ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر مرگ و میر بر باروری: پویایی جمعیت پس از یک بلای طبیعی
عنوان انگلیسی
The Effects of Mortality on Fertility: Population Dynamics after a Natural Disaster
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
34
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4781
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه‌گیری (روان‌سنجی)، روانشناسی شناخت، پژوهشگری اجتماعی و مردم شناختی
مجله
جمعیت شناسی
دانشگاه
دانشگاه ویسکانسین، مدیسون
فهرست مطالب
مقدمه
باروری در واکنش به شوک های بزرگ: شواهد
باروری در واکنش به مرگ و میر: نظریه
باروری در واکنش به مرگ و میر در بیرون از خانواده
باروری در واکنش به مرگ و میر کودکان خود
مرگ و میر و باروری در سونامی سال 2004
روش ها
مسائل تجربی در ارتباط با مرگ و میر و باروری
واکنش به مرگ کودک خود
رایطه بین مرگ و میر در سطح جامعه و باروری پس از سونامی
نتایج
تاثیر مرگ خود کودک بر باروری مادر
تاثیرات باروری مرگ و میر در جامعه
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Understanding how mortality and fertility are linked is essential to the study of population dynamics. We investigate the fertility response to an unanticipated mortality shock that resulted from the 2004 Indian Ocean tsunami, which killed large shares of the residents of some Indonesian communities but caused no deaths in neighboring communities. Using population-representative multilevel longitudinal data, we identify a behavioral fertility response to mortality exposure, both at the level of a couple and in the broader community. We observe a sustained fertility increase at the aggregate level following the tsunami, which is driven by two behavioral responses to mortality exposure. First, mothers who lost one or more children in the disaster are significantly more likely to bear additional children after the tsunami. This response explains about 13 percent of the aggregate increase in fertility. Second, women without children before the tsunami initiated familybuilding earlier in communities where tsunami-related mortality rates were higher, indicating that the fertility of these women is an important route to rebuilding the population in the aftermath of a mortality shock. Such community-level effects have received little attention in demographic scholarship.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
درک چگونگی ارتباط مرگ و میر و باروری در مطالعه ی پویایی جمعیت ضروری است. ما واکنش باروری را برشوک(هراس) مرگ و میر پیش بینی نشده ناشی از سونامی اقیانوس هند در سال 2004 بررسی کرده ایم که تعداد بسیاری از ساکنین جوامع اندونزی را کشته است اما منجر به مرگ در جوامع همسایه نشده است. با استفاده از داده های طولی چند سطحی که نماینده جمعیت است، واکنش رفتاری باوروی را نسبت به قرار گرفتن در معرض مرگ و میر هم در سطحی زوج و هم در جوامع وسیع تر شناسایی کرده ایم. یک افزایش پایدار در سطح متراکم سونامی مشاهده کرده ایم که به دلیل دو پاسخ رفتاری نسبت به قرار گرفتن در معرض مرگ و میر می باشد. نخست اینکه مادرانی که یک یا چند فرزند در فاجعه از دست می دهند به طور قابل توجهی احتمال بچه دار شدن بعد از سونامی را دارند. این پاسخ حدود 13 درصد از افزایش انبوه در باروری را توضیح می دهد. دوم اینکه، زنان بدون فرزند قبل از سونامی آغاز زندگی شان را در جوامعی شروع کرده اند که نرخ مرگ و میر ناشی از سونامی بالا تر بوده است که این حاکی از آن است که باروری این زنان مسیر مهمی در بازسازی جمعیت پس از شوک (هراس) مرگ و میر است. چنین تاثیرات در سطح جامعه توجه کمی در دانش وابسته به آمارگیری داشته است.

بدون دیدگاه