ترجمه مقاله راه حل جایگین برای برداشت کم هزینه آب باران

ترجمه مقاله راه حل جایگین برای برداشت کم هزینه آب باران
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
برداشت کم هزینه آب باران: یک راه حل جایگزین برای منطقه ساحلی مبتلا به شوری بنگلادش
عنوان انگلیسی
Low Cost Rainwater Harvesting: An Alternate Solution to Salinity Affected Coastal Region of Bangladesh
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
sciepub
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7634
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع آب
مجله
مجله آمریکایی منابع آب - American Journal of Water Resources
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و محیط زیست (CEED)، داکا، بنگلادش
کلمات کلیدی
تاثیر تغییرات اقلیمی، نفوذ شوری، بحران آب شیرین، برداشت آب باران، طراحی مخزن ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل هزینه، گزینه های مدیریت
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1. توصیف حوزه مورد مطالعه
2.2. گزینه های جمع آوری آب
2.3. تجزیه و تحلیل داده های اقلیمی و هواشناسی
2.4. ابعاد سیستم های جمع آوری آب باران
2.5. نرخ جریان پتانسیل برداشت یا استحصال آب باران
2.6. محاسبه مساحت حوضه آبریز
2.7. روند جمع آوری آب باران
2.8. نظرسنجی پرسشنامه ای
3. نتایج
3.1. سیستم پیشنهادی کم هزینه برداشت آب باران
3.2. ظرفیت مخزن ذخیره سازی
3.4. مواد و مصالح سقف
3.5. مساحت سقف (متر مربع)
3.6. اندازه خانوار در منطقه روستایی بنگلادش
3.7. منابع آب شرب
3.8. کیفیت آب باران
4. بحث
5. نتیجه گیری و پیشنهادات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated the prospect of rainwater harvesting as a low cost alternative potable water supply option along the coastal region of Bangladesh, which is considered as one of the most vulnerable countries in the world due to climate change and resulting sea level rise. Because of increasing salinity intrusion, potable water scarcity become severe at the south-western coastal region of the country. The study area for this investigation was Patkelghata in Satkhira district of Bangladesh located in the same zone. The Satkhira district averages nearly 1,710 mm rainfall per year. Based on rural housing pattern of the region, a rainwater harvesting system is proposed, which consists of roof catchment, gutters, down pipes, first flush devices, filter chamber and storage tank. The minimum catchment area was assumed to be 6 m2 and storage tank of 2000 liter capacity. Data was collected on the present state of freshwater supply, sources and quality, average rainfall in the region, dry spell period, family size, water use nature, rain water quality and material to be used for storage, etc. Rainwater quality was also tested and the parameters were found to be within Bangladesh’s standard limit. After a detail calculation, an approximate cost was assumed to be $171 for building and operation of the whole system. A questionnaire survey was also conducted on views and opinion of local people to understand the problems, prospects and the popularity of rainwater harvesting in Bangladesh.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به بررسی چشم انداز جمع آوری آب باران به عنوان یک گزینــــه کم هزینه برای تامین آب آشامیدنی در امتداد منطقه ساحلی بنگلادش می پردازد که به دلیل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و در نتیجه افزایش سطح آب دریا به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در جهان در نظر گرفته می شود. با توجه به افزایش نفوذ شوری، کمبود آب آشامیدنی در منطقه ساحلی جنوب غربی این کشور به موضوع حادی تبدیل شده است. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق پتکلگاتا (Patkelghata) در بخش ستخیرا (Satkhira) بنگلادش واقع در همان ناحیه بود. متوسط بارندگی بخش ستخیرا (Satkhira) نزدیک به 1710 میلی متر بارندگی در سال می باشد. بر اساس الگوی مسکن روستایی در این منطقه، یک سیستم جمع آوری آب باران ارائه گشته است که متشکل از حوضــــه آبریز پشت بام، آب‌روها، ناودان ها، دستگاه های فلاش اولیه، اتاقک فیلتــــر و مخزن ذخیره سازی بود. حداقل حوضـــــه آبریز در نظر گرفته شده 6 متر مربع و ظرفیت مخزن ذخیره سازی نیز معادل 2000 لیتر می باشد. داده ها در وضعیت کنونی عرضه، منابع و کیفیت آب شیرین، متوسط بارندگی در منطقه، دوره خشکسالی، اندازه خانواده، ماهیت مصرف آب، کیفیت آب باران و موادی که برای ذخیره سازی و غیره استفاده می شوند گردآوری شدند. هم چنین کیفیت آب باران نیز مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص گردید که پارامترهای آن در حد استاندارد کشور بنگلادش می باشد. پس از محاسبه جزئیات، هزینه تقریبی ساخت و بهره برداری از کل سیستم 171 دلار در نظر گرفته شد. افزون بر این یک نظرسنجی پرسشنامه ای نیز درباره دیدگاه ها و نظرات مردم محلی در رابطه با درک مشکلات، چشم اندازها و محبوبیت شیوه جمع آوری آب باران در بنگلادش انجام پذیرفت.

بدون دیدگاه