تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مکان و ظرفیت بهینه تولید پراکنده چندگانه برای کاهش اتلاف با الگوریتم رقابت استعماری

عنوان فارسی: مکان و ظرفیت بهینه تولید پراکنده چندگانه برای کاهش اتلاف و بهبود مشخصه ولتاژ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
عنوان انگلیسی: Optimal location and capacity of multi-distributed generation for loss reduction and voltage profile improvement using imperialist competitive algorithm
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2012 نشریه : Sciedu
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9007 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.19Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
مجله: تحقیقات هوش مصنوعی - Artificial Intelligence Research
دانشگاه: مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
کلمات کلیدی: الگوریتم رقابتی امپریالیسم، تولید پراکنده، قرار دادن تولید پراکنده‌ی بهینه، کاهش تلفات، بهینه‌سازی ازدحام ذرات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه موردی

الف. مورد 1

ب. مورد 2

ج. مورد 3

3. فرمول بندی مسئله

الف. اتلاف توان

ب. مشخصه ولتاژ

4. شروط(محدودیت ها)

1.4 تعادل توان

2.4 محدوده تولید توان حقیقی و راکتیو

3.4 محدوده ولتاژ باس

5. بهینه سازی ازدحام ذرات

6- الگوریتم رقابت استعماری

7. روش ICA

8- نتایج عددی

9-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper proposes an Imperialist Competitive Algorithm (ICA) for optimal multiple distributed generations (DGs) placement and sizing in a distribution system. The objective is to minimize the total real power losses and improve the voltage profile within real and reactive power generation and voltage limits. Three types of DG are considered and the ICA is used to find the better sizes and locations of DGs for maximum real power losses reduction and voltage improvement for given number of DG units in each type. Both integer and continuous variables are considered in ICA, integer variable for locations and continues variable for sizes. The total real power losses and voltage profile evaluation are based on a power flow method for radial distribution system with the representation of DGs. The proposed method has been demonstrated on 33 bus radial distribution system. The efficiency of the ICA in reducing the total power losses and improving voltage is validated by comparing the obtained results with Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله، یک الگوریتم رقابت استعماری (ICA) را برای تعیین مکان و اندازه تولیدات پراکنده چندگانه بهینه (DGs) در سیستم توزیع ارائه می دهد. هدف این مقاله، کاهش دادن تلفات توان حقیقی و بهبود مشخصه ولتاژ در تولید توان حقیقی و راکتیو و حدود ولتاژ است. سه نوع تولید پراکنده در نظرگرفته شده و از الگوریتم ICA برای پیدا کردن بهترین سایت ها و مکان ها برای ماکزیمم کاهش تلفات توان حقیقی و بهبود ولتاژ برای تعداد واحدهای DG مشخص در هر نوع استفاده شده است. هر دو متغیر صحیح و پیوسته در الگوریتمICA ، متغیر صحیح برای مکان ها و متغیر پیوسته برای اندازه‌ها لحاظ شده‌اند. تلفات کل توان حقیقی و تخمین مشخصه ولتاژ مبتنی بر روش پخش بار (توان) برای سیستم توزیع شعاعی با ارائه DG هستند. روش پیشنهادی با 33 باس سیستم توزیع شعاعی نشان داده شده است. راندمان الگوریتم ICA در کاهش دادن اتلاف توان و بهبود ولتاژ از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم PSO تأیید شده است.