ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سلامت روان مشاوران بیمارستان: اثرات استرس و رضایت در محل کار
عنوان انگلیسی
Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
1996
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7592
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت حرفه ای، روانشناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی عمومی
مجله
لانست - Lancet
دانشگاه
واحد انکولوژی بالینی، بیمارستان گایز، لندن، انگلستان
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
مواد و روش ها
شرکت کنندگان
پرسشنامه ها
مواد و روش
نتایج
روش های پاسخ
اختلال روانی و فرسودگی روانی
استرس شغلی، رضایت، و سلامت روان
منابع استرس شغلی
منابع رضایت شغلی
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

Background Burnout and psychiatric morbidity among gastroenterologists, surgeons, radiologists, and oncologists in the UK have been estimated by means of a questionnaire-based survey. The relationship between consultants’ mental health and their job stress and satisfaction, as well as their job and demographic characteristics, were also examined. Methods Psychiatric morbidity was estimated using the 12- item General Health Questionnaire. The three components of burnout—emotional exhaustion, depersonalisation, and low personal accomplishment—were assessed using the Maslach Burnout Inventory. Job stress and satisfaction were measured using study-specific questions. Findings Of 1133 consultants, 882 (78%) returned questionnaires. The estimated prevalence of psychiatric morbidity was 27%, with no significant differences between the four specialist groups. Radiologists reported the highest level of burnout in terms of low personal accomplishment. Job satisfaction significantly protected consultants’ mental health against job stress. Three sources of stress were associated with both burnout and psychiatric morbidity: feeling overloaded, and its effect on home life; feeling poorly managed and resourced; and dealing with patients’ suffering. Burnout was also associated with low satisfaction in three domains: relationships with patients, relatives, and staff; professional status/esteem; intellectual stimulation. In addition, being aged 55 years or less and being single were independent risk factors for burnout. Burnout was also more prevalent among consultants who felt insufficiently trained in communication and management skills. Interpretation Consultants’ mental health is likely to be protected against the high demands of medical practice by maintaining or enhancing job satisfaction, and by providing training in communication and management skills.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
پیشینه: فرسودگی روانی در میان متخصصان گوارش، جراح، متخصص، و انکولوژیست در انگلستان توسط با استفاده از نظر سنجی مبتنی بر پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رابطه بین سلامت روانی مشاوران و استرس و رضایت شغلی، و همچنین کار آن‌ها و ویژگی های جمعیت شناختی، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: عوارض روانی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 12 سؤالی برآورد شد. سه مولفه فرسودگی روانی – فرسودگی احساسی، خستگی، زوال شخصیت، و فضیلت شخصی کم - با استفاده از پرسشنامه فرسودگی روانی مازلاک ارزیابی شده است. استرس و رضایت شغلی با استفاده از پرسش های مطالعاتی خاص انجام شده است.
یافته ها: از 1133 مشاور، 882 (78٪) پرسشنامه را برگرداندند. نفوذ تخمینی عوارض روانی 27 درصد بود، تفاوت معنی داری بین چهار گروه متخصص دیده نشد. پرتونگاران بالاترین سطح فرسودگی روانی را نظر فضیلت شخصی کم گزارش دادند. رضایت شغلی به طور قابل توجهی سلامت روان مشاوران را در برابر استرس شغلی محافظت می کند. سه منبع استرس که هم با فرسودگی رونی و هم با عوارض روانی همراه بود: احساس اضافی بودن، اثر آن بر زندگی،: منشاء و مدیریت ضعیف احساس؛ رفتار با درد بیماران.
فرسودگی روانی نیز با رضایت کم در سه حوزه همراه بود: روابط با بیماران، خانواده، و کارکنان؛ وضعیت / اعتماد به نفس حرفه ای، تحریک فکری. علاوه بر این، 55 ساله بودن یا کمتر و مجرد بودن عوامل خطرناک مستقلی برای فرسودگی روانی بودند. فرسودگی روانی نیز در میان مشاورانی شایع تر بود که احساس می کردند به اندازه کافی در مهارت های ارتباطی و مدیریتی آموزش دیده اند.
تفسیر: سلامت روان مشاوران احتمالا در برابر خواسته های بالای حرفه پزشکی با حفظ و یا بهبود رضایت شغلی، و با ارائه آموزش مهارت های ارتباطاتی و مدیریتی محافظت می شود.