تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله توهوکو در اقیانوس آرام سال 2011
عنوان انگلیسی: Safety inspections and seismic behavior of embankment dams during the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku earthquake
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8860 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 7.66Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی هیدرولیک، سازه و زلزله
مجله: خاک و پی - Soils and Foundations
دانشگاه: گروه تحقیقاتی ساخت و ساز و سدها، گروه تحقیقات مهندسی هیدرولیک، ژاپن
کلمات کلیدی: زلزله توهوکو در اقیانوس آرام سال 2011، سد های خاکی، بازرسی های ایمنی ویژه،بررسی های دقیق، حرکات لرزه ای
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نتایج بازرسی های ایمنی ویژه بلافاصله پس از زلزله( یاماگوچی و همکاران 2012)

بررسیهای دقیق خسارت به سد ها

نتایج تحقیقات دقیق

سد سوریکامیگاوا

سد ایشیبوچی

سد کجونوما

سد زین اسبی مینامیکاوا

حرکت لرزه ای مشاهده شده در فونداسیون سد و اثرات بر روی سد های خاکی

ویژگی های حرکات لرزه ای مشاهده شده

مدت زمان

فاصله میرایی عمق نفوذ

طیف پاسخ

اثرات حرکت لرزه ای بر رویسد های خاکی

مقدار نشت

مقدار نشست

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Immediately after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, special safety inspections were carried out at over 300 dams in the affected area. Damage was identified at more than 10% of the inspected dams, with embankment dams showing a slightly higher ratio. Damage to embankment dams included relatively wide and/or long cracks mainly on the crest of earthfill dams, cracks in the impervious membrane of asphalt faced rockfill dams (AFRDs) and temporary increase in leakage. However, none of the dams under the jurisdiction of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sustained damage severe enough to threaten the safety of the dam, although an old earthfill embankment dam for an irrigation pond located outside the area regulated by the River Law was breached due to the earthquake. In this paper, the results of special safety inspections are summarized, as well as those of subsequent detailed investigations of several embankment dams under the jurisdiction of MILT. The features of the earthquake motions observed at the dam foundations during the earthquake and their effects on the behavior of embankment dams are also discussed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بلافاصله پس از زلزله توهوکو اقیانوس آرام سال 2011، بازرسی های ایمنی ویژه ای در بیش از 300 سد در منطقه زلزله زده صورت گرفت. خسارت در بیش از 10 درصد سد های بازرسی شده شناسایی شد، و سد های خاکی نسبت خسارت نسبتا بالایی را نشان دادند. خسارت وارده به سد های خاکی شامل ترک های نسبتا عریض و طویل بر روی تاج سد، ترک های موجود در غشای نفوذ ناپذیر سد های سنگریزه ای با پوشش آسفالتی(AFRD) و افزایش موقت در نشت می باشد. هیچ یک از سد های تحت نظارت وزارت زمین، زیر ساخت، حمل و نقل و گردشگری(MLIT)، چندان آسیبی ندیدند که موجب تهدید ایمنی سد شود، اگرچه یک سد خاکی قدیمی مورد استفاده برای ذخیره آب آبیاری در خارج از منطقه، تحت کنترل قانون رودخانه، به دلیل زلزله، سوراخ شد. در این مقاله، نتایج بازرسی های ایمنی ویژه و نیز نتایج تحقیقات بعدی دقیق بر روی چندین سد خاکی تحت نظارت MILT خلاصه شده است. ویژگی های حرکات لرزه ای مشاهده شده در فونداسیون سد ها در طی زلزله واثرات آن ها بر روی رفتار سد های خاکی نیز بحث می شود.