تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی OHS – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ممیزی داخلی خطرات روانی اجتماعی در محل کار با سیستم های مدیریت مورد تایید ایمنی و سلامت حرفه ای (OHS)
عنوان انگلیسی: Internal audits of psychosocial risks at workplaces with certified OHS management systems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7397 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 773.58Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابرسی، بهینه سازی سیستم ها و مهندسی سیستم های سلامت
مجله: علوم ایمنی - Safety Science
دانشگاه: اداره بازرگانی و مدیریت، دانشگاه آلبرگ، کپنهاگ، دانمارک
کلمات کلیدی: OHSAS 18001، دستورالعمل های حسابرسی، شیوه های حسابرسی، ماهیت خطرات روانی، شهرداری
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سابقه

استاندارد OHSAS 18001

اصول حسابرسی

اجرای استانداردهای سیستم مدیریت و ممیزی

ویژگی های خاص خطرات روانی

مواد و روش ها

جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل

مدل های حسابرسی داخلی

مورد متحد

مورد متنوع

حسابرسی خطرات روانی اجتماعی در عمل

مسائل محیط کار روانی اجتماعی و معیارهای حسابرسی

یافته های ممیزی گزارش شده

متحد سازی مورد

مشکلات حسابرسی محیط کار روانی

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Psychosocial risks are widely recognized as a major challenge at work, a challenge that most organizations find difficult to manage in practice. The OHSAS 18001 standard provides a framework for the management of occupational health and safety risks, including psychosocial risks. However, such occupational health and safety management (OHSM) systems tend to have difficulties in adequately addressing psychosocial risks at work. A crucial element in the OHSM system is internal audits. We have investigated how two Danish municipalities have transformed the general audit guidelines into internal audit practices capable of targeting the psychosocial risks. The results show that the municipalities experienced difficulties in transforming the general audit guidelines into practical models, and we found that this led to significant variations in audit practices. The explanation for these difficulties can be found both in the nature of the psychosocial risks and in implementation constraints. Compared to traditional safety audits, auditing psychosocial risks appears to require different methods and auditor competencies, a factor that the OHSAS 18001 standard does not explicitly take into account. On the basis of our study, we reach two major conclusions: first, that the standard provides little help in auditing the management of psychosocial risks in relation to OHSM systems; and second, that the full potential for management of psychosocial risks cannot be achieved without developing additional methods and auditor competencies for audits of psychosocial risks.

نمونه متن ترجمه

چکیده

خطرات روانی اجتماعی به طور گسترده به عنوان چالشی عمده در محل کار شناخته شده است، چالشی که اکثر سازمان ها آن را در عمل برای مدیریت دشوار می دانند. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای OHSAS 18001 ساختاری برای مدیریت ایمنی و سلامت خطرات شغلی، از جمله خطرات روانی فراهم می کند. به هر حال، چنین سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (OHSM) مشکلاتی دارند که به اندازه کافی خطرات روانی اجتماعی در محل کار را بررسی می کنند. ممیزی داخلی عنصری مهم در سیستم OHSM است. ما بررسی کرده ایم چگونه دو شهرداری دانمارک دستورالعمل ممیزی عمومی را به شیوه های ممیزی داخلی انتقال داده اند که قادر به هدف گذاری خطرات روانی هستند. نتایج نشان می دهد که شهرداری در انتقال دستورالعمل ممیزی کلی به مدل های عملی مشکلاتی را تجربه کرد، و ما متوجه شدیم که این منجر به تغییرات چشمگیر در شیوه های حسابرسی شده است. توضیح مشکلات مذکور می تواند هم در ماهیت خطرات روانی و هم در محدودیت اجرای یافت شود. در مقایسه با ممیزی ایمنی سنتی، ممیزی خطرات روانی اجتماعی به نظر می رسد نیاز به روش های مختلف و شایستگی حسابرسی داشته باشد، عاملی که استاندارد OHSAS 18001 را به صراحت بررسی نکرده است. بر اساس مطالعه، ما به دو نتیجه عمده رسیدیم: اول، آن استاندارد کمک کمی در حسابرسی مدیریت ریسک روانی در رابطه با سیستم های OHSM فراهم می کند. و دوم، پتانسیل کامل برای مدیریت ریسک روانی اجتماعی نمی تواند بدون توسعه روش های اضافی و شایستگی حسابرس برای ممیزی از خطرات روانی حاصل شود.