تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها
عنوان انگلیسی: The Business Intelligence impact on the financial performance of start-ups
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2022 تعداد کلمات متن خلاصه : 1600
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : الزویر - Elsevier
کد محصول : kh12236
محتوای فایل : docx حجم فایل : 2.43Mb
رشته های مرتبط: مدیریت، روانشناسی
گرایش های مرتبط: مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، کارآفرینی
این محصول متن خلاصه شده مقاله "تأثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

فصل یک - مقدمه

فصل دو - بیان مشکل و روشها

فصل سه - نتایج و بحث

آمار استنباطی

ارزیابی عوامل روایی مدل اجرایی تحقیق

چک کردن روایی برای ابزارهای سنجش

آزمون الگوی ساختاری

برازش مدل و روایی سهم

فصل چهار - نتیجه گیری

نمونه متن مقاله خلاصه شده

ارزیابی عوامل روایی مدل اجرایی تحقیق

آزمون مدل سنجش شامل ارزیابی روایی (روایی افتراقی) و پایایی (همسانی درونی) ساختارها و ابزارهای تحقیق است. پایایی آزمون با اطمینان سنجش و پایداری آن مرتبط است. ضریب بار آیتم ها حداقل در سطح 0.01 باید معنادار باشند. ضرایب T بالاتر از +1.96 در سطح 0.05 معنادار هستند. برای ارزیابی پایایی ترکیبی هر ساختار، از ضریب دیلون-گلد اشتاین (cp) استفاده کردیم. مقادیر قابل قبول cp باید برابر با 0.7 یا بالاتر باشند. میانگین واریانس استخراج شده نیز برای بررسی کردن پایایی مهم است. مقادیر ميانگين واريانس استخراج شده (AVE) باید 0.5 یا بیشتر باشد.