ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب: مرور ادبیات
عنوان انگلیسی
Linking Resilience and Good Governance: A Literature Review
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
37
سال انتشار
2014
نشریه
Pdxscholar
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6112
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پژوهش اجتماعی، جامعه شناسی، مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی
دانشگاه
دانشگاه پورتلند
فهرست مطالب
مقدمه
سطح ملی و منطقه ای
سرمایه اجتماعی
سطح اجتماع
روابط غیررسمی
دولت رسمی
سطح فردی
جنسیت
سازمان اجتماع
ایجاد اجتماع از طریق گفتمان
نتیجه گیری
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

Natural or manmade shocks and stresses affect communities in a variety of ways. One way that researchers have tried to isolate the conditions that lead to a thriving community in the face of disaster is the study of resilience. Resilience is the capacity of communities in complex socio-ecological systems to learn, cope, adapt, and transform in the face of shocks and stresses. A key part of resilience is the existence of good governance, which Mercy Corps has identified as a process of decision-making that is accountable, transparent, just, responsive and participatory. The pursuit of good governance can be a beneficial strategy, involving the building of both formal and informal institutions and relationships that are implemented at the state, community and individual levels. The purpose of this literature review is to identify the research that exists in a variety of fields that addresses good governance and resilience at these levels. This literature review specifically focuses on the Sahel region of Africa. As such, particular attention has been paid to literature that either engages the Sahel region directly, or presents case studies and evidence that applies to similar circumstances. Thus, the reviewed literature also includes research that concerns a variety of developing, low-income countries that experience environmental stressors and shocks and which, in most cases, are also experiencing political transitions towards more liberalized and pluralistic politics.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
شوک های طبیعی یا مصنوعی و استرس ها بر جوامع در حالت های مختلف اثر می گذارند. یک روش که محققان تلاش کرده اند تا شرایطی را جداسازی کنند که منجر می شود به یک جامعه ی کامیاب در برابر فاجعه، مطالعه ی ارتجاع است. ارتجاع یک ظرفیتِ جوامع در سیستم های اجتماعی – اکولوژیک پیچیده برای یادگیری، مقابله، سازگاری و تبدیل در برابر شوکها و استرس ها است. یک بخش کلیدی از ارتجاع، وجود اداره خوب است که مرسی کورپس آن را به عنوان فرآیند تصمیم گیری شناسایی می کند که قابل اتکاء، شفاف، عادلانه، پاسخگو و مشارکتی است. دنبال کردن رهبری خوب می تواند یک استراتژی سودمند باشد، که شامل ساخت نهادهای رسمی و غیررسمی و روابطی است که در سطوح دولت، جامعه و فرد شکل می گیرند. هدف این مرور ادبیات، شناسایی تحقیقاتی است که در مجموعه ای از حوزه ها وجود دارند که رهبری و ارتجاع خوب را در این سطوح خطاب قرار می دهند.
این مرور ادبیات، به صورت ویژه بر روی ناحیه ی ساحل در افریقا تمرکز دارد. بدین روی، توجه ویژه ای به ادبیاتی می شود که مستقیما منطقه ساحل را درگیر می کند یا مطالعات موردی و مدارکی را ارائه می کند که برای شرایط مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. از این رو، ادبیات مرور شده نیز شامل تحقیقاتی است که به مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه و کم درآمد می پردازند که استرس زاها و شوک ها محیطی را تجربه می کنند و در اغلب موارد، نیز تغییرات سیاسی را به سمت سیاست های لیبرال تر و پلورالیستی تجربه می کنند.

بدون دیدگاه