دانلود ترجمه مقاله فرمولاسیون موضعی ضد کارسینومای هپاتوسلولی دی اتیل نیتروزامین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله فرمولاسیون موضعی ضد کارسینومای هپاتوسلولی دی اتیل نیتروزامین - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کارسومین نانوکپسول: فرمولاسیون موضعی در برابر کارسینومای هپاتوسلولی دی اتیل نیتروزامین در موش صحرایی
عنوان انگلیسی
Nanocapsulated curcumin: Oral chemopreventive formulation against diethylnitrosamine induced hepatocellular carcinoma in rat
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4344
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی، دارو سازی، شیمی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، فارماکولوژی، شیمی دارویی، بیوشیمی، مهندسی بافت،شیمی آلی، اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی پزشکی، نانوفناوری پزشکی، پزشکی مولکولی و زیست فناوری
مجله
تداخلات شیمیایی و بیولوژیکی (Chemico Biological Interactions)
دانشگاه
گروه توسعه / تشخیص بیوتکنولوژی دارو، موسسه زیست شناسی شیمی، کلکته، هند
کلمات کلیدی
تنش اکسیداسیونی، گونه های اکسیژنی فعال، دی اتیل نیتروزامین، سرطان هپاتوسلولار، ارسال دارو، نانو کپسول
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ مواد
۲ ۲ تهیه نانوکار
۲ ۳ ۱ میکروسکوب نیروی اتمی AFM
۲ ۳ ۳ طیف سنجی مادون قرمز ترانسفورم فرییرد(FTIR)
۲ ۴ حیوانات و درمان
۲ ۵ روش های عمومی
۲ ۶ تهیه ی میتوکندری جگر
۲ ۷ تهیه ی بخش سیتوسل جگر
۲ ۸ آنالیز های بیوشیمیایی و تست های انزیمی
۲ ۸ ۱ اندازه گیری سطح ROS میتوکندری
۲ ۸ ۲ اندازه گیری سیالیت غشای میتوکندری
۲ ۸ ۳ تست پروکسیداسیون لیپیدی
۲ ۸ ۴ براورد SOD و کاتالاز
۲ ۸ ۵ تست کلوتاسیون احیایی
۲ ۹ ایمنوبلاتینگ
۲ ۱۰ مطالعات بافت شناسی
۲ ۱۱ تست قطعه بندی DNA
۲ ۱۲ نتایج آماری
۳ نتایج
۳ ۱ تعیین خصوصیات نانو کار و کارایی کپسوله سازی آن ها
۳ ۲ تاثیرات نانوکار روی RLW و آنزیم های نشانگر جگر
۳ ۳ اثرات نانوکار روی تولید ROS میتوکندری و میکروویسکوزیته جگر
۳ ۴ تاثیر نانوکار روی پروکسیداسیون لیپید وضعیت انتی اکسیدان در جگر
۳ ۶ تاثیر نانوکار روی آنالیز های بافت شناسی و پاتولوژیکی بخش های جگر
۴ بحث
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Toxic outcome of chemical therapeutics as well as multidrug resistance are two serious phenomena for their inacceptance in cancer chemotherapy. Antioxidants like curcumin (Cur) have gained immense importance for their excellent anticarcinogenic activities and minimum toxic manifestations in biological system. However, Cur is lipophilic and thus following oral administration hardly appears in blood indicating its potential therapeutic challenge in cancer therapy. Nanocapsulated Cur has been used as a drug delivery vector to focus the effectiveness of these vesicles against hepatocellular carcinoma. The theme of work was to evaluate effectiveness in oral route of polylactide co-glycolide (PLGA) Nanocapsulated curcumin (Nano Cur) against diethylnitrosamine (DEN) induced hepatocellular carcinoma (HCC) in rat. Nano Cur of average diameter 14 nm and encapsulation efficiency of 78% were prepared. Fourier Transform Infra Red (FTIR) analysis revealed that there is no chemical interaction between drug and the polymer. Three i.p. injections of the chemical hepatocarcinogen DEN at 15 days interval causes hepatotoxicity, the generation of reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation, decrease in plasma membrane microviscosity and depletion of antioxidant enzyme levels in liver. Nano Cur (weekly oral treatment for 16 weeks at 20 mg/kg b.wt) in DEN induced HCC rats exerted significant protection against HCC and restored redox homeostasis in liver cells. Nanocapsulated Cur caused cancer cell apoptosis as visualized by ApoBrdU analysis. Histopathological analysis confirmed the pathological improvement in the liver. Nano Cur was found to be a potential formulation in oral route in combating the oxidative damage of hepatic cells and eliminating DEN induced hepatocellular cancer cells in rat whereas identical amount of free Cur treatment was found almost ineffective.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اثرات سمی و جانبی دارو های شیمیایی علاوه بر مقاومت چند دارویی دو دلیل جدی برای عدم پذیرش آن ها در شیمی درمانی سرطان محسوب می شوند. آنتی اکسیدان هایی نظیر کارسومین به دلیل فعالیت های ضد سرطان زایی عالی خود و حداقل سمیت در سیستم های بیولوژیکی توجه و اهمیت زیادی را به خود جلب کرده اند.با این حال، Cur لیپید دوست بوده و از این رو تجویز موضعی آن کم تر موجب چالش درمانی بالقوه در سرطان درمانی می شود. Cur نانوکپسول شده به عنوان یک حامل دارورسانی به دلیل کارایی بالای وزیکول ها در برابر کارسینومای هپاتوسلولی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی کارایی تجویز موضعی نانوکارسومین نانوکپسول کو کلیگولید پلی اکتید در برابر کارسینومای هپاتوسلولی دی اتیل نیتروزامین (DEN)می باشد.
نانو کار با قطر متوسط 14 نانومتر و کارایی کپسوله سازی 78 درصد تهیه شد. آنالیز (FTIR) مادون قرمز ترانسفورم فوریر نشان داد که بین پلیمر و دارو هیچ گونه فعل و انفعال شیمیایی وجود ندارد. سه تزریق هپاتوکارسینوژن شیمیایی DEN در فواصل زمانی 15 روز موجب هپاتوتوکسیتی، تولید گونه های اکسیژنی فعال (ROS),، پروکسیداسیون لیپید، کاهش ویسکوزیته غشای پللسما خالی شذن سطوح آنزیمی آنتی اکسیدانی در جگر شد. نانوکار(درمان موضعی هفته ای به مدت 16 هفته به میزان 20 میلی گرم بر کیلوگرم) در موش های HCC، موجب ایجاد محافظت قابل توجه در برابر HCC و احیا رداکس در سلول های جگر شد. Cur نانوکپسول موجب آپوپتوزیس سلول سرطان تحت آنالیز های ApoBrdU شد. آنالیز های بافت شناسی، بهبود پاتولوژیکی را در جگر تایید کردند. نانوکار دارای فرمولاسیون بالقوه تحت تجویز موضعی در مبارزه با اکسیداسیون سلول های هپاتیک و حذف سلول های سرطانی هپاتوسلولی در موش صحرایی می باشد و این در حالی است که مقدار مشابه در گروه شاهد تقریبا ناکارامد بود.

بدون دیدگاه