تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق اقلیمی زراعی مختلف کارناتاکا

عنوان فارسی: جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق اقلیمی زراعی مختلف کارناتاکا و اثر آن بر جوانه زنی بذر و رشد گیاه از سساموم ایندیکوم
عنوان انگلیسی: Isolation and molecular characterization of bacillus megaterium isolated from different agro climatic zones of Karnataka and its effect on seed germination and plant growth of Sesamum indicum
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2010 نشریه : Rjpbcs
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8463 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.46Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی کشاورزی
مجله: مجله تحقیقات علوم دارویی، زیست شناسی و شیمیایی
دانشگاه: گروه بیوتکنولوژی، هند
کلمات کلیدی: باسیلوس مگاتریوم، تجزیه و تحلیل RAPD، اثر بر روی رشد گیاه، جوانه زنی بذر
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

جداسازی باسیلوس مگاتریوم

شناسایی جدایه ها

پروتکل استخراج DNA

شرایط تکثیر PCR

واکنش گرهای مورد استفاده در PCR

انتخاب پرایمرها

الکتروفورز ژل آگارز

تجزیه و تحلیل داده های RAPD

تجزیه و تحلیل مولفه اصلی ( PCA)

بررسی رشد گیاه

مشاهده رشد گیاه

بررسی جوانه زنی بذر

قرار دادن بذر تحت تاثیر باکتری

جداسازی و شناسایی

جداسازی

شناسایی

شرایط تکثیر

پارامترهای واکنش

خصوصیات RAPD

تجزیه و تحلیل خوشه ای و ماتریس عدم تشابه ژنتیکی ده ایزوله از Bm.

تجزیه و تحلیل PCA

نتایج جوانه زنی بذر سساموم ایندیکوم

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Bacillus megaterium have been advocated as effective and economical bio inoculant to use in the integrated nutrient and pest control system. Bacillus megaterium from soil of different Agro climatic zones of Karnataka were isolated and identified. Molecular characterization of the Bacillus megaterium isolates was done using RAPD technique. The study of effect of Bacillus megaterium on seed germination of Sesamum indicum and on plant growth of Sesamum indicum was carried out. Estimation of amount of phosphate present in plants both roots and shoots was also carried out.

نمونه متن ترجمه

چکیده

باسیلوس مگاتریوم به عنوان مواد تلقیحی زیستی موثر و اقتصادی، برای استفاده در سیستم های تلفیقی غذایی و کنترل آفات مورد حمایت واقع شده است. باسیلوس مگاتریوم از خاک مناطق مختلف اقلیمی کشاورزی کارناتاکا جدا و شناسایی شدند. بررسی مولکولی ایزوله های باسیلوس مگاتریوم با استفاده از روش RAPD انجام شد. بررسی اثر باکتری باسیلوس مگاتریوم بر جوانه زنی بذر سساموم ایندیکوم و رشد گیاه سساموم ایندیکوم انجام شد. برآورد میزان فسفات موجود در ریشه و اندام هوایی گیاهان نیز صورت گرفت.