ترجمه مقاله مدلی برای ردیابی تنوع پذیری از ویژگی ها به معماری های خط تولید - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلی برای ردیابی تنوع پذیری از ویژگی ها به معماری های خط تولید - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدلی برای ردیابی تنوع پذیری از ویژگی ها به معماری های خط تولید: مطالعه موردی در شبکه های هوشمند
عنوان انگلیسی
A model for tracing variability from features to product-line architectures: a case study in smart grids
صفحات مقاله فارسی
45
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
374
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
برخی تصاویر ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار
مجله
مهندسی نیازمندی ها - Requirements Engineering
دانشگاه
دانشگاه فنی مادرید (UPM) - دانشگاه پلی تکنیک مادرید، اسپانیا
کلمات کلیدی
مدلسازی قابلیت ردیابی (Traceability modeling)، مهندسی خط تولید نرم افزار (Software product line engineering)، معماری خط تولید (Product-line architecture)، تنوع پذیری (Variability)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. سابقه
2.1. مدل ویژگی
2.2. مدل PLA انعطاف پذیر
3. مدل قابلیت ردیابی ویژگی – PLA
3.1. نحو انتزاعی: توصیف متامدل
3.2. نحو واقعی: توصیف زبان گرافیکی
3.3. مدل قابلیت ردیابی ویژگی - PLA در عمل
4. مطالعه موردی
4.1. طراحی مطالعه موردی
4.1.1. اهداف و سوالات پژوهش
4.1.2. روند گردآوری داده ها
4.1.3. روند تجزیه و تحلیل و روایی
4.1.4. توصیف مطالعه موردی
4.1.5. توصیف موضوع
4.2. نتایج
4.2.1. اجرای مطالعه موردی
4.2.2. تجزیه و تحلیل و تفسیر
4.2.3. ارزیابی روایی
4.3. نتیجه گیری های مطالعه موردی
5. کار مرتبط
6. نتیجه گیری ها و کارهای آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In current software systems with highly volatile requirements, traceability plays a key role to maintain the consistency between requirements and code. Traceability between artifacts involved in the development of software product line (SPL) is still more critical because it is necessary to guarantee that the selection of variants that realize the different SPL products meet the requirements. Current SPL traceability mechanisms trace from variability in features to variations in the configuration of product-line architecture (PLA) in terms of adding and removing components. However, it is not always possible to materialize the variable features of a SPL through adding or removing components, since sometimes they are materialized inside components, i.e., in part of their functionality: a class, a service, and/or an interface. Additionally, variations that happen inside components may crosscut several components of architecture. These kinds of variations are still challenging and their traceability is not currently well supported. Therefore, it is not possible to guarantee that those SPL products with these kinds of variations meet the requirements. This paper presents a solution for tracing variability from features to PLA by taking these kinds of variations into account. This solution is based on models and traceability between models in order to automate SPL configuration by selecting the variants and realizing the product application. The FPLA modeling framework supports this solution which has been deployed in a software factory. Validation has consisted in putting the solution into practice to develop a product line of power metering management applications for smart grids.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در سیستم های نرم افزاری کنونی با الزمات به شدت بی ثبات، قابلیت ردیابی، نقش کلیدی را در حفظ انسجام بین الزامات و کُد ایفا می کند. قابلیت ردیابی بین مصنوعات درگیر در توسعه خط تولید نرم افزار (SPL) هنوز هم بسیار حیاتی است چرا که این قابلیت امری ضروری برای تضمین برآوردن الزامات با انتخاب گونه هایی است که محصولات مختلف SPL را محقق می نمایند. مکانیزم های کنونی قابلیت ردیابی SPL از تنوع پذیری در ویژگی ها تا تنوع پیکربندی در معماری خط تولید (PLA) را بر حسب اضافه و حذف نمودن اجزاء ردیابی می کنند.. با این حال، تحقق ویژگی های متغیر یک SPL از طریق اضافه و یا حذف اجزاء همواره امکان پذیر نیست چرا که گاهی اوقات آن ها در داخل اجزاء یعنی در بخشی از کارکردپذیری های خود: یک کلاس، یک سرویس، و یا رابط محقق می گردند. افزون بر این، تنوعی که در اجزاء رخ می دهد، ممکن است اجزاء مختلف معماری را جدا نماید. این اقسام تنوع هنوز هم چالش برانگیز بوده و قابلیت ردیابی آن ها در حال حاضر به خوبی پشتیبانی نمی شود. بنابراین، تضمین برآوردن الزامات توسط محصولات SPL با این اقسام تنوع امکان پذیر نمی باشد. در مقاله حاضر راه حلی برای ردیابی تنوع پذیری از ویژگی ها به PLA با در نظر گرفتن این اقسام تنوع ارائه می گردد.
این راه حل مبتنی بر مدل ها و قابلیت ردیابی بین مدل ها به منظور خودکارسازی پیکربندی SPL با انتخاب گونه های مختلف و تحقق برنامه های کاربردی محصول است. چارچوب مدلسازی FPLA از این راه حل که در یک کارخانه نرم افزاری مستقر شده پشتیبانی می نماید. اعتبارسنجی به منزله قرار دادن راه حل در عمل برای توسعه خط تولید برنامه های مدیریت سنجش قدرت برای شبکه های هوشمند می باشد.

بدون دیدگاه