ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی
عنوان انگلیسی
Laboratory studies of hydraulic fracturing by cyclic injection
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7339
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی معدن، عمران و زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سنگ، مهندسی هیدرولیک و زمین شناسی مهندسی
مجله
مجله بین المللی مکانیک سنگ و علوم معدن - International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
دانشگاه
دانشکده مهندسی نفت و زمین شناسی Mewbourne، دانشگاه اوکلاهما، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
شکستگی هیدرولیکی، حوادث آکوستیک، خستگی، تزریق سیکل
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2 مواد و روش تجربی
3. بحث و نتیجه‌گیری
3.1 شکست هیدرولیکی متعارف ماسه‌سنگ تنسی خشک
3.2 شکست هیدرولیک تناوبی ماسه‌سنگ تنسی خشک
3.3 شکست هیدرولیکی متعارف در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده
3.4 شکست هیدرولیکی تناوبی در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده
3.5 اثر تزریق تناوب بر نفوذپذیری شکست
3.6 اندازه‌گیری عرض منطقه‌ی فرایند با استفاده از تصاویر SEM
4. نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We assess the possibility of decreasing the breakdown pressure of rock and increasing the damage around hydraulic fracture by using pre-breakdown cyclic injection during hydraulic fracturing under triaxial stress conditions. Unlike the monotonous increase in pressure used in conventional hydraulic fracturing, the fluid is injected in cycles until breakdown. During cyclic injection, the peak pressure of each cycle is increased in an increment of 10% of the reference breakdown pressure. The reference breakdown pressure of the rock is the pressure at which the rocks fails during hydraulic fracturing by conventional injection. To obtain a reference breakdown pressures, specimens of dry and saturated Tennessee sandstone were hydraulically fractured by conventional injection. The decrease in breakdown pressure and increase in damage during cyclic injection is quantitatively compared with the case of conventional hydraulic fracturing. Acoustic emission (AE), fracture permeability, and Scanning Electron Microscope (SEM) images of the fracture surface were used to compare the damage around hydraulic fractures generated by conventional and cyclic injection hydraulic fracturing. Laboratory results indicate that the damage generated around hydraulic fracture by cyclic injection hydraulic fracturing of dry Tennessee sandstone is approximately twice that generated by conventional injection. Also, the breakdown pressure recorded during cyclic injection fracturing of dry Tennessee sandstone is lower and varies more than two standard deviations from that of conventional injection.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما در این تحقیق احتمال کاهش فشار فروپاشی سنگ و افزایش آسیب پیرامون ترک هیدرولیکی را با استفاده از تزریق تناوبی پیش از ‌شکست طی شکست هیدرولیکی تحت شرایط تنش سه محوره ارزیابی می‌کنیم. برخلاف افزایش یکنواخت فشاری که در شکست هیدرولیکی عادی استفاده می‌شود، سیال در چند سیکل تا زمان ‌شکست تزریق می‌شود. طی تزریق تناوبی، فشار بیشینه هر سیکل با فواصل 10% فشار فروپاشی مرجع افزایش پیدا می‌کند. فشار فروپاشی مرجع سنگ فشاری است که سنگ طی شکست هیدرولیکی در اثر تزریق عادی به نقطه تسلیم می‌رسد. برای به دست آوردن فشارهای ‌شکست مرجع، نمونه‌هایی از ماسه‌سنگ خشک و اشباع تنسی به‌صورت هیدرولیکی با تزریق عادی شکسته شد. کاهش فشار فروپاشی و افزایش آسیب حین تزریق تناوبی به‌طور کمّی باحالت شکست هیدرولیکی عادی مقایسه شد. انتشار صوت (AE)، نفوذپذیری شکست و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای سطح شکست جهت مقایسه آسیب حین شکست‌های هیدرولیکی ناشی از شکست هیدرولیکی عادی و شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی بکار گرفته شدند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد آسیبی که حول ترک هیدرولیکی ناشی از شکست در اثر تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ تنسی ایجاد می‌شود تقریباً دو برابر آسیب ناشی از تزریق عادی است. هم‌چنین، فشار فروپاشی‌ای که حین شکست ناشی از تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ خشک تنسی ثبت شد کمتر بود و بیش از دو برابر انحراف معیار تزریق عادی تغییر یافت.

بدون دیدگاه