ترجمه مقاله مجهول کوتاه در عربی معیار بر مبنای رویکرد کمینه گرا

ترجمه مقاله مجهول کوتاه در عربی معیار بر مبنای رویکرد کمینه گرا
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مجهول کوتاه در عربی معیار بر مبنای رویکرد کمینه گرا
عنوان انگلیسی
A Minimalist Approach to Short Passive in Standard Arabic
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
7986
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ادبیات
مجله
مجله علوم پایه و کاربردی استرالیایی - Australian Journal of Basic and Applied Sciences
دانشگاه
دانشکده زبان و زبان شناسی دانشگاه ملی مالزی
کلمات کلیدی
مجهول، نحو کمینه گرا، عربی معیار، جهت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بحث
تحلیل
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper aims at deriving short passive sentences in Standard Arabic (SA henceforth) within Chomsky`s Minimalist Approach (1995, 2005). We claim that a Voice° with a valued (- active) feature should be introduced with the passive infix as its specifier to the derivation. We also claim that verbs enter the derivation with unvalued voice features that can be valued by entering in a probe-goal syntactic relationship with the voice°. This relationship triggers the verb to move up to voice° for two reasons: First, to satisfy its unvalued voice feature. Second, to pick up the passive infix and move further to T° to satisfy its EPP in a VS order sentence, whereas in an SV order sentence, the verb remains in voice° and the surface subject DP moves from [Spec,V] to [Spec ,T] to satisfy the EPP feature of T°. Therefore, we argue against Soltan (2007) who maintains that SA does not make use of A-movement. However, we agree with him in claiming that SA passives have no vP shells since passives have no external argument. It is to be mentioned that this claim goes in line with Chomsky`s (2005) theory of phases.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به دنبال اشتقاق جملات دارای مجهول کوتاه در عربی معیار (از این پس SA) بر مبنای رویکرد کمینه-گرای چامسکی (1995، 2005) است. ما ادعا می کنیم که جهت̊ با ویژگی ارزشی (- معلوم) باید با میان وند مجهول به عنوان مشخص گر آن برای اشتقاق معرفی شود. همچنین ادعا می کنیم که افعال با ویژگی جهتی ارزش گذاری نشده وارد اشتقاق می شوند که می تواند با وارد شدن در رابطه نحوی کاوش-هدف با جهت̊ ارزش-گذاری شود. این رابطه باعث می شود که فعل به دو دلیل به سمت جهت̊ حرکت کند: ابتدا، برای راضی کردن ویژگی جهت ارزش گذاری نشده. دوم، برای برداشتن میان وند مجهول و حرکت به سوی ̊ T برای برآوردن اصل EPP در جملاتی با ترتیب واژگانی VS، درحالی که در جملات با ترتیب واژگانی SV، فعل در جهت̊ باقی می-ماند و فاعل روساختی DP از [Spec, V] به سوی [Spec, T] حرکت می کند تا ویژگی EPP از ̊ T را برآورده کند. بنابراین، در مقابل سلطان (2007) که معتقد است که SA از حرکت آلفا استفاده نمی کند، به بحث می پردازیم. با این حال، ما با وی در این ادعا موافق هستیم که مجهول های SA پوسته های vP را ندارند، چون مجهول ها موضوع بیرونی ندارند. لازم به ذکر است که این ادعا با نظریه فازهای چامسکی (2005) هم‌راستا است.

بدون دیدگاه