ترجمه مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق اقلیمی زراعی مختلف کارناتاکا

ترجمه مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق اقلیمی زراعی مختلف کارناتاکا
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس مگاتریوم جدا شده از مناطق اقلیمی زراعی مختلف کارناتاکا و اثر آن بر جوانه زنی بذر و رشد گیاه از سساموم ایندیکوم
عنوان انگلیسی
Isolation and molecular characterization of bacillus megaterium isolated from different agro climatic zones of Karnataka and its effect on seed germination and plant growth of Sesamum indicum
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2010
نشریه
Rjpbcs
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8463
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی کشاورزی
مجله
مجله تحقیقات علوم دارویی، زیست شناسی و شیمیایی
دانشگاه
گروه بیوتکنولوژی، هند
کلمات کلیدی
باسیلوس مگاتریوم، تجزیه و تحلیل RAPD، اثر بر روی رشد گیاه، جوانه زنی بذر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
جداسازی باسیلوس مگاتریوم
شناسایی جدایه ها
پروتکل استخراج DNA
شرایط تکثیر PCR
واکنش گرهای مورد استفاده در PCR
انتخاب پرایمرها
الکتروفورز ژل آگارز
تجزیه و تحلیل داده های RAPD
تجزیه و تحلیل مولفه اصلی ( PCA)
بررسی رشد گیاه
مشاهده رشد گیاه
بررسی جوانه زنی بذر
قرار دادن بذر تحت تاثیر باکتری
جداسازی و شناسایی
جداسازی
شناسایی
شرایط تکثیر
پارامترهای واکنش
خصوصیات RAPD
تجزیه و تحلیل خوشه ای و ماتریس عدم تشابه ژنتیکی ده ایزوله از Bm.
تجزیه و تحلیل PCA
نتایج جوانه زنی بذر سساموم ایندیکوم
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Bacillus megaterium have been advocated as effective and economical bio inoculant to use in the integrated nutrient and pest control system. Bacillus megaterium from soil of different Agro climatic zones of Karnataka were isolated and identified. Molecular characterization of the Bacillus megaterium isolates was done using RAPD technique. The study of effect of Bacillus megaterium on seed germination of Sesamum indicum and on plant growth of Sesamum indicum was carried out. Estimation of amount of phosphate present in plants both roots and shoots was also carried out.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
باسیلوس مگاتریوم به عنوان مواد تلقیحی زیستی موثر و اقتصادی، برای استفاده در سیستم های تلفیقی غذایی و کنترل آفات مورد حمایت واقع شده است. باسیلوس مگاتریوم از خاک مناطق مختلف اقلیمی کشاورزی کارناتاکا جدا و شناسایی شدند. بررسی مولکولی ایزوله های باسیلوس مگاتریوم با استفاده از روش RAPD انجام شد. بررسی اثر باکتری باسیلوس مگاتریوم بر جوانه زنی بذر سساموم ایندیکوم و رشد گیاه سساموم ایندیکوم انجام شد. برآورد میزان فسفات موجود در ریشه و اندام هوایی گیاهان نیز صورت گرفت.