ترجمه مقاله جاذب های نیکلی با پشتیبانی الک مولکولی متخلخل برای سولفورزدایی با جذب سطحی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جاذب های نیکلی با پشتیبانی الک مولکولی متخلخل برای سولفورزدایی با جذب سطحی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جاذب های نیکلی با پشتیبانی الک مولکولی متخلخل برای سولفورزدایی با جذب سطحی در سوخت دیزل تجاری دارای سولفور فوق العاده پایین
عنوان انگلیسی
Mesoporous-molecular-sieve-supported nickel sorbents for adsorptive desulfurization of commercial ultra-low-sulfur diesel fuel
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
14.474 در سال 2018
شاخص H_index مجله
205 در سال 2019
شاخص SJR مجله
3.753 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0926-3373
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
ّ1497
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی کاربردی
مجله
تجزیه کاربردی B: محیط زیست - Applied Catalysis B: Environmental
دانشگاه
موسسه انرژی EMS ، و گروه انرژی و مهندسی معدنی، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
سولفورزدایی، جذب سطحی، دیزل، دی بنزوتیوفن، سیلیکات متخلخل، نیکل
کلمات کلیدی انگلیسی
Desulfurization - Adsorption - Diesel - Dibenzothiophene - Mesoporous silica - Nickel
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2010.11.014
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-آزمایشی
2-1-تهیه ماده های جاذب نیکلی با حایل الکل مولکولی متخلخل
2-2-مشخصات ماده های جاذب سطحی
2-3 ارزیابی عملکرد ADS در مواد جاذب سطحی
2-4 آنالیز ماده ULSD تصفیه شده و سوخت مدل
3- نتایج و بحث
3-1 اثر وسیله فراصوتی روی تهیه ماده جاذب سطحی
3-2 اثر مقدار بارگذاری نیکل روی عملکرد سولفورزدایی
3-3 اثر مواد حایل
3-4 مقایسه عملکرد ADS ماده های جاذب سطحی با پایه نیکل مختلف
3-5 انتخاب پذیری جذب سطحی و مکانیسم آن
4-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A high-performance nickel-based sorbent was developed by loading nickel on a mesoporous molecular sieve, MCM-48, for adsorptive desulfurization (ADS) of commercial ultra low sulfur diesel (ULSD) for fuel cell applications. The prepared sorbents were characterized by the N2 adsorption–desorption, X-ray diffraction (XRD), H2 chemisorption, and transmission electron microscope (TEM), and the ADS performance was evaluated in a fixed-bed flow sorption system at 220 °C using a commercial ULSD with a sulfur content of 14.5 ppmw. Effects of the ultrasonic aid in incipient wetness impregnation (IWI), nickel loading amount and support materials on the sorbent performance were examined. It was found that the incipient wetness impregnation with the ultrasonic aid improved significantly the ADS performance of the sorbent by increasing the dispersion of nickel on the surface. Using MCM-48 as a support with 20 wt% nickel loading (Ni20/MCM-48) can lead to an excellent nickel-based sorbent with a breakthrough capacity of 2.1 mg-S/g-sorb for ADS of the ULSD at a breakthrough sulfur level of 1 ppmw. The alkyl dibenzothiophenes are likely adsorbed on the sorbent surface directly through an interaction between the sulfur atom and the exposed nickel atoms, and a part (∼6%) of the adsorbed alkyl dibenzothiophenes react further with the surface nickel to release the corresponding hydrocarbons. The desulfurization reactivity of the alkyl dibenzothiophenes is dependent on not only the number, but also the size of the alkyl substituents at the 4- and 6-positions of alkyl dibenzothiophenes. Graphical abstract

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک جاذب با عملکرد عالی با پایه نیکل از طریق بارگذاری نیکل روی یک الک مولکولی متخلخل یعنی MCM-48 برای سولفورزدایی با جذب سطحی یا ADS (adsorptive desulfurization) سوخت دیزل تجاری دارای سولفور فوق العاده پایین یا ULSD (ultra low sulfur diesel) برای کاربردهای سلول سوخت ابداع گردید. مشخصات مواد جاذب تهیه شده عبارت بود از جذب-دفع سطحی N2، پراکنش اشعه ایکس XRD (X-ray diffraction)، جذب شیمیایی H2، و میکروسکوپ انتقال الکترونی یا TEM (transmission electron microscope)، و عملکرد ADS در یک سیستم جذب جریان با بستر ثابت در درجه حرارت 220 درجه سانتیگراد با استفاده از یک ULSD تجاری دارای محتوای سولفوری برابر با 14.5 ppmw ارزیابی گردید. اثرات وسیله کمکی فراصوتی در تکنیک آغشته سازی مرطوب تکوینی یا IWI (incipient wetness impregnation)، مقدار بارگذاری نیکل و مواد پشتیبان روی عملکرد ماده جاذب بررسی گردید. مشخص گردید که تکنیک آغشته سازی مرطوب تکوینی به همراه وسیله کمکی فراصوتی به طور معنی داری باعث بهبود ADS ماده جاذب با افزایش پراکنش نیکل روی سطح گردیده است. استفاده از ماده MCM-48 به عنوان یک پشتیبان همراه با بارگذاری نیکل 20wt% یا همان Ni20/MCM-48 می تواند منجر به یک ماده جاذب عالی با پایه نیکل همراه با ظرفیت نفوذی 2.1 mg-S/g-sorb برای ماده ADS در ULSD با میزان سولفور رخنه 1 ppmw گردد. الکیل دی بنزوتیوفن ها احتمالا روی سطح ماده جاذب مستقیما از طریق واکنش متقابل میان اتم سولفور و اتم های نیکل دم دست دچار جذب سطحی می شوند و بخشی (تقریبا 6 درصد) از الکیل دی بنزوتیوفن های دچار جذب سطحی شده واکنش بیشتری با نیکل سطحی می دهند و هیدورکربن های مربوطه را رها می سازند. واکنش سولفورزدایی الکیل دی بنزوتیوفن ها نه تنها به تعداد بلکه به اندازه جانشین های الکیل در موقعیت های 4 و 6 الکیل دی بنزوتیوفن ها بستگی دارد.

بدون دیدگاه