ترجمه مقاله پاسخ بلند مدت ساختمان به زلزله ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو

ترجمه مقاله پاسخ بلند مدت ساختمان به زلزله ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
Long-Period Building Response to Earthquakes in the San Francisco Bay Area
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2008
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F610
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و زلزله
مجله
بولتن انجمن زلزله آمریكا - Bulletin of the Seismological Society of America
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
توصیف حرکات زمینی
ساختمان های MRF فولادی بیست طبقه
توصیف مدل های ساختمان
پاسخ مدل های ساختمان
ساختمان های با پایه و فونداسیون ایزوله شده
توصیف مدل های ساختمان
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This article reports a study of modeled, long-period building responses to ground-motion simulations of earthquakes in the San Francisco Bay Area. The earthquakes include the 1989 magnitude 6.9 Loma Prieta earthquake, a magnitude 7.8 simulation of the 1906 San Francisco earthquake, and two hypothetical magnitude 7.8 northern San Andreas fault earthquakes with hypocenters north and south of San Francisco. We use the simulated ground motions to excite nonlinear models of 20-story, steel, welded moment-resisting frame (MRF) buildings. We consider MRF buildings designed with two different strengths and modeled with either ductile or brittle welds. Using peak interstory drift ratio (IDR) as a performance measure, the stiffer, higher strength building models outperform the equivalent more flexible, lower strength designs. The hypothetical magnitude 7.8 earthquake with hypocenter north of San Francisco produces the most severe ground motions. In this simulation, the responses of the more flexible, lower strength building model with brittle welds exceed an IDR of 2.5% (that is, threaten life safety) on 54% of the urban area, compared to 4.6% of the urban area for the stiffer, higher strength building with ductile welds. We also use the simulated ground motions to predict the maximum isolator displacement of base-isolated buildings with linear, single-degree-of-freedom (SDOF) models. For two existing 3-sec isolator systems near San Francisco, the design maximum displacement is 0.5 m, and our simulations predict isolator displacements for this type of system in excess of 0.5 m in many urban areas. This article demonstrates that a large, 1906-like earthquake could cause significant damage to long-period buildings in the San Francisco Bay Area.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به مطالعه پاسخ های بلند مدت و مدل سازی شده ساختمان به شبیه سازی های حرکات زمینی زلزله ها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو می پردازد. زلزله ها شامل زلزله لوما پریتا با بزرگی 6.9 ریشتر، زلزله سانفرانسیسکو 19-6 با بزرگی با بزرگی 7.8 دهم ریشهر و دو زلزله گسل سن اندریس شمالی با بزرگی 7.8 ریشتر با مراکز زلزله در شمال و جنوب سانفرانسیسکو می باشد. ما از حرکات زمینی شبیه سازی شده برای ایجاد مدل های غیر خطی ساختمان های قاب مقاوم خمشی فولادی 20 طبقه استفاده کردیم. ما ساختمان های MRF طراحی شده با دو مقاومت متفاوت و مدل سازی شده با جوش های شکننده و انعطاف پذیر را در نظر گرفته ایم. با استفاده از جا به جایی نسبت طبقه ای(IDR) به عنوان یک شاخص اندازه گیری عملکرد، مدل های ساختمانی سفت تر و مقاوم تر، عملکرد بهتری از طرح های با مقاومت پایین تر و انعطاف پذیر دارند. زلزله با بزرگی فرضی 7.8 با مرکز زلزله شمال سان فرانسیسکو ایجاد حرکات زمینی شدیدی می کند. در این شبیه سازی، پاسخ های مدل های ساختمانی انعطاف پذیر تر و کم تر با جوش های شکننده بیش از IDR 2.5 درصد در 54 درصد منطقه شهری در مقایسه با 4.6 درصد منطقه شهری برای ساختمان های با مقاومت بالاتر با جوش های انعطاف پذیر می باشد. ما هم چنین حرکات زمینی برای پیش بینی جا به جایی ایزولاتور ماکزیمم ساختمان های ایزوله شده با مدل های درجه آزادی خطی استفاده می کنیم. برای دو سیستم ایزولاتور 3 ثانیه ای موجود نزدیک سان فرانسیسکو، ماکزیمم جا به جایی طراحی ، 0.5 متر بوده و شبیه سازی ما، جا به جایی های ایزولاتور را برای این نو سیستم بیش از 0.5 در بسیاری از مناطق شهری می باشد. این مقاله نشان می دهد که یک زلزله بزرگ 1906 می تواند منجر به آسیب معنی دار در ساختمان های بلند مدت در منطقه خلیج سانفرانسیسکو شود.

بدون دیدگاه