تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله گفتگو در مورد حالات ذهنی و نظریه رشد ذهن در طول اواسط دوران کودکی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: گفتگو در مورد حالات ذهنی و نظریه رشد ذهن در طول اواسط دوران کودکی: مطالعه آموزشی
عنوان انگلیسی: Conversations about mental states and theory of mind development during middle childhood: A training study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5838 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.22Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی رشد، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی شناخت و روانشناسی عمومی
مجله: مجله روانشناسی تجربی کودک - Journal of Experimental Child Psychology
دانشگاه: گروه علوم رفتاری و هوش، دانشگاه پاویا، ایتالیا
کلمات کلیدی: نظریه ذهن، گفتگو، مداخله، پیشرفت و رشد، مکانیسم، اواسط دوران کودکی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه روش مکالمه ای برای پیشرفت ToM

عوامل واسطه بالقوه در اثرات آموزش ToM

مطالعه کنونی

روش کار

شرکت کنندگان

مواد

متغیرهای کنترلی

متغیرهای تمرکزی

روش کار

نتایج

آنالیز مقدماتی

اثرات آموزش ToM

عملکرد Strange Stories

آزمون انتقال دور ToM

آنالیز واسطه ای

بحث

آموزش ToM در طول سالهای مدرسه ابتدایی

مکالمات ذهنی و پیشرفت ToM: مکانیسم های کلیدی

مفاهیم، محدودیت ها و جهات تحقیقات آینده

نتیجه گیری

ضمیمه A

ضمیمه B

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Despite 30 years of productive research on theory of mind (ToM), we still know relatively little about variables that influence ToM development during middle childhood. Recent experimental studies have shown that conversations about the mind affect ToM abilities, but they have not explored the mechanisms underlying this developmental effect. In the current study, we examined two potential mechanisms through which conversations about mental states are likely to influence ToM: an increased frequency of references to mental states when explaining behavior and an increased accuracy of mental-state attributions. To this aim, we conducted a training study in which 101 children were assigned to either an intervention condition or a control condition. The conversation-based intervention was made up of four sessions scheduled over 2 weeks. Children completed a battery of assessments before and after the intervention as well as 2 months later. The groups were equivalent at Time 1 (T1) for age, family affluence, vocabulary, and executive functions. The ToM group showed an improvement in ToM skills (as evaluated on both the practiced tasks and a transfer task). Mediation analyses demonstrated that the accuracy of mental-state attributions, but not the mere frequency of mental-state references, mediated the positive effect of conversations about the mind on ToM development. Our results indicate that conversational experience can enhance mental-state reasoning not by simply drawing children’s attention to mental states but rather by scaffolding a mature understanding of social situations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

با وجود 30 سال تحقیق پربار در مورد نظریه ذهن (ToM), هنوز در مورد متغیرهایی که پیشرفت ToM را در طول اواسط دوران کودکی تحت تاثیر قرارمی دهند، اطلاعات کمی داریم. مطالعات تجربی اخیر، نشان داده اند که گفتگو و صحبت در مورد ذهن، توانایی های ToM را تحت تاثیر قرار می دهد، اما آنها مکانیسم های اساسی این اثر پیشرفت را کشف نکرده اند. در مطالعه کنونی، دو مکانیسم بالقوه را که از طریق آنها صحبت کردن در مورد حالات ذهنی، احتمالا می تواند ToM را تحت تاثیر قرار دهد ، مورد بررسی قرار دادیم: افزایش تعداد دفعات رجوع به ذهن، در هنگام توضیح دادن رفتار و افزایش دقت (در) انتساب های ذهنی. برای این هدف، یک مطالعه آموزشی را انجام دادیم که در آن 101 کودک، برای هر یک از شرایط مداخله ای یا شرایط شاهد (کنترل) اختصاص داده شده بود. مداخله بر مبنای مکالمه و گفتگو، برای چهار جلسه در طول دو هفته برنامه ریزی شد. کودکان، قبل و پس از مداخله (انجام آزمایشات) و همچنین پس از 2 ماه، باتری ارزیابی را تکمیل کردند. گروهها در زمان 1 یا Time 1 (T1)، از نظر سن، رفاه خانواده، واژگان و اعمال اجرایی برابر بودند. گروه ToM، یک بهبود را در مهارت های ToM نشان دادند (که در هر دو آزمون های تمرینی و آزمون های انتقال، ارزیابی شدند). آنالیز واسطه ای، دقت انتساب های ذهنی را نشان داد اما فرکانس رجوع به منابع ذهنی را که، اثرات مثبت گفتگو در مورد ذهن، که بر پیشرفت ToM اثر می کند را نشان نداد. نتایج ما نشان دادند که تجربه های مکالمه ای می توانند نه تنها استدلال های ذهنی را از طریق ساده سازی توجه کودکان، بهبود بخشند بلکه می توانند درک بالغی از موقعیت های اجتماعی را نیز سبب شوند.