ترجمه مقاله مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه تحویل RNA کوچک مداخله گر (siRNA ) با ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت گاوی از طریق ترانسفکشن و الکتروپوریشن
عنوان انگلیسی
Comparison of small interfering RNA (siRNA) delivery into bovine monocyte-derived macrophages by transfection and electroporation
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8589
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک و علوم سلولی و مولکولی
مجله
ایمونولوژی و ایمونولوپاتولوژی دامپزشکی - Veterinary Immunology and Immunopathology
دانشگاه
بخش عفونت و ایمنی، موسسه Roslin و رویال (دیک)، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ادینبورگ، بریتانیا
کلمات کلیدی
گاو، ماکروفاژ، siRNA، الکتروپوریشن، ترانسفکشن
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مواد و روش
2.1. آماده سازی ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت گاوی (bMDM)
2.2. siRNA دورشته ای
2.3. ترانسفکشن
2.4. الکتروپوریشن
2.5. تعیین کمیت جذب و سمیت سلولی siRNA
2.6. تجزیه و تحلیل RT-PCR کمی از کار افتادن ژن هدف و پاسخ اینترفرون
3. نتایج و بحث
3.1. تحویل siRNA توسط معرف های ترانسفکشن
3.1.1- غربالگری معرف های ترانسفکشن
3.1.2. بررسی اثرات بالقوه off-target معرف های ترانسفکشن
3.1.3. از کار انداختن ژن هدف با استفاده از معرف های ترانسفکشن
3.2. تحویل siRNA توسط الکتروپوراسیون
3.2.1. بهینه سازی جذب انتقال siRNA توسط الکتروپوراسیون
3.2.2. بررسی از کار افتادن ژن هدف و اثرات بالقوه هدف خاموش با الکتروپوراسیون
3.3 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The manipulation of the RNA interference pathway using small interfering RNA (siRNA) has become the most frequently used gene silencing method. However, siRNA delivery into primary cells, especially primary macrophages, is often considered challenging. Here we report the investigation of the suitability of two methodologies: transient transfection and electroporation, to deliver siRNA targeted against the putative immunomodulatory gene Mediterranean fever (MEFV) into primary bovine monocyte-derived macrophages (bMDM). Eleven commercial transfection reagents were investigated with variable results with respect to siRNA uptake, target gene knock-down, cell toxicity and type I interferon (IFN) response induction. Three transfection reagents: Lipofectamine 2000, Lipofectamine RNAiMAX and DharmaFECT 3, were found to consistently give the best results. However, all the transfection reagents tested induced an IFN response in the absence of siRNA, which could be minimized by reducing the transfection reagent incubation period. In addition, optimized siRNA delivery into bMDM by electroporation achieved comparable levels of target gene knock-down as transient transfection, without a detectable IFN response, but with higher levels of cell toxicity. The optimized transient transfection and electroporation methodologies may provide a starting point for optimizing siRNA delivery into macrophages derived from other species or other cells considered difficult to investigate with siRNA

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دستکاری مسیر تداخل RNA با استفاده از RNA کوچک مداخله گر (siRNA) اغلب به عنوان روش خاموشی ژن مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، تحویل siRNA به سلول های اولیه، به ویژه ماکروفاژهای اولیه، اغلب چالش برانگیز است. در اینجا بررسی مناسب بودن دو روش انتقال موقت و الکتروپوریشن، برای تحویل siRNA مورد نظر علیه ژن معروف تنظیم ایمنی تب مدیترانه ای (MEFV ) به ماکروفاژ های مشتق شده از مونوسیت های گاوی ( bMDM) گزارش است. یازده معرف ترانسفکشن تجاری با نتایج متفاوت در ارتباط با جذب siRNA، از کار انداختن ژن مورد نظر، سمیت سلولی و القای پاسخ اینترفرون نوع (I (IFN مورد بررسی قرار گرفتند. سه معرف ترانسفکشن: لیپوفکتامین 2000، لیپوفکتامین RNAiMAX و DharmaFECT 3 بهترین نتایج را ارائه دادند. با این حال، تمام معرف های ترانسفکشن بررسی شده، یک پاسخ IFN را در غیاب siRNA القا می کردند که می تواند با کاهش دوره انکوباسیون معرف ترانسفکشن به حداقل برسد. علاوه بر این، تحویل بهینه سازی شده ی siRNA به bMDM از طریق الکتروپوراسیون، سطوح قابل مقایسه ای از از کار انداختن ژن را به عنوان ترانسفکشن موقت، بدون یک پاسخ قابل تشخیص IFN، و سطوح بالاتر سمیت سلولی را ارائه داد. روش های ترانسفکشن و الکتروپوریشن گذرای بهینه شده ممکن است باعث ایجاد یک نقطه شروع برای بهینه سازی تحویل siRNA به ماکروفاژهای مشتق شده از سایر گونه ها یا سایر سلول ها شود که بررسی siRNA در آن ها دشوار است.

بدون دیدگاه