تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روش تصمیم گیری چند معیاری یکپارچه فازی برای انتخاب تامین کننده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش تصمیم گیری چند معیاری یکپارچه فازی و رویکرد برنامه نویسی چندهدفه برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین سبز
عنوان انگلیسی: Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multiobjective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 38
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5088 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله:  مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله:  لجستیک و زنجیره تامین، تحلیل سیستم ها و برنامه نویسی کامپیوتر
مجله: مجله ساخت و تولید پاک کننده
دانشگاه: گروه مکانیک و مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه آلبورگ، کپنهاگ، دانمارک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. ادبیات پیشینه

2.1. روش های انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش

معیارانتخابتامینکننده

معیار اقتصادی انتخاب تامین کننده

معیار انتخاب تامین کننده ی سبز

رویکرد یکپارچه ی پیشنهادی برای ارزیابی تامین کننده ی سبز

3.1. نظریه مجموعه فازی در MCDM

3.2روش شناسی FAHP برای تعیین موارد معیارها

3.3. روش فازی TOPSIS برای رتبه بندی تامین کننده

3.4.مدل MOLP فازی پیشنهادشده برای تخصیص سفارش

4.مطالعه ی موردی

4.1. روش شناسی FAHP برای تعیین وزن معیارها

4.2.استفاده از TOPSIS فازی برای ارزیابی تامین کننده ها

4.3.مدل MOLP فازی برای تخصیص سفارش

5.نتایج و تحلیل حساسیت

6.مفاهیم مدیریتی

7.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract An organization’s environmental performance is affected by its suppliers’ environmental performance, and selecting green suppliers is a strategic decision in order to be more competitive in today’s global market. The supplier selection problem involves several quantitative and qualitative criteria. In the supplier selection process, if suppliers have limited capacity or other constraints, it is necessary to determine the best supplier and order quantity of each supplier. In this paper, we present an integrated approach, of fuzzy multi attribute utility theory and multi-objective programming, for rating and selecting the best green suppliers according to economic and environmental criteria and then allocating the optimum order quantities among them. At first, the fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution is applied in order to analyze the importance of multiple criteria by incorporating experts’ opinion and to determine the best green suppliers. Next, multi-objective linear programming is used to consider and to formulate various constraints such as quality control, capacity, and other objectives. The objective of the mathematical model is simultaneously to maximize the total value of purchasing and to minimize the total cost of purchasing. To handle the subjectivity of decision makers’ preferences, fuzzy logic has been applied. The efficiency and application of the proposed approach has been illustrated with a case study in an automobile manufacturing company. The obtained results help firms establish a systematic approach for tackling green supplier selection and order allocation problems in a realistic situation. Finally managerial implications, conclusions, and directions for additional research are introduced.

نمونه متن ترجمه

چکیده

عملکرد زیست محیطی یک سازمان توسط عملکرد زیست محیطی تامین کنندگانش تحت تاثیر قرار می گیرد و انتخاب تامین کنندگان سبز یک تصمیم استراتژیک به منظور رقابتی بودن در بازار جهانی امروزی می باشد. مشکل انتخاب تامین کننده شامل چندین معیار کیفی و کمی است. در فرایند انتخاب تامین کننده، اگر تامین کننده ظرفیت محدودی داشته باشد یا با محدودیت های دیگری مواجه باشند، تعیین بهترین تامین کننده و مقدار سفارش هر تامین کننده ضروری می باشد. در این مقاله، یک رویکرد یکپارچه از نظریه ی کاربرد فازی چند متغیره و برنامه نویسی چند هدفه برای امتیاز دادن و انتخاب بهترین تامین کننده ی سبز بر طبق معیارهای اقتصادی و زیست محیطی استفاده می کنیم و سپس مقادیر سفارش بهینه را در بین آن ها تخصیص می دهیم. در ابتدا، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک های فازی برای الویت سفارش بر اساس شباهت در راه حل ایده آل به کار رفته است تا اهمیت چندین معیار توسط ترکیب نظرات کارشناسان و تعیین بهترین تامین کنندگان سبز تحلیل شود. سپس، برنامه نویسی خطی چند هدفه برای در نظر گرفتن و شکل دادن محدودیت های مختلف مانند کنترل کیفیت،ظرفیت و دیگر اهداف به کار گرفته شده است. هدف مدل ریاضیاتی به طور همزمان برای به حداکثر رساندن میزان کلی خرید و به حداقل رساندن هزینه کلی خرید می باشد. به منظور کنترل ذهنی ترجیحات تصمیم گیرندگان ، منطق فازی به کار گرفته شد. بهره وری و کاربرد رویکرد پیشنهادی با مطالعه ی موردی در شرکت خودروسازی نشان داده شد. نتایج بدست آمده به شرکت ها کمک می کند تا یک رویکرد سیستماتیک برای مقابله با انتخاب تامین کننده ی سبز و مشکلات تخصیص سفارش در موقعیت واقع بینانه ایجاد کند. در نهایت، مفاهیم مدیریتی، نتیجه گیری و جهتی برای تحقیقات آتی معرفی شده است.