تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بی حسی موضعی درمقابل بیهوشی عمومی برای عمل جراحی تعویض مفصل لگن و زانو – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: بی حسی موضعی درمقابل بیهوشی عمومی برای عمل جراحی تعویض مفصل لگن و زانو: یک مرور کلی بر تحقیقات مقایسه-اثربخشی
عنوان انگلیسی: Neuraxial vs general anaesthesia for total hip and total knee arthroplasty: a systematic review of comparativeeffectiveness research
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2016 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8834 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 788.86Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیهوشی، هوشبری، جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی
مجله: مجله بیوشیمی بریتانیایی- British Journal of Anaesthesia
دانشگاه: کالج پزشکی، درمانگاه Mayo، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: بیحسی نخاعی، بیهوشی عمومی، درد پس از جراحی، مشکلات پس از جراحی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

روش ها

ضوابط واجد شرایط بودن

شناسایی مطالعات

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

مطالعات بازیابی شده

ویژگی های مطالعه

ترکیب کیفی: مقایسه اثربخشی بیحسی نخاعی یا اپیدورال در مقابل بیهوشی عمومی

ارزیابی احتمال تبعیض

فراتحلیل ها: اثربخشی بیحسی موضعی در مقایسه با بیهوشی عمومی

بحث

مقایسه با علم پیشین

پیامدها

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: This systematic review evaluated the evidence comparing patient-important outcomes in spinal or epidural vs general anaesthesia for total hip and total knee arthroplasty. Methods: MEDLINE, Ovid EMBASE, EBSCO CINAHL, Thomson Reuters Web of Science, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials from inception until March 2015 were searched. Eligible randomized controlled trials or prospective comparative studies investigating mortality, major morbidity, and patient-experience outcomes directly comparing neuraxial (spinal or epidural) with general anaesthesia for total hip arthroplasty, total knee arthroplasty, or both were included. Independent reviewers working in duplicate extracted study characteristics, validity, and outcomes data. Meta-analysis was conducted using the random-effects model. Results: We included 29 studies involving 10 488 patients. Compared with general anaesthesia, neuraxial anaesthesia significantly reduced length of stay (weighted mean difference −0.40 days; 95% confidence interval −0.76 to −0.03; P=0.03; I2 73%; 12 studies). No statistically significant differences were found between neuraxial and general anaesthesia for mortality, surgical duration, surgical site or chest infections, nerve palsies, postoperative nausea and vomiting, or thromboembolic disease when antithrombotic prophylaxis was used. Subgroup analyses failed to find statistically significant interactions (P>0.05) based on risk of bias, type of surgery, or type of neuraxial anaesthesia. Conclusions: Neuraxial anaesthesia for total hip or total knee arthroplasty, or both appears equally effective without increased morbidity when compared with general anaesthesia. There is limited quantitative evidence to suggest that neuraxial anaesthesia is associated with improved perioperative outcomes. Future investigations should compare intermediate and longterm outcome differences to better inform anaesthesiologists, surgeons, and patients on importance of anaesthetic selection.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیش زمینه: این مقاله عواقب مهم بیماران را در بیحسی نخاعی یا اپیدورال (بیحسی از کمر به پایین) درمقابل بیهوشی عمومی برای عمل جراحی تعویض مفصل لگن و زانو ارزیابی می‌کند.

روش ها: منابع جستجو MEDLINE ، Ovid WMBASE ، EBSCO CINAHL ، وب سایت علمی تامسون و دفتر مرکزی آزمایشات کنترل شده ی کوچران از آغاز تا مارس 2015 بودند. آزمایشات کنترل شده‌ی تصادفی یا مطالعات مقایسه کننده ی آینده نگر مرگ و میر، ناتوانی‌های بزرگ و سرانجام نهایی بیماران را در بیحسی موضعی (نخاعی یا اپیدورال) نسبت به بیهوشی عمومی برای عمل جراحی تعویض مفصل لگن، زانو یا هردو مقایسه کردند.

بازرسان مستقل روی ویژگی های مطالعه، اعتبار و داده های نهایی کار کردند. تحلیل های بیشتری با استفاده از مدل های تصادفی صورت گرفت.

نتایج: ما 29 مطالعه شامل 10488بیمار را بررسی کردیم. بیحسی موضعی نسبت به بیهوشی عمومی طول مدت بستری را به شدت کاهش داد (متوسط اختلاف 0.40- روز، 95% فاصله اطمینان 0.76 -تا -0.03 ، p=0.03 ، 12 73% ، 12 مطالعه). هیچ تفاوت آماری قابل توجهی در میزان مرگ و میر، طول مدت جراحی، عفونت محل جراحی یا عفونت ریوی، فلج عصبی، تهوع و استفراغ پس از جراحی یا بیماری های لخته شدن خون در عروق در زمان استفاده از ضدانعقاد قبل از عمل بین بیحسی موضعی و بیهوشی عمومی مشاهده نشد. تحلیل های زیرمجموعه بر پایه‌ی خطر انحراف، نوع جراحی یا نوع بیحسی موضعی تعاملات آماری قابل توجهی نیافتند.

نتیجه گیری: بیحسی موضعی برای عمل جراحی تعویض مفصل لگن یا زانو یا هر دو تاثیری مشابه بر بیهوشی عمومی داشته و ناتوانی را افزایش نداد. برای اثبات این امر که بیحسی موضعی نتایج پس از جراحی را بهبود میبخشد، شواهد کمیتی محدودی وجود دارد. مطالعات بعدی باید تفاوت در نتایج متوسط مدت و بلند مدت را باهم مقایسه کند تا متخصصان بیهوشی، جراحان و بیماران درباره ی اهمیت انتخاب بیهوشی آگاهی یابند.