ترجمه مقاله ارتباط بین جهت‌ گیری ‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری و روش‌ های عمیق یادگیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین جهت‌ گیری ‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری و روش‌ های عمیق یادگیری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین جهت‌ گیری ‌های هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری کلاس درس آموزشی عمومی، و روش‌ های عمیق یادگیری
عنوان انگلیسی
Relationship between motivational goal orientations, perceptions of general education classroom learning environment, and deep approaches to learning
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8416
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
مجله Kasetsart علوم اجتماعی - Kasetsart Journal of Social Sciences
دانشگاه
مرکز آموزش نوآورانه، دانشگاه سیناخارینوایووت، تایلند
کلمات کلیدی
محیط یادگیری کلاس درس، رویکردهای عمیق برای یادگیری، جهت‌گیری‌های هدف انگیزشی
فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
مواد و روش‌های
نمونه
ابزارها
تجزیه و تحلیل و نتایج
بحث و نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Researchers have reported empirical evidence that the deep approaches to learning account for significant successful learning. The present study aimed to investigate the relationship between students' motivational goal orientation, their perceptions of the general education classroom learning environment, and deep approaches to learning strategies. Participants (N ¼ 494) were first- and second-year college students enrolled in any of the general education courses in higher education in Thailand. All samples were chosen using the convenience sampling technique. They completed a self-report questionnaire for measuring motivational goal orientation, perceptions of classroom learning environment, and the level of taking deep approaches to learning. To analyze the relationship between several independent variables and a dependent variable, multiple regression analyses were used and a positive influence was found of motivational goal orientation and perceptions of general education classroom learning environment on the level of taking deep approaches to learning. These results suggest promoting the deep approaches to learning by students through their individual personal attributes and classroom learning environment factors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
محققان، شواهد تجربی را گزارش داده‌اند که رویکردهای عمیق یادگیری، یادگیری موفق قابل توجهی را به همراه دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین جهت‌گیری هدف انگیزشی دانشجویان، ادراکات آن‌ها از محیط یادگیری کلاس درس آموزشی عمومی، و رویکردهای عمیق در راهبردهای یادگیری است. شرکت کنندگان (N=494)، دانشجویان سال اول و سال دوم بودند که در یکی از دوره‌های آموزش عمومی در آموزش عالی در تایلند ثبت نام کرده بودند. همه نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌برداری ساده انتخاب شدند. آن‌ها یک پرسشنامه خود-گزارشی را برای سنجش جهت‌گیری هدف انگیزشی، ادراکات از محیط یادگیری کلاس درس، و سطح اتخاذ رویکردهای عمیق برای یادگیری تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل ارتباط بین چند متغییر مستقل و یک متغییر وابسته، چند تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند و تاثیر مثبتی از جهت‌گیری هدف انگیزشی و ادراکات محیط یادگیری کلاس درس آموزشی عمومی روی سطح اتخاذ رویکردهای عمیق برای یادگیری یافت شد. این نتایج نشان می‌دهند که رویکردهای عمیق برای یادگیری توسط دانشجویان از طریق ویژگی‌های شخصی فردی آن‌ها و عوامل محیط یادگیری کلاس درس ارتقاء یافته‌اند.