب
4-2 مدل بتن
5.روابط المان محدود غیرخطی
5-1 رابطه عمومی
5-2 ماتریس سختی المان
5-3 ماتریس سختی هندسه المان
5-4 بردار نیروی داخلی المان
6- صحت آزمایی عددی
6-1 تحلیل المان محدود یک دال RC تقویت شده با CFRP توسط آگبوسو و همکاران
6-2 تحلیل المان محدود دال دوطرفه RC تقویت شده با CFRP آزمایش شده توسط فورت و لیمام
6-3 تحلیل المان محدود دال RC تقویت شده با CFRP آزمایش شده توسط لیمام و همکاران
7- مطالعات پارامتری رفتار سازه ای دال های RC تقویت شده با FRP
7-1 اثرات انواع FRPها بر رفتار سازه ای
7-2 اثر عرض FRPها بر رفتار سازه ای
7-3 اثر ضخامت FRP بر رفتار سازه ای
8- خلاصه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

A new layered 4-node, 24-degrees of freedom rectangular composite plate element is developed in this paper for nonlinear finite element analyses of FRP-strengthened RC slabs. The layered approach is used to form an integrated plate element for modelling of concrete, FRP, adhesive layer and steel reinforcement with a perfect bond assumption between each layer. Timoshenko’s composite beam functions are employed to describe the bending behaviour of the layered plate element and shear locking problem is avoided naturally. Geometrical and material nonlinearities are both included in the new plate element. The proposed element is simple and demonstrated to be accurate and efficient for analysis of the structural behaviour of FRP-strengthened RC slabs. Once validated, the new element is also employed to investigate the effects of parameters, including the types of FRPs and strengthening scheme on the structural behaviour of FRP-strengthened RC slabs.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک المان صفحه ای کامپوزیت مستطیلی لایه بندی شده جدید دارای 4 گره و 24 درجه آزادی در این مقاله برای تحلیل های المان محدود دال های RC تقویت شده با FRP ساخته می شود. روش لایه بندی برای ساخت یک المان صفحه ای یکپارچه جهت مدل سازی بتن، FRP، لایه چسب و آرماتور فولادی با فرض اتصال کامل بین هر لایه بکار می رود. کارکردهای تیر کامپوزیت تیموشنکو برای تشریح رفتار خمشی المان صفحه ای لایه بندی شده بکار گرفته شده و بطور طبیعی از مسئله قفل شدگی برشی صرفنظر می شود. خواص غیرخطی هندسه و مصاله هر دو در المان صفحه ای جدید لحاظ می شود. المان پیشنهادی ساده بوده و دقت و کارآمدی آن برای تحلیل رفتار سازه ای دال های RC تقویت شده با FRP اثبات می شود. زمانی که صحت آزمایی انجام می شود، المان جدید نیز برای بررسی اثرات پارامترهایی از جمله انواع FRP و الگوی تقویت سازی بر رفتار سازه ای دال های RC تقویت شده استفاده می شود.

بدون دیدگاه